Slipersbyte i Marielund i april 2024

Ett försenat inlägg om det slipersbyte vi genomförde 17-18 april i huvudspåret (spår 2 ) i Marielund. Vi har en tid noterat ett kraftigt försämrat (rötskadat) slipersbestånd i huvudspåret i Marielund. Läget här komplicerar ett byte. Plattformen, uppfylld mark och anslutande spår på ena sidan och linorna till växelomläggningen på andra sidan gör att utdragning More…

Trädröjning i snön 13 januari 2024

Direkt öster om bergsskärningen genom Syltaberg, där läns- och kommungränsen till Stockholms län och Nykvarn går, finns ett instängt grunt vattenområde på södra sidan om järnvägen. När banan byggdes 1894 drog man här banan på en utfylld bank en bit ut i en grund vik av Mälaren så det bildades ett instängt vattenområde innanför. På More…

Adventståg i snö

Enligt traditionen kör vi tåg i samband med Mariefreds julmarknad 1:a advent. Då kommer även tomten till julmarknaden med tåget. I år blev denna finaldag för årets trafik en fin vinterdag med lagom mycket snö – tillräckligt för att ge fin adventsstämning men inte för mycket att röja undan inför trafiken. Dagen innan, den 2 More…

ÖSlJ brandskyddsåtgärder vid ånglokstrafik

(Uppdaterat 30 juni) Med hänsyn till den höga skogsbrandrisken vill vi informera om de brandförebyggande åtgärder som ÖSlJ vidtar: Vi har sedan många år utarbetade rutiner för hantering förhöjd brandrisk i markerna kring oss och den då ökade risken för antändning av gnistor från våra ånglok. Enligt dessa har vi, beroende på aktuell brandrisk, stegvis More…

Bygget av spår och vändskiva till nya vagnhallen i Läggesta

Under 2022 byggdes en ny fordonshall bredvid den tidigare vagnhallen i Läggesta nedre. Vi kommer redogöra för själva hallen i ett separat inlägg. Platsbrist och brist på lämpliga växlar gjorde att vi här valde en udda lösning för spåren till nya hallen. En lång vändskiva som vi hade i lager har försetts med två spårspann More…

Arbeten med vagnar våren 2022

Våra team för personvagnar och godsvagnar arbetar flitigt under höst-vinter-vår med säkerhetsöversyn, löpande underhåll och renovering av våra vagnar. Här följer några exempel på detta: Our coach and wagon crew does a great job every autumn-winter-spring with safety checks, maintenance, and renovations. Here some examples of this work: Godsvagnen KLJ G 38 – eller Från More…

Renoveringen av Skallaholmsbron har startat

English text below. Här nedan följer ett bildreportage av starten på arbetet med Skallaholmsbron, först lite bakgrund: Skallaholmsbron är en 12 m lång stålbro 900 m öster om Läggesta Nedre station i riktning mot Taxinge-Näsby. Bron förbinder en utfylld banvall söder om Stora Skallaholmen och en udde vid Bergåsa. Vattendraget under den utgör Råckstaåns utlopp More…

Ny port till verkstaden i Mariefred

Porten till verkstadens spår 21, dvs den gamla tegelverkstaden som ursprungligen var lokstall från 1895 är den stora porten till verkstaden. Denna port har länge varit dålig, skev, otät och dåligt isolerad samt svår att öppna och stänga. Tack vare ett bra bidrag från Sparbanksstiftelsen Rekarne kunde vi den 9 mars byta porten till en More…