Trädröjning i snön 13 januari 2024

Direkt öster om bergsskärningen genom Syltaberg, där läns- och kommungränsen till Stockholms län och Nykvarn går, finns ett instängt grunt vattenområde på södra sidan om järnvägen. När banan byggdes 1894 drog man här banan på en utfylld bank en bit ut i en grund vik av Mälaren så det bildades ett instängt vattenområde innanför. På banken går banan ner till en lågpunkt med S-kurva och lutningar uppåt vardera hållet på 20 resp. 16 o/oo, alltså en intressant och utmanande sträcka för både lokförare och bromsare. I det instängda vattenområdet har det bildats stora bestånd av sly av främst asp, bitvis uppvuxna till rejäla träd. Vi har nu några år noterat allt fler träd och slystammar som lutar allt mer ut mot banan och under sommaren 2023 brast flera stammar och föll mot banan. Det var alltså hög tid att röja och fälla undan dessa träd och buskage. Vattensamlingen gör dock att ett sådant arbete endast går att utföra när det ligger bärig is. Nu var det lämpliga förhållanden att utföra detta arbete.

Klicka på bilderna för större format.

Klart för avfärd från Mariefred.
Plogen behövdes inte för att komma fram, men vi tog undan lite snö för att ge plats för mer som skall komma.
I princip alla plankorsningar behöver hackas och skottas rena från snö och is.
Här har arbetet börjat och de största träden har fällts. Ett till i vänster bildkant lutar för mycket och skall fällas.
För övrigt syns här den lägsta punkten på banken mellan de båda personerna, därifrån och genom S-kurvan bort i bilden är det 20 0/00 lutning uppför.
Ett mycket risigt bestånd av uppvuxen sly som börjat brytas av och ramla mot spåret.
Större delen av slydungen har här fällts
Glad och munter lunchpaus i Taxinge-Näsby stationshus. Fikapaus tog vi på arbetsplatsen i vår uppvärmda rastvagn.
Hopsamling av det fällda så det går att komma åt med vår kran.
De grövre stammarna som skall bli ved lastade på kranvagnen
Ris upplagt för lastning nästa arbetsdag, detta läggs i upplag för flisning.