Tomtetåg 1 advent

1 advent körde vi vårt traditionella tomtetåg Läggesta – Mariefred med flera turer under dagen, här kommer några bilder – klicka på en bild för att se den i högupplöst version.

Museibanans dag 27 september 2018

Traditionsenligt så avslutades den ordinarie trafiksäsongen med Museibanans Dag den sista lördagen i september.

Arbetet med att planera för denna stora dag börjar över en månad innan med att sätta ihop en specialtidtabell, ett mycket komplicerat arbete med detaljerade lok- personal- och vagnsomlopp där hänsyn skall tas till växling, tillsyn av loken, personalens raster och möjlighet att ta igen smärre förseningar. Detaljerad växlingsplan måste göras för att hinna med och få plats med alla fordon i Mariefred. Sedan skall tjänstgöringslistor göras och ca. 35 personer bokas in för trafiktjänsten. Ytterligare ett antal personer behövs för försäljning i Café och tillfälliga matstånd, dit matvaror skall inhandlas och kaffebröd bakas.

Redan på fredagen, dagen innan är det full aktivitet med alla praktiska förberedelser: putsning, och påeldning av ångloken, växling av vagnar för att få tågsätten rätt sammansatta samt tillsyn av fotogenlamporna och att det finns ved till kaminerna denna mycket kyliga septemberdag. Det kalla vädret bidrog också till vackra ångplymer från ångloken.

På lördagsmorgonen börjar lokpersonalen sitt arbete redan kl 06, och snart sjuder hela Mariefreds station av aktivitet och besökarna strömmar till. Kl. 10 avgår Garpen med dagens första tåg.

Precis 12 timmar senare kommer Virå tillbaka med sista tåget efter en lång och mycket intensiv dag som avslutas med tåg i kvällsmörkret, detta år med all fyra ångloken samt rälsbussen, med fotogenlyktor och vedkaminer. En mycket lyckad dag utan några missöden och med många glada besökare.

Vill du vara med nästa år så är du varmt välkommen att anmäla dig på vår hemsida! http://www.oslj.nu/sv-SE/om-öslj/bli-medlem-36424415

 

The last Saturday in September is the traditional End of Season Gala in Mariefred. Planning for this takes months and over 50 members were on duty, including the café and food stands. This year one third of the staff on traffic duty was under the age of 26, very promising for the future.

Four steam engines were in service and for the first time in a couple of years also the 1930 Volvo railbus and the 1916 battery electric Garpen were on the roster.

First train left Mariefred at 10 am and the day ended 53 trains and 12 hours later. This year all four steam engines and the rail bus ran in the dark with kerosene lamps and heated stoves during the evening. The day was a grand success, no mishaps, many visitors and the cold weather made beautiful steam plumes.,

Still there are a few possibilities to ride our trains this year during the Taxinge Christmas Fair in November, and the Santa Special in December.

28/9 17.35
Det händer mycket innan Museibanans dag. Man förbereder så mycket man kan för att underlätta. Loken putsas och eldas på. Foto: Mats Furukrona.

Vagnsätten växlas ihop och backas ner i vagnhallen redo att dras ut på morgonen. Foto: Mats Furukrona.

Virå är välputsat och blänker. Många, många timmars jobb ligger bakom lokens puts denna dag. Foto: Ola Dahlström

Blandad dragkraft. Den blå rälsbussen och elektriska loket Garpen var med på Museibanans dag för första gången på flera år. Foto: Mats Furukrona.

Nian och Emsfors redo för dagens tjänstgöring. Foto: Dag Bonnedal.

Ångpanneinspektören gjorde driftsprov av lokens ångpannor på morgonen. Mycket blåsande säkerhetsventiler. Foto: Dag Bonnedal.

Garpen med kort tåg anländer till Mariefred. Foto: Kent Eriksson.

Lilla Tian låter som ett stort lok eftersom det ekar i gnistsläckarskorstenen när hon drar iväg från Mariefred. Foto: Dag Bonnedal.

Emsfors med blandat tåg. Foto: Kent Eriksson.

Rälsbussen, från Hällefors Fredriksbergs järnväg, var väldigt populär och gick välbesatt. Foto: Kent Eriksson.

Nian anländer till Läggesta. Foto: Dag Bonnedal.

Korvförsäljning i Läggesta var väldigt uppskattad. Foto: Kent Eriksson.

Virå vid Skallaholmsbron på väg till Taxinge. Foto: Dag Bonnedal.

Många åkte till och från Taxinge då det gick tåg ganska regelbundet under hela dagen. Foto: Kent Eriksson.

Rälsbussen, en Volvo från 1930 vid bron, på väg mot Läggesta. Foto: Dag Bonnedal.

Med jämna mellanrum måste man skjuta fram kol från kolboxen så man når det från hytten. Foto: Kent Eriksson.

Växlingspersonalen sitter och funderar på vad som skall göras här näst. 53 tåg skulle tas om hand på drygt 12 timmar, så många steg blev det. Foto: Dag Bonnedal.

Man får inte glömma att ta vatten. Foto: Ola Dahlström.

Mörkret smyger sig på och vi har just tänt lyktorna på Nian inför kvällskörningarna. Foto: Mats Furukrona.

 

Ångans dag i Mariefred

Ångans dag i Mariefred 2 juni 2018 – fullt av aktiviteter i Mariefred. På ÖSlJ börjades det tidigt för ånglokspersonalen med påeldning av de ånglok som skulle gå i trafik denna dag.

Day of Steam is an annual event in Mariefred with vintage cars, steam boats and of course our steam trains – this day four steam locos are on duty.

  • Stafsjö 2 Virå
  • Nr 8 Emsfors
  • Nr 9 JGJ 9
  • Nr 10 Avesta

Påeldning av fyra ånglok på morgonen

The footplate crews are up early to get the four steam locos that are running today ready for service.

Uppehåll vid nya hållplatsen Jagbacken (vid Ekvikens bostadsområde) med andra tåget för dagen från Läggesta. Hållplatstak och räcke är i princip färdig byggda, men ej färdigmålade. Takets utformning är kopierat från Läggesta nedre stationsveranda.

Short stop at the new halt at Jagbacken for the second train of the day from Läggesta. The roof and railing are almost finished but not painted. The roof is inspired by the veranda roof on the station building at Läggesta nedre.

Avesta med uppehåll i Marielund (Foto: Sofia Berg)

”Flygfoto” ifrån stationshusets övervåning om vad som sker nere på Mariefreds station.(Foto: Josef Jacobson)

Virå och Emsfors i Mariefred (Foto:Josef Jacobson)

JGJ 9 på eftermiddagen i Marielund

Tre av de fyra ångloken som var i tjänst, lokpersonalen sökte skugga under dagen! (Foto: Sofia Berg)

It was quite hot and the footplate crews are seeking shade whenever they can.

Tågmöte med Emsfors i Marielund. (Foto: Josef Jacobson)

Tågmöte i Läggesta nedre, Virå kommer med dagens sista tåg från Taxinge.

Trains meet at Läggesta nedre, Virå pulls in with the last train from Taxinge for the day

Koppelkörning med JGJ 9 och Virå mot Mariefred

Double-heading with Virå in the lead towards Mariefred

50 års jubileet för invigningen i Mariefred

1968 skedde den officiella invigningen av på föreningens ”nya” bana Mariefred – Läggesta östra.
1959 – 1964 hade föreningen kört på helger på Lina tegelbruks bana utanför Södertälje men då SJ:s bibana Läggesta – Mariefred skulle läggas ner fick föreningen 1965 ta över denna bana.  Vintern 1965 – 1966 byggdes den om från normalspår till 600 mm smalspår. 1966 började trafiken för allmänheten Mariefred – Läggesta, men först efter ytterligare kompletteringar blev 1968 blev banan officiellt invigd av kommunikationsministern i närvaro av ytterligare ett stort antal prominenta gäster

Det skulle självklart uppmärksammas att det nu var 50 år sedan föreningen officiellt invigde denna bana Mariefred – Läggesta.

1968 var det Stafsjö Järnväg No 2 Virå som drog det första tåget, även denna dag var Virå dragkraft i det första tåget som avgick från Mariefred.

This year is the 50th anniversary of the official inauguration of the line Mariefred – Läggesta. The railway society started in 1959 on a short industrial brick works line just outside Södertälje. In 1965 the society moved to the then closed normal gauge branch line Mariefred – Läggesta that was rebuilt to narrow gauge during the winter 1965 – 1966. 1966 public traffic started, but a lot of things had to be completed before the official inauguration, which at last took place in 1968.

In 1968 Stafsjö rwy No 2 Virå headed the inaugural train and of course it had to perform the same duty 50 years later. Below Virå together with it’s 14 years younger ”cousin” JGJ No 9 is adorned with flags.(Both locomotives were built by Motala verkstad in 1901 and 1915)

Stafsjö järnväg No 2 och Jönköping-Gripenbergs Järnväg No 9 flaggprydda dagen till ära.

De nylagade durkarna på JGJ 9 går nästan att spegla sig i

Newly lacquered wooden floor  on the foot plate of JGJ 9

Ångdomskåpan på Virå går också att spegla sig i, det är många timmars putsning som har gått åt.

The dome on Virå has a mirrorlike finish that is the result of many hours of buffing and polishing

Det enda bevarade O&K loket av denna typ – No 10 Avesta – avgår med tåg mot Läggesta.

The only preserved Orenstein & Koppel locomotive of it’s kind – No 10 Avesta – departs with a train headed for Läggesta

JGJ 9 och Stafsjö 2 i Mariefred

Trafikpremiär och lite verkstadsarbeten v19

På kristi himmelfärdshelgen 10 maj hade vi vår trafikpremiär, Virå som kommer från Stafsjö Järnväg (Nunnebanan) var trafiklok denna dag.

Short summary in english follows below

Virå har även dragit ut JGJ 9 ur lokstallet som håller på få sin översyn inför årets trafiksäsong

Rundgång med Virå inför nästa avgång från Mariefred till Läggesta.

I JGJ 9 har det eldats i fyrboxen till ca 8 kg/cm2 panntryck för att kontrollera armaturerna på loket (manometrar, injektorer, provkranar m m)

On ascension day (May 10th) we opened this years traffic season with No2 engine from Stafsjö rwy – Virå – in the morning Virå also pulled JGJ No9 from the engine shed out into the daylight so that the yearly checkout could be completed. Later in the afternoon a fire was lit in the firebox and the pressure in the boiler slowly raised to 8 kg/cm2 in order to check all manometers, injectors, fittings and cocks.

 

Verkstadsarbeten v17

Helgen 27 – 28 april var det utbildning för nya aktiva medlemmar i trafiktjänsten samtidigt som det var verkstadshelg. Därför var några uppe i ottan för att elda på Virå.

Inlägget uppdaterat 2018-05-20.

The weekend 27-28 April was both introduction and training of new brakesmen (guards) as well as work in the workshop.
On Saturday the new trainees were introduced to shunting operations and on Sunday a special mixed train with steam loco Virå was run to have a first look along the line with the facilities of the different stations as well as the first introduction in the art of manual braking. The education continues in ordinary service when the trainees have their own tutor for a number of days until they master all the requirements.

Klargöring av Virå i lokstallet, påfyllning av olja i storlager och smörjkoppar. Lite ånga från spillröret till injektorn

Durkarna till JGJ 9 fick några nya lager lack

Virå utanför lokstallet, dags att värma cylindrarna

Klar för dagens tjänstgöring, några övningsturer med blandat tåg (gods- och personvagnar) för de nya bromsareleverna.

Det blandade tåget återkommer till Mariefred efter en färd utmed banan för linjekännedom, genomgång av de olika trafikplatserna och …

… med många bromsarasprianter i full aktion. Alla med var sin instruktör.

Mer jobb med Köttbullens bromstrummor. Ett kona (med något fel mått) hade bitit sig fast på axeln och fick övertalas med en specialtillverkad avdragare.

Verkstadsarbeten november

Nu är det dags för en rapport från vad som har hänt i verkstaden i Mariefred under november.

På lok 10 fortsatte jobbet med rostknackning i ramtanken, den utskurna plåten och luckan har fått en första strykning med rostskydd, pannan börjar snart bli klar för att återmonteras.

DSC_0705 - Kopia

På Hamra fortsätter arbetet med att renovera hornblocken och kilar till storlagren, det är lite besvärligt att få loss hornblocken och att bestämma vilken vinkel kilarna och hornblocken ska ha – delarna är mycket slitna och det går åt mycket tid åt att mäta på delarna och i ramen för att komma fram till hur det ska vara.

DSC_0707 - Kopia

På Emsfors har alla delar till maskineriet gjorts rena – ett jobb som det har lagts ner många timmars gnuggande och putsande på – än så länge har inga större fel hittats när loket har lyfts men när ändå loket är lyft har vi tittat på hur storlagerskålarna ser ut och dess smörjdynor.

DSC_0712 - Kopia

Det var ju också den första helgen med julmarknadstrafik till Taxinge-Näsby, JGJ 9 var dragkraften under eftersäsongstrafiken. Vi använder de passagervagnar som har kaminer och värmepanna så att det är varmt och skönt i vagnarna men för både lokpersonal och bromsare behövs det varma kläder för att inte frysa.

DSC_0715 - KopiaVi började också jobbet med att svarva hjulen till Hamra, det är lite speciellt då vi har vevarna kvar på hjulaxeln så vi har speciella dornar och medbringare för att kunna sätta upp hjulen i stora svarven.

DSC_0718 - KopiaSista avgången från Mariefred till Taxinge-Näsby, det börjar skymma och fotogenlyktorna är tända.

DSC_0734 - Kopia

DSC_0734 - Kopia

 

Översvämning 6 sept.

(Sidan uppdaterad med fler bilder 2015-09-08)

Söndagen den 6 September regnade det kraftigt i Mariefred med omnejd, troligen runt 100 mm, tågtrafiken påverkas med inställda turer. Se startsidan för trafikinformation.

2015-09-08: Hela banan är nu besiktigad, det stannade med två genomspolningar av banvallen på 6-7 m längd. Inga andra bestående skador. Vattnet i Mariefred sjunker nu stadigt utan att ha kommit upp till skadliga nivåer för våra hus.
Återställningsarbetet är planerat och innebär att reparationerna börjar nu i veckan och beräknas bli klara under kommande helg.

Bilder från Mariefred:

Det ser illa ut men vattennivån är  ca. 40 cm lägre än vid översvämningen 2010.

DSC03821

DSC03856

IMG_0330

 

DSC03834

Linjen strax väster om Hjorthagen: 

Två genomspolningar i banvallen.

IMG_0338

IMG_0340

IMG_0349

Full fart i de trummor som lades in 2010:

IMG_0353

Och i äldre trumma:

IMG_0360

Marielunds station:

IMG_0370

Läggesta nedre station:

DSC03859

Bilder efter att urspolningarna torkar upp den 8 sept:

IMG_7174

IMG_7175

IMG_7177

 

 

Vardagsgänget v 10

Det var ett evigt slit med sandpapper på alla hyllor och sidor till postfacken. allt ar nu betsat i ”ljus ek”. sedan bankade vi ihop postfacken och gjorde två konstateranden: 1. snickarmästaren har svårt att räkna, det fattades fyra hyllor. 2. mellanväggen till resgodset sitter två cm fel så hyllan får inte plats. Så vi tillverkar fem nya hyllor som är två cm kortare så allt slutar lyckligt ändå. En snygg emaljskylt har kommit på plats under brevinkasten. Dörren i resgodsänden har kommit på plats. Skåpen, som ska sitta innanför brevinkasten är ihopslagna med sina fina zinkor, slipade och betsade.
På Brandvagnen har vi lyft av vattentanken och tagit in den i verkstaden för renovering av golv och hydda.

15-10 006 15-10 035 15-10 004

15-10 001

15-10 003

15-10 036 15-10 005 15-10 006

15-10 038 15-10 039

Välgjord film från Ångans dag

Vi fick ett mail från en Mareifredsbo om att han gjort en film från Ångans dag 2014. Vi tittade på den och tycker den är mycket välgjord och har ett bra innehåll. Filmen visar inte bara ÖSlJ utan också mycket av båtar, bilar och allt annat som händer på stan under ångans dag. Se http://youtu.be/cyWqJ5yl5YI . Titta på filmen och passa på att minas sommaren.

Ångans dag brukar vara i början av juni, något år har det varit någon av de sista dagarna i maj.