Bygget av spår och vändskiva till nya vagnhallen i Läggesta

Under 2022 byggdes en ny fordonshall bredvid den tidigare vagnhallen i Läggesta nedre. Vi kommer redogöra för själva hallen i ett separat inlägg. Platsbrist och brist på lämpliga växlar gjorde att vi här valde en udda lösning för spåren till nya hallen. En lång vändskiva som vi hade i lager har försetts med två spårspann More…

Ny port till verkstaden i Mariefred

Porten till verkstadens spår 21, dvs den gamla tegelverkstaden som ursprungligen var lokstall från 1895 är den stora porten till verkstaden. Denna port har länge varit dålig, skev, otät och dåligt isolerad samt svår att öppna och stänga. Tack vare ett bra bidrag från Sparbanksstiftelsen Rekarne kunde vi den 9 mars byta porten till en More…

Hedlandets stationshus upprustat

Under juli – augusti 2019 har det lilla stationshuset i Hedlandet fått en renovering.Huset, eller kuren, har en intressant historia. Det var först en rastkur vid Saltsjöbanan och stod vid Stadgårdstunnelns övre, östra mynning. 1959 fick ÖSlJ kuren och den blev då stationshus i Lina Bruk. När ÖSlJ tog över banan Mariefred – Läggesta 1965 More…

Taxinge väntsalsrenovering våren 2018

Under våren har Taxinge stations väntsal genomgått en större renovering. Taket hade börjat flaga på grund av att det målats med fel sorts färg på den gamla  limfärgen. Taket har skrapats rent från den gamla färgen och tvättas  för att avlägsna limfärgen därefter har det bredspacklats slipats & målats  matt vitt Även väggarna  har åtgärdats. More…

Vardagsgänget v 6-7

På AOJ 24 har stolphylsorna nitats fast på bufferplanken. Snart kommer den att vändas och få hjulen på plats. Utbyggnaden av snickeriet rullar på. Det har blivit golv ovanpå det blivande måleriet. Utrymmet kommer att användas till att förvara våra gjutmodeller. Vi har börjat lägga furugolvet av plank som vi har hyvlat i egen verkstad.

Vardagsgänget v 50

Renoveringen av godsvagnen fortskrider. Det är mycket blästring av smådetaljer så vårt bälsterskåp är verkligen till nytta. Vi byggde den första biten av den nya väggen i det utbyggda snickeriet. Vi bygger ut snickeriet för att kunna ta in en personboggievagn för renovering. Tar vi in den i nuvarande snickeriet så kan vi inte använda More…