Bygget av spår och vändskiva till nya vagnhallen i Läggesta

Under 2022 byggdes en ny fordonshall bredvid den tidigare vagnhallen i Läggesta nedre. Vi kommer redogöra för själva hallen i ett separat inlägg. Platsbrist och brist på lämpliga växlar gjorde att vi här valde en udda lösning för spåren till nya hallen. En lång vändskiva som vi hade i lager har försetts med två spårspann i speciell geometri som gör att samtliga fyra spår i hallen kan nås med genomgående passage av skivan. Längst ner här finns bilder som visar hur detta sker.

Under oktober – november 2022 byggdes de anslutande spåren och ”växlingsvändskivan” till nya fordonshallen i Läggesta nedre. Det här arbetet engagerade även ett antal medlemmar som normalt inte arbetar med vår bana.

During 2022 a new big vehicle shed was built in Läggesta nedre. Due to space problems and lack of suitable points we chose a very special solution for the access to the four tracks in the shed. A long turntable, original for standard gauge, was equipped with two sets of track in a special geometry. In this way a run through access was established for all four tracks, by turning the turntable some few degrees or 180 degrees. Explaining pictures of the finished layout can be found far below here.

Here we show pictures of the building of the tracks in October – November 2022.

Klicka på bilderna för större bild.

Drönarfoto med vändskivan men utan anslutande spår. Spårbygget har börjat utanför hallportarna.
Arbetet med att först färdigställa spårstumparna utanför portarna hat börjat.
Mer sliprar och räler har kommit på plats, spikning av rälerna pågår.
Anslutningen mot skivan byggs av betongmurblock som fästs mot en gjuten botten
Ringrälen till skivan har vi fått bockad i sektioner till rätt radie av kollegorna vid museispårvägen i Malmköping. Här kapas en av sektionerna till rätt längd.
Spåren ut från hallen börjar närma sig skivan.
Alla räler från hallen utlagda, väntar på spikning.
Bygget av anslutningsspåret har börjat med utläggning av sliprar. Närmast en stålbalk uppe på muren.
Rälerna på anslutningsspåret skarvas.
Anslutningsspåret har blivit grusat och stoppas nu i rätt höjdläge med vår stoppmaskin..
Efter att rätt läge för rälerna på vändskivan har mätts in borras fästhål. Det är många hål, totalt 112 st i vändskivans balkar.
Rälerna på plats på skivan, skarvade och fästs i sina lägen.
När alla räler är på plats och med rätt geometri kan de kapas till rätt längd.
De anslutande rälerna fästs i balkar på murfundamenten.
Rälerna fästa i rätt läge.
Efter första grovgrusningen av spåren som gjordes med vår lastmaskin.
Vid den slutliga kompletterande grusningen använde vi våra grusvagnar, det blev även premiärkörning över vändskivan. Här med vårt lilla motorlok nr. 19 Värtan.
Som ett avslutande arbete färdigställdes växeln in mot vändskivan en dimmig dag i slutet av november.

Här fyra bilder som visar skivans fyra lägen för infart till de fyra spåren. Skivan vrids alltså något lite eller 180 grader.

Till spår 31
Till spår 32
Till spår 33
Till spår 34

Slutligen en drönarbild, av de färdigställda spåren och vändskivan. Det återstår nu att putsa av den omgivande grusytan och slänterna mot vändskivegropen, det skall även tillkomma en spårspärr på spåret mot vändskivan.

Foton: Göran Wallmark och Hans Wicklund, drönarbilder Stefan Bizarri