Slyröjning

Vi har nu valt att begränsa det egna arbetet med slyröjning. På alla sträckor där det är möjligt låter vi nu röja med traktor med röjaggregat när banvallen är frusen och tål detta, övriga sträckor hyr vi in vana skogsröjare för manuell röjning. Men det återstår några ställen som vi tar själva. Så är det med en ridå av sly och ungträd mot den s.k. Härnöängen strax väster om Taxinge. Där gör vi nu en insats några onsdagar. Här några bilder från arbetet den 1 februari.

We have now choosen to hire machines and proffesional forest workers to do the most of the cutting of bushes and threes along the track. But som few places remain where we do the cutting ourselves. Here are some pictures from such work feb 1th, ca 1 km west of Taxinge.

Vår vagnuttagning i Läggesta nedre, lok 21 Gaivoron, vår rastvagn ”Maltebo”, flakvagnen AOJ 27 samt kranvagnen.
Den här träd- och slyraden skall kraftigt decimeras. På sommaren bildar den en grön mur som skymmer utsikten.
Avverkning pågår och det fällda lastas med kranvagnen i bakgrunden.
Lastning, det syns att utsikten förbättras, men mer skall röjas.
Ett lass fullt på kranvagnen det blev tre fulla lass som vi körde till ett upplag i Taxinge
En jämförelsebild med andra bilden ovan. Mer skall tas.
Trivselfika i Maltebo
Fotogenkaminen håller god värme i Maltebo
Avlastning på slyhögen i Taxinge, högen kommer senare säljas om bränsleflis.
På återvägen hämtade vi en trädstam som bävrarna fällt.