Renoveringen av KM Nelsson 2022-2023

Ångpannan KM Nelssons ångpanna ska snart skickas iväg på renovering och fyrboxbyte. Inför detta gör ÖSlJ själva en del förberedelser innan pannan skickas iväg till VEÅ. Vi plockar bland annat bort detaljer som ska bytas och borrar ur så många av de drygt 130 st. stagbultar som vi hinner innan pannan ska transporteras. Stagbultsborrningen visade More…

ÖSlJ brandskyddsåtgärder vid ånglokstrafik

(Uppdaterat 30 juni) Med hänsyn till den höga skogsbrandrisken vill vi informera om de brandförebyggande åtgärder som ÖSlJ vidtar: Vi har sedan många år utarbetade rutiner för hantering förhöjd brandrisk i markerna kring oss och den då ökade risken för antändning av gnistor från våra ånglok. Enligt dessa har vi, beroende på aktuell brandrisk, stegvis More…

Bygget av spår och vändskiva till nya vagnhallen i Läggesta

Under 2022 byggdes en ny fordonshall bredvid den tidigare vagnhallen i Läggesta nedre. Vi kommer redogöra för själva hallen i ett separat inlägg. Platsbrist och brist på lämpliga växlar gjorde att vi här valde en udda lösning för spåren till nya hallen. En lång vändskiva som vi hade i lager har försetts med två spårspann More…

Museibanans Dag 2022

Den 24 september avhölls den traditionsenliga Museibanans Dag. Temat detta år var historiska tågsätt från fyra av de järnvägar med 600 mm spårvidd som vi representerar:Jönköping Gripenbergs Järnväg (JGJ) med loket Nian, Nättraby Alnaryd Eringsboda Älmeboda Järnväg (NAJ/NAEJ/NAÄJ) med Ohsaloket, Stafsjö Järnväg med loket Virå samt Kosta Lessebo Järnväg (KLJ) med Hamra som stand in More…

Renoveringen av KM Nelsson, Vintern 2021-2022

Arbetena med KM har fått vila lite under vintern 2021-2022, trafikångloken Hamra och Nian behövde prioriteras. Arbetena har dock inte stått stilla, mycket tid har ägnats utanför verkstaden åt skapa underlag för tillverkning av nya detaljer till fjädersystemet. During the passed winter season, the boiler work on No 8, the traffic locos Nos. 5 and More…

Arbeten med vagnar våren 2022

Våra team för personvagnar och godsvagnar arbetar flitigt under höst-vinter-vår med säkerhetsöversyn, löpande underhåll och renovering av våra vagnar. Här följer några exempel på detta: Our coach and wagon crew does a great job every autumn-winter-spring with safety checks, maintenance, and renovations. Here some examples of this work: Godsvagnen KLJ G 38 – eller Från More…