Renoveringen av KM Nelsson Juni-Juli 2021

Den 5e Juni lyfte vi ramverket efter vinterns jobb med att demontera resten KM Nelsson och vändpunkten från att montera isär till att renovera och montera ihop närmar sig.

The overhaul of KM Nelsson continues, although at a reduced speed during the traffic season. In the beginning of June, the frame was lifted from the wheels, thus the end of the disassembling is now close.
Cleaning of the frame and all loose parts is continuing together with the evaluation of the status of all the details. From this the plan for what to refurbish or make new is growing. Specially the suspension system with springs, balances, and straps, was known to be very worn, and here many new parts must be made. Not complicated, but lots of them.

Ramen lyfts från koppelaxlarna.
Ramen pallas i en ”lagom” arbetshöjd.
Arbetet med att inspektera och renovera ramen har inletts. Det är många detaljer på ramen som behöver inspekteras innan vi vet om ramen kommer behöva någon åtgärd. Ramtanken kommer dock behöva ny botten och vi jobbar med att klura ut hur vi bäst ska byta den.

En av de saker vi i förväg visste var att fjädersystemet kommer behöva stora åtgärder. Vid demontering visade det sig att större delen av fjädersystemet är bortom räddning och stora delar, om inte alla delar kommer behöva nytillverkas. Vi är nu mycket glada över att vi har tillgång till samtliga originalritningar för KM Nelsson. Under sensommaren ska vi börja titta närmre på hur vi på bästa sätt ska tillverka alla de delar som utgör fjädersystemet.

Fjädersystemet demonteras. Det är trångt mellan ramplåten och ramtanken.
En av fjäderbalanserna med tillhörande bultar, som synes är det väldigt slitet. Det lutar åt att vi kommer behöva nytillverka samtliga delar av fjädersystemet.
En av de slitna fjäderstropparna.
En av de slitna fjäderstöttorna. Dessa kommer också behöva nytillverkas.
lagerbussningarna för balansbultarna, tack och lov hade endast en av bultarna ätit sig igenom bussningen. Samtliga bussningar ska bytas mot nya.
Ett av fästena för lagringen för balanserna i ramen. På bilden har lagerbussningen knackats ut.

Älmeboda Hembygdsförening & Rävemåla hembygdspark

Vi vill även passa på att rekommendera ett besök i Rävemåla hembygdspark. Där finns bl.a. ett av godsmagasinen från Nättrabybanan, hämtat från Blåningsmåla. De har byggt upp lite spår och visar en av vagnarna som trafikerades på NAEJ.

De har även cykelleden ”Krösnabanan” som går på den gamla banvallen mellan Älmeboda och Nättraby.

Info om hur ni hittar till hembygdsparken finner ni nedan:
https://www.hembygd.se/almeboda
Besök: Kyrkogatan 1, Rävemåla

Bild på NAJ 2 vid Tving station. Foto: Jvm

Hjälp oss renovera KM genom att ge en gåva, varje krona räknas och är ett litet steg närmre till att igång KM Nelsson igen.

KM NELSSON

Efter det senaste inlägget har vi skurit ur (nästan) alla tuber, lyft ur pannan och haft besök av VEÅ från Sävsjö för att göra en statusbedömning av pannans skick. Inspektionen visade att pannan verkar vara i bättre skick än vi vågat hoppas på, dock inte fyrboxen som i början av åttiotalet reparerades med hopp om att det skulle hålla ca 10-15 år. Reparationen har hållit i över 40 år och höll fortfarande när loket ställdes av med flera läckande tuber. Nu ska fyrboxen bytas och vi vet i dagsläget inte exakt vad det kommer att kosta, men vi vet sedan Virås fyrbox byttes att det kostar väldigt mycket pengar. Vill du vara med och bidra till att KM Nelsson ska kunna dra tåg i Mariefred i ytterligare 50 år, men har svårt att vara med och jobba praktiskt med loket? Då mottager vi gärna en slant via Swish (Se QR-koden längre ner) eller Bankgiro (bankgiro: 301-1012, märk med ”Gåva KM Nelsson”). Varje bidrag, stort som litet tar oss en bit närmre att åter få igång vår slitvarg KM Nelsson.

After removing most removable parts and cutting out the tubes the boiler was ready for inspection. These inspections have been done both by our boiler inspector as well as a specialist on veteran steam boilers. The verdict is that the boiler is in better condition than we feared. The inner firebox has to be changed, but this was known. It was repaired in the beginning of the eighties and this repair has since lasted better than expected. Otherwise, the amount of work needed is limited. Still, it will cost considerable sums and it will take time to get done.

Vi har dessutom börjat jobba med ramtanken, hittills har vi hunnit skära upp stora öppningar för att lättare komma åt och knacka rost samt göra en bedömning av skicket och vad som behöver repareras. Vad vi hittills kan se är att vinkeljärn och sidorna verkar vara i bra skick, däremot ser botten sämre ut, det verkar ha kommit in fukt mellan rostskyddsfärgen och plåten.

With the boiler removed, we could continue with the assessment of the water tank in the frame. Normally this is accessed through a small manhole in the bottom and the space inside is very cramped. To be able to do a thorough job on the whole tank, large access holes were cut in the top. When the job is finished, the plates will be welded back in place and last the welds are painted. The tank is corroded, but fully repairable.

Jobb i verkstaden 27 februari – 14 mars.

KM NELSSON

Just nu håller vi på att skära ut tuberna ur pannan. Detta visar sig dock vara svårare än väntat då småtuberna är aningen utvalsade på insidan av tubplåtden. Detta har lett till att vi får skära av tuberna inne i pannan och plocka ut dem genom hålen för stortuberna.
Nästa steg i projektet blir att lyfta ur pannan ur ramen för att fortsätta förberedelserna inför en noggrann inspektion och status bedömning av pannans skick.

MTR 1001

Jobben med att konvertera motortrallan från diesel till batteridrift går framåt. Det första batteripaketet håller på att byggas och ramverket har fått den gamla drivlinan bortplockad.

KLJ G38

Ramverket har förenats med sina axlar! Korgen som är till stor del färdig redan står i förråd och väntar på att vi ska färdigställa ramverket innan den kan ställas på plats. Därefter ska det byggas skjutdörrar och andra detaljer tillverkas och monteras.

JGJ 107

Nu är flaket i princip färdigt, stolpar är under tillverkning. Som en rolig detalj kommer denna vagn att prydas med ”permanent” installerad last.

VIRÅ

Som vi tidigare skrivit om så börjar Virås maskineri bli riktigt slitet. I väntan på tid att kunna lyfta och renovera hela maskineriet görs det mindre reparations och underhållsåtgärder varje år. Iår ska högra maskineriet få lite ompyssling och vi hoppas att Virå ska kunna göra ett par dagar i trafik kommande trafiksäsong.

Det nya motorloket

I väntan på beslut om namn och nummer kommer loket att benämnas som ”Det nya motorloket” här på bloggen.

För att anpassa loket till våra behov och vår standard ska en del mindre modifikationer göras. Vi har börjat med att skära bort urtaget i bakgaveln som gjorde intrång i hytten och återanvänt plåt för att göra hyttgolvet plant. Vi har även börjat se över hydrauliken och ersätta gamla rostiga rör med nya fräscha slangar.

Jobb i verkstaden 1-7 februari.

När det är kallt ute är den varma verkstaden extra inbjudande. Denna vecka har det jobbats vidare med bl.a. KM NELSSON, EMSFORS, KLJ-godsvagnarna och JGJ 107. Även signalavdelningen har fått en del gjort med lindrivet till sjukhusvägen.

This week we continued the dismantling of loco No 4, KM NELSSON, and inspecting every single part. Right now, focus is getting inside the boiler for a thorough inspection of its condition.
Loco No 8, EMSFORS is also being prepared for a thorough inspection of the boiler. Both locomotives have had their tubes in since the late 70s.
We have also been working on KLJ luggage van G 38, we repaired the frame this past summer and are now preparing the axleboxes to be refitted on the axles.

Foto: Ola Dahlström

EMSFORS

Jobbet med Emsfors panna har gått framåt, i veckan har domkåpan plockats bort och domlocket lossats för att sedan kunna lyftas av när pannan ska inspekteras invändigt.

Emsfors domlock är en gedigen pjäs. Foto: Ola Dahlström

KM NELSSON

Just nu håller vi på att jobba oss in i pannan, domlocket har plockats bort och regulatorstången lossats för att vi sedan ska kunna plocka ur regulatorn. Efter det ska tuberna plockas ur och pannan rengöras invändigt inför en noggrann inspektion av pannans skick, så vi kan arbeta fram en plan för vilka jobb som kommer behöva göras med pannan.

KLJ G 38


Godsfinkan KLJ G 38 fick i somras sitt ramverk reparerat och nu håller vi på att återställa träbalkarna i ramen, delar av originalvirket kunde återanvändas för detta. Snart kommer ramen kunna föras samman med axlarna efter vi renoverat alla lagerboxar.

JGJ 107

Flaket är snart färdigt och jobbet med lämmarna har påbörjats.

JGJ 107. Foto: Ola Dahlström

Motortralla 1001

Motortrallan håller på att konverteras från diesel- till eldrift. I somras plockade vi fram den ur förråd och började mäta och rita på hur batterilådorna ska konstrueras. Många dagars klurande och ritande senare kan vi nu börja tillverka batterilådorna. Detta projekt saknar tidplan och vi jobbar med det när vi finner tid och lust, vill du hjälpa till med detta spännande jobb? Hör då av dig till oss.

Batterilåda under tillverkning. Foto: Ola Dahlström

New battery box for the inspection trolley being converted from diesel to battery-electric.

Signal

Lindrivet till Sjukhusvägens bommar är snart redo för att monteras tillbaka efter en omfattande renovering.

Foto: Ola Dahlström

The finished drive unit for the road barriers at Sjukhusvägen.

Verkstadsrapport hösten och vintern 2020 och lite från banan.

Med över 500 m2 verkstadslokaler har ett fåtal medlemmar haft möjlighet att jobba i verkstaden, men vi har ändå lyckats få en hel del gjort.

A slightly decimated group of members have continued to work all trough autumn and winter in our workshop and on the railway line. With a more than 500 m2 large workshop there is ample space for everyone. Here is a long overdue resumé of the workshop and outdoor work season so far.

K.M. NELSSON.

Renoveringen av K.M. NELSSON. är igång och går sakta framåt. Sedan förra blogginlägget har hytten och tankarna lyfts av. Vi har även klätt av pannan och cylindrarna för inspektion.
Hittills kan vi konstatera att tankarna är i mycket dåligt skick och kommer kräva noggrann inspektion innan vi kan fatta beslut om åtgärd. Förhoppningsvis går tankarna att reparera, om inte ska vi börja fundera på hur dom kan nytillverkas.
Pannan och cylindrarna, främst sliderna kräver vidare inspektion innan vi vågar säga något om vad som ska göras innan loket kan tas i drift igen.

One of the reasons for the big effort last winter to overhaul and finish the work on locomotive Nian was to free space and manpower to focus on the next big project; No. 4, K.M. Nelsson. Here is the dismantling of the loco illustrated. We know that major work will be needed on the boiler and water tanks, but a detailed project plan can only be made after evaluation of the various parts.

En sista bild innan vi plockade av hytten och tankarna. Foto: Ola Dahlström

När K.M. levererades var pannan och cylindrarna klädda med blånerad plåt. Men då blånerad plåt är svårt att underhålla målades loket svart någon gång under sitt liv. När loket renoverades på 70-talet var blåneringen under färgen i dåligt skick och loket målades svart igen. Det går fortfarande att se spår av blåneringen under färgen på en del plåtar. Vi ska undersöka möjligheterna att återställa exteriören till hur loket såg ut vid leverans 1914.

Vill du hjälpa till att få K.M. körbar igen? Skänk då gärna en gåva.

ASPA

2018 havererade motorn i ASPA och loket ställdes åt sidan i väntan på beslut om åtgärd.
Sommaren 2020 lyckades föreningen komma över en begagnad motor av liknande typ som bedömdes kunna anpassas för att ersätta den trasiga motorn i ASPA.
Vi fick även en till liknande motor i donation som vi kunde plocka delar från för att kunna få en driftduglig motor.

The diesel engine of our medium size motor loco No. 16, Aspa suffered a major breakdown in 2018. The loco is built by Deutz in 1923 and had a four-cylinder Scania direct injection diesel installed in the early 1950-ties. In 2020 we managed to acquire two diesels of the same type. As these are well-used and 60-70 years old, none of them were readily suited to be used in the loco. But, by combining the best one with auxiliary parts from the other two, a working engine has been created and fitted back into the loco. Aspa has been successfully tested, but some minor details are still to be addressed before she is ready for service. The loco was fitted with a Twin-Disc hydraulic gearbox by ÖSlJ in 1984.

Foto: Ola Dahlström
Här provstartas motorn för första gången

EMSFORS

Emsfors tuber har suttit i loket sedan 70-talet och började bli ganska dåliga, därför fattades beslut om att inleda omtubning.

No. 8, Emsfors was the first loco to have its boiler retubed by our volunteer staff in our workshops in 1978. They have now been in service for 40 years and are due for replacement. The old tubes have been removed, new tubes delivered, and the boiler will be inspected by our boiler inspector before the new tubes are installed.

JGJ 9

Nian får stå tillbaka lite denna verkstadssäsong då det gjordes en omfattande renovering av det yttre då pannan kläddes av och tankar, pannklädsel och hytt blästrades och målades om med ny linjering så att loket ser ut som det gjorde när levererades till JGJ 1915.

Men det finns en del mindre jobb som har påbörjats, under säsongen har vi haft återkommande problem med pysventiler som inte stänger ordentligt – här har vänster cylindern klätts av och rören till pysventilerna blottlagts – dessa rör ska lossas och rengöras.

Only minor work on No 9, Nian this year. Cylinder drain cocks are serviced and the piping will be cleaned.

VAGNAR

Under hösten har den årliga översynen genomförts av samtliga personvagnar. Allt ska inspekteras och en del repareras för att våra fina personvagnar ska kunna vara med i trafiken nästa år.

After the end of the traffic season all passenger carriages have received their yearly cleaning, inspection, lubrication and adjustments plus attention to details as needed.

JGJ 106

Vi renoverar inte bara ”nya” vagnar utan även vagnar som redan rullat hos oss. Här byter vi virke i JGJ IKN 106.

With 35 goods wagons on the railway, and most of them exposed to the weather most of the year, refurbishing already overhauled wagons is an ever-ongoing task. Here a four-wheeled wagon from JGJ have all its wooden parts renewed.

JGJ 10

Nu håller vi på att göra dom sista detaljerna på den här tredjeklass personvagnen innan den kan tas i trafik.

Adding the last few details to the totally rebuilt JGJ 10 takes a lot of time and concentration.

Många detaljer är det på en personvagn, här justeras fönsterlås. Foto: Ola Dahlström

KLJ 126

Efter det att Kosta Lessebo Järnväg erhållit koncession för allmän trafik 1891 så behövde man utvidga sin fordonspark. Ångloket Lessebo levererades detta år och två år senare levererades en personvagn (BCo 103) samt en resgodsvagn från Dolbergs i Tyskland. Denna boggiresgodsvagn, KLJ 126 har gått som flakvagn hos oss under många år och varit flitigt använd vid arbeten på banan . Nu skall vagnen återställas till sitt ursprungliga utförande med återuppbyggd vagnskorg.

Kosta Lessebo Järnväg was the first 600 mm railway in Sweden and opened in 1889, but it acquired its formal status as public carrier in 1891. This year our loco Lessebo was delivered and in 1893 two more vehicles for the passenger trains were delivered; the combined 2/3rd class 103 that we have in service since the 60-ties and bogie luggage van 126. The frame of this van was overhauled as open wagon many years ago, but now the reconstruction of the van body has started.

JGJ 107

Vi har även börjat renovera boggiegodsvagnen JGJ 107, vagnen kommer först att renoveras som flakvagn men förberedas för att enkelt kunna bygga om den till en s.k. ”symaskinsvagn”, d.v.s. en sommarpersonvagn med halvt öppna sidor. Likadan som JGJ 41 som finns i vår samling av personvagnar. (De kallades för symaskinsvagnar eftersom de utanför sommaren användes för att frakta ut symaskiner från Husqvarnafabriken).

The goods stock of Jönköping Gripenbergs Järnväg (JGJ) was dominated by more than 60 open bogie wagons. We already have three of them overhauled and in service. Here one more of these is overhauled. To start with, it will be used as all open wagon, but in the future, it might receive a passenger body as No. 41 already has and once were so characteristic as excursion carriages on JGJ.

Foto: Ola Dahlström
Foto: Mats Furukrona

SIGNAL

Ett lindriv till Sjukhusvägens linbommar håller på att renoveras.

The more than 80 years old drive unit for the road barriers at Sjukusvägen receives a full overhul.

Semaforen från Hjorthagen är också inne för renovering inför att den ska placeras i Hedlandet.

The old semaphore previously used at the Hjorthagen halt is overhauled. When finished it will be erected at the Hedlandet station.

FLER NYHETER

Skottkärran vi använder när vi kolar har renoverats.

Many details needed for a complete railway. The wheel barrow used for coaling the locos receives a new coat of paint. A bench with the railway emblem in the cast ends receives new wood and paint. New stop blocks installed at our most easterly point in Taxinge.

Foto: Ola Dahlström

Våra fina bänkar behöver med jämna mellanrum få nytt virke. Här har vi bytt virke och gett bänken en välbehövd uppfräschning.

Foto: Ola Dahlström

Något som saknats i Taxinge sedan invigningen är stoppbock i änden på stationen. Detta har nu åtgärdats och banan har nu ett ”riktigt” slut i Taxinge.

Banan – slyröjning

En del av oss som brukar arbeta med spårunderhåll vår, sommar, höst får tid över för slyröjning på vintern. Efter nyår röjde vi en bit ut från Mariefred, mellan Sjukhusvägen och Finsta. Loket vi använder på bilderna är byggt 1935 av Slipmateriel i Västervik och har nyligen kommit ut från verkstanden efter en totalrenovering.

During the winter the weather is less suitable for track-work, but the ever lasting work of clearing the line-side growth can continue. When the first real cold days came we used the oppurtunity to work from the ice just east of Läggesta. Some days later we loaded the last cut trees and bushes. A heavy snowfall not exactly according to the forecast was not what we had planned, but the work could nevertheless be done as planned.

Foto: Hans Wicklund
Blick västerut, mot Finsta. Foto: Hans Wicklund
Blick mot Mariefred Foto: Hans Wicklund

När isen lagt sig i mitten på januari gav vi oss på att röja i strandkanten på Läggestasidan om Skallaholmsbron.

Röjningståget (vut) före avfärd från Mariefred, lok 20 Surahammar, kranvagn, och vår varma rastvagn ”Maltebo”. Foto: Hans Wicklund
Richard och Göran plockar det röjda till högar som kranvagnen kan ta. Foto: Hans Wicklund
Röjning från sjöisen. Foto: Hans Wicklund

Den 25 januari hämtade vi det sista av den sly och de träd som kapats en dryg vecka innan enligt ovan. Väderprognosen lovade en dag med försiktigt snöfall, ca 2 cm. Det blev ett intesivt snöfall som gav ca 10 cm under tiden vi var ute. Men vi fick gjort det vi planerat. Vi åkte ut med samma fordon som förra gången, med rastvagn för varm fikapaus. Den röjda vegatationen läggs i en hög i Läggesta för senare flisning.

Lastning av toppen av en gran vi avverkat. Foto: Hans Wicklund

 

Fika i värmen från fotogenkaminen. Foto: Hans Wicklund

 

Lossning till flisningshögen i Läggesta. Foto: Hans Wicklund

 

Återkomst till Mariefred, nu med några godsvagnar som blivit lastade innan i Läggesta med div. skänkt utrustning. Foto: Hans Wicklund

K.M. NELSSON.

Foto: Dag Bonnedal, 2005

K.M. NELSSON från NAÄJ till ÖSlJ

K.M. NELSSON tillverkades 1914 av Motala Verkstad med tillverkningsnummer 520 för Nättraby-Alnaryd-Älmeboda Järnväg. Loket fick nummer 4 och döptes till K.M. NELSSON efter bolagets mångårige ordförande Karl-Manfred Nelsson. Loket var det första moderna överhettarloket på så här smalt spår i norra halvan av Europa.
K.M. NELSSON gjorde god tjänst på Nättrabybanan och blev det sista loket som rullade på banan innan nedläggningen då loket såldes till Aspa bruk 1946. Det sägs att K.M. NELSSON var mycket älskad av personalen vid Nättrabybanan och fick mycket kärlek och omvårdnad in i det sista. Loket såldes i juli 1946 till Aspa bruk där det kom att användas på deras skogsbana. K.M NELSSON användes fram till 1952 då det ställdes av och lagrades i en lada tillsammans med sitt ett år yngre syskon JGJ 9.

K.M NELSSON skänkes sedan till Nässjö Hembygdsförening varifrån det genom ett byte överläts till oss på ÖSlJ. Loket anlände till Mariefred i november 1967. Frakten från Läggesta Östra till Mariefred gjordes genom att man körde lok 12 GREFVEN och lok 13 MUNKEN i koppel för att orka dra det stora och tunga ångloket. Färden gick bra fram till Hjorthagsbacken, där det blev problem eftersom GREFVEN och MUNKEN inte samspelade speciellt bra i vare sig koppel eller hastighet och gjorde att man fastnade i backen och fick backa tillbaka ner och börja om flera gånger. I efterhand sade man att det hade varit enklare att elda på lok 1 Lotta för att bogsera hem K.M. NELSSON. Väl i Mariefred ställdes loket i förvar i väntan på att tid och resurser till att renovera loket. Förfrågan skickades till tillverkaren om de kunde göra hela eller delar av renoveringen, men de avböjde.

The locomotive K.M. Nelsson was built by Motala Verkstad in 1914 for the longest (49 km) of the Swedish 600 mm railways; Nättraby Alnaryd Älmeboda Järnväg in the south-east corner of the country. The design was the first modern, superheated locomotive on 600 mm/2 ft railways in the northern part of Europe and the final stage of Motala’s development of 13 locomotives for the Swedish 600 mm railways. It served its home line very well until its final closure and dismantling in 1946, when it was sold the forest line at the Aspa Bruk pulp mill. When the forest line closed in 1952 the loco was put in storage together with its sibling JGJ 9. After a period in the 60-ties when it was plinthed in a park, ÖSlJ managed to acquire it in 1967.

K.M. NELSSON renoveras vid ÖSlJ

1971 påbörjades en flerårig renovering av K.M. NELSSON. Denna renovering gav inte bara ÖSlJ vårt absolut bästa lok, såväl tekniskt som trafikmässigt, det gav oss också mycket självförtroende inför framtida projekt i verkstaden. Nu kunde ÖSlJ göra seriösa storrevisioner av lok i egen regi. Med detta självförtroende kunde t.ex. lok 5 Hamra renoveras några år senare.
Det tummades inte på kvalitet och än idag kan vi se att mycket av det som renoverades på loket under denna tid fortfarande är i bra skick.
1975 kunde K.M. NELSSON efter 23 års vila äntligen provköras och ÖSlJ hade ännu ett körbart ånglok, denna gång ett stort och starkt lok. Efter lite justeringar av vissa saker kunde det sättas i trafik.

During the period 1971-75 the locomotive was dismantled and overhauled in the ÖSlJ workshops. This was a very important step for the railway, as it was far more complete and advanced than the jobs done up to then.

Under åren lopp har den långsiktiga upprustningen av loket fortsatt tillsammans med fortlöpande underhåll. När loket hade linjerats togs det ett välförtjänt leveransfoto. Det finns inget leveransfoto på K.M. NELSSON från varken Motala Verkstad eller NAÄJ.

During the following four decades K.M. Nelsson has been the flagship and stalwart of ÖSlJ. In spite of improvements and maintenance over the years, after 80 000 km (two laps around the earth) on ÖSlJ tracks, time has now come for a new general overhaul. The loco was set aside in 2016 as the old tubes were due for replacement.

Foto: Dag Bonnedal

Andra revisionen är nu påbörjad.

Efter 41 år i trogen tjänst och över 80 000km (motsvarande 2 varv runt jorden) körda hos oss på ÖSlJ är K.M. NELSSON, vår älskade slitvarg mogen för ännu en renovering. Loket gjorde sin senaste tjänstgöringsdag på Museibanans dag 2016 och fick ställas efter halva dagen till följd av flera tubläckor, därefter ställdes K.M. i lokstallet som reservlok i väntan på att vi skulle få tid att börja renovera loket. Förra vinterns jobb med systerloket JGJ 9 ”Nian” gav mersmak och beslut togs att tiden är mogen för att börja det stora jobbet med renoveringen av K.M. NELSSON.

Detta kommer bli den största revisionen av ett ånglok som gjorts på ÖSlJ sedan Hamra revideras i början på 80-talet. I dagsläget vet vi att mycket är slitet och kommer behöva omvårdnad, men vi vet också att mycket av det som gjordes vid första revisionen av K.M. på 70-talet ännu är i bra skick och kommer kräva mycket lite eller ingen åtgärd alls. Första steget blir att systematiskt plocka isär loket och rengöra samt inspektera varje del för sig och arbeta fram en plan för revisionen. Jobb i denna storlek tar flera år och vi kommer att slita hårt för att vårt älskade lok K.M. NELSSON snart ska kunna gå för egen maskin igen!

Klockan 10:15 den 14 november år 2020 påbörjades renoveringen.

Now in November 2020 we launch the overhaul of our beloved K.M. Nelsson. It will take several years and require many man hours as well as considerable costs. Full assessment of work required can only be done after dismantling.

Vattentankarna är ett av de största jobben vi själva kommer behöva tackla. Vi kan se att tankarna är i dåligt skick men det är svårt att bedöma hur dåligt skick. Bilderna nedan är tagna ur öppningen ovanpå den vänstra vattentanken. När tankarna är avplockade ska de rengöras ordentligt och skäras upp på liknande sätt som vi gjorde med Nians förra året, för inspektion och beslut om åtgärd.

Om några månader kommer det bli svårt att känna igen loket. Foto: Ola Dahlström

Hjälp oss renovera KM NELSSON

Förutom mycket eget arbete under flera års tid så kommer renoveringen av KM att dra avsevärda kostnader, vilket föreningen, speciellt efter ett år som detta, inte har egna resurser till.
Vill du hjälpa till att renovera K.M. NELSSON men saknar möjlighet att bistå med engagemang på plats, tar vi gärna emot en ekonomisk gåva via t.ex. Swish.

Sista ordinarie trafikdagen 2020

Lördagen den 26:e september körde vi vår sista ordinarie trafikdag för år 2020.

Med hänsyn till rådande pandemi kunde vi inte arrangera vår årliga Museibanans dag, istället körde utökad trafik med fem ånglok och tre motorlok i drift, samt 40 personer i tjänst. Vi hoppas att till nästa år kunna köra Ångans dag och Museibanans dag precis som vanligt.

ÖSlJ vill tacka alla som kommit och besökt oss under sommaren eller stöttat vår verksamhet på annat sätt.
Nu börjar en vinter med med underhåll samt administrativt arbete och vi blickar mot nästa sommar.

Due to the pandemic we could not run the traditional end of season gala this year. But we ran a day with enhanced traffic instead. Five steam locos, two diesels and the battery electric. Around forty members on duty, running trains for a full 12 hours. Everything worked as planned, and it was a most enjoyable day.
Find below some pictures including the preparations the day before and cleaning out the steam locos for the winter the day after.

Nian eldas på och smörjs ut på fredagseftermiddagen ut av Jimmy och Mats inför den omfattande växlingen av morgondagens tågsätt.
JGJ 9 glänser i solskenet.
Även Bjurströmslokomotorn Surahammar får hjälpa till med växlingen.
Nian kommer tillbaka till lokstallet efter väl förrättad växling. Hamra och Virå eldas på och putsas.
Stafsjö 2 Virå och JGJ 9 glänser i kvällssolens sista strålar på fredagkvällen
Lotta och Avesta eldas på och smörjs ut på lördagsmorgonen.
Kraftfull avgång av Lotta och Avesta med godståg i duggregnet.
Dagens längsta tåg redo för avgång från Taxinge …
… och får ”Avgång” av Josef (sannolikt Sveriges för närvarande yngste tågklarerare).
Lokförare Gunnar på Lotta i samspråk med passagerare …
… medan Avesta, med nygjutna namnskyltar, avvaktar nästa uppdrag.

Det var slutet på en lång dag för de som var på lok men dagen efter skulle ångloken ställas av för vintern.

Lotta och Avesta får sina ångpannor ordentligt rengjorda. Den gamla tunga industridammsugaren har varit med länge. Att den håller för jobb som detta visar på god kvalité.
Avställning, tömning av kolboxen och dragning av tuberna på Virå.
De flesta av loken hade fortfarande lite tryck kvar i ångpannorna så det är hett vatten som strömmar ut genom bottenblåsningsventilerna. Hamras bottenventil fullt öppen medan Tomas skruvar ur Nians spolpluggar.
Sotskåpet ska rengöras ordentligt från sot och en del går ”all-in” för jobbet.

Motorlok

Det nya loket


Loket är byggt av Klöckner-Humboldt-Deutz år 1959 och är ett av fyra lok i sitt slag som köptes till Halmstad Järnverk från Dortmund Cement i slutet av 60-talet.
När smalspårsnätet vid Halmstad Järnverk sedan avvecklades runt 1990 såldes två lok till Ohsabanan ( https://www.ohsabanan.com/sv/lok30.php ) och ett lok till Västerlid – Åkerslunds Järnväg som kom att användas för timmertransporter.

För ca 10 år sedan avstannade verksamheten vid Västerlid – Åkerslunds Järnväg och loket ställdes i förvaring.
ÖSlJ är nu glada över att få överta detta lok som är ett välkommet tillskott till vår park med arbetslok.

Foto: Jimmy Gustafsson. Loket innan det hämtades från Västerlid – Åkerslunds Järnväg till ÖSlJ

Det första vi gjorde efter ankomsten var att tvätta rent loket in och utvändigt.

Efter en grundlig genomgång av loket vågade vi provstarta och motorn startade på första försöket. Efter lite justering och mer genomgång prövade vi om loket kunde förflytta sig för egen maskin. Videon nedan talar för sig själv.

Vi skall fortsätta gå igenom maskinen och sedan börja arbeta fram en plan för loket.

Bojopeden

Bojopeden har sedan den havererade för ett antal år sedan stått och väntat på att vi skall få tid att reparera den. Idag är drivs Bojopeden med Hydrualik men vi ska konvertera den till el-drift. Detta projekt har planerats bakom kulisserna i ett tag och vi har börjat lokalisera delar som vi kan använda till detta projekt. Projektledaren efterlyser dock någon/några som är intresserade av att hjälpa till med detta! Kontakta oss på mail eller via facebook om du skulle vara intresserad.

Foto: Ola Dahlström

Surahammar

Surahammars ramverk blästrades 2008 och sedan har renoveringen av loket jobbats med till och från. De senaste åren har det dock jobbats hårt med loket och förra året fick vi igång loket och kunde börja provköra för att lokalisera detaljer som behövde justering. Nu ett år senare bedömde vi att loket var redo för att målas. På bilderna är delar som fönster, motorluckor och andra detaljer bortplockade för målning. Den 26e september kommer Surahammar att visas för allmänheten i sitt nya utseende.

JGJ 9, Nian provkörd

Nian kunde den 28/6-2020 provköras en tur till Läggesta Nedre med gott resultat!
Nu återstår det inte mycket innan vi beräknar att loket kan börja rulla i trafiken igen.
Nedan syns bilder från provkörningen.

First test run on the line to Läggesta and back, 28th June of Nian after the overhaul.
Overall positive result, only a few minor details to fix before she is ready for service.
Great result of a big job on a very tight time plan. Eight months and about 3000 hours of volunteer work, a fantastic achievement by everyone involved! An overhaul of this size usually takes more than one winter.

Växling i Mariefred
Nian blåser för lystringstavlan innan Hjorthagens hållplats

Väl i Läggesta Nedre växlade vi lite för att hämta hem lite kol till de andra loken som skall ställas på senare.

Vi gjorde även en provkörning med Nian den 5/7 efter att ha gjort de sista finputsningarna och gjort en säkerhetsbesiktning av loket, här följer några bilder tagna på den korta turen Mariefred – Läggesta nedre

Nian står över graven för mätning av hjulprofiler

Next test run one week later, 5th July. Now it is close…
Sister loco K.M.Nelsson is shunted into the workshop. She will be the prime focus the coming winter. Start of an overhaul that will take a few years.

Nian växlas in i lokstallet för att eldas på inför provkörningen, med systerloket KM Nelsson framför – som vi planerar en större revision av de kommande åren.
Senare på dagen under de kraftiga regnskurarna växlade vi med loket, ångan syns tydligt i den fuktiga luften.
Det regnade ganska kraftigt emellanåt
Spegeln kommer till nytta – manometrarna syns tydligt under backgång

New mirror glas in the original frame. Practical for the driver to see the gauges when backward running.

Till slut sprack skyarna upp och vi fick solsken under växlingen
Vi åkte till Läggesta för att hämta personvagnen KLJ 102 ”Lövgrodan” som ska användas under ungdomslägret v28
På väg mot Hjorthagens hållplats på linjen mot Mariefred, snyggt och rent inne i hytten
Spegeln är blankputsad
På väg mot infarten till Mariefred
Solens sista strålar lyser upp manometerstället

Påskhelgen 2020

Kometen

Kometen står färdig efter motorbytet, vi lät köra ut den för fotografering i det fina vädret.

The speeder ”Kometen” was rolled outside in the nice weather to be photographed . The old lawn mower engine has been replaced by a more reliable small one cylinder diesel engine with electric starter and continuously variable transmission (CVT, Variomatic). Note the brass plate for the throttle lever.

JGJ 9 Nian.

Under påsken inledde vi jobbet med linjeringen. Detta moment kräver mycket tålamod och är bitvis väldigt pilligt. Vi vill med stor noggrannhet komma så nära linjeringen på leveransfotot som möjligt.
När vi skulle linjera lok nr 5 Hamra började vi titta på hur vi skulle gå till väga. Efter lite klurande kom vi fram med en metod som gav bra resultat på Hamra och vi valde att göra på samma sätt med Nian.
Det hela bygger på att först markera ut linjerna med tejp som har exakt samma bredd som linjerna sedan skall ha (15+5 mm), efter det maskerar man runt markeringstejpen och slutligen använder vi schabloner som är gjorda efter Nians leveransfoto för hörnen. Detta gör att det dels är enkelt att mäta för att få linjerna raka och på precis rätt ställe men också se hur helheten blir innan vi målar.

During Easter, work progressed with lining out the water tanks, back wall and sides of the cab. This task required a lot of patience as well as a lot of painter’s tape.

We measured out the position and widths of the lines on a high-resolution scan of the photograph that was taken when the locomotive was delivered to JGJ in 1915. For the rounded corners, stencils were printed on adhesive paper.

First, we mark out the lines with red tape of the correct widths (15+5 mm) for the lines we want to achieve in the end, then painter’s tape is applied edge to edge with the red tape stripes. Finally, the stencils for the rounded corners are aligned and fixed into place. This makes it possible to see how it will look before we start to paint. Painting is the done in two layers, wet-on-wet. The tape is then removed promptly to avoid sharp paint edges. This technique gives a quite good result as can be seen below.

Linjerna på bakväggen markerade med märktejp.
Maskering runt märktejpen
Slutligen rycker vi bort märktejpen och placerar noggrant dit schablonerna för hörnen.
Detta blir resultatet efter målning.

Efter vi linjerat bakväggen drogs Nian ut tillsammans med sitt äldre syskon KM en stund.
KM Nelsson väntar på en storrenovering som vi planerar börja med mycket snart.

After the back wall was lined out, we did a photo session with the two sister locomotives, the younger No. 9 (1915) and the older No 4. ”KM Nelsson” (1914). No 4 will receive a major overhaul that is planned to start soon.

Sedan var det dags att linjera den ena sidotanken. Här använde vi precis samma metod som på bakväggen. Notera dock att den understa linjen ligger mindre än en millimeter ovanför nitraden i botten, detta gjorde att maskeringen tog lång tid och krävde lite funderande.

Encouraged by the good result with the lines on the back wall, we started with one of the water side tanks. This was quite difficult since the lower thick line is less than 1 millimeter above the rivets at the bottom – this complicated the masking, it took lots of time and effort to figure out how to apply the tape ensuring no paint would creep.

Utöver linjering har vi även monterat tillbaka alla fönster och smörjrören och andra detaljer i och utanpå hytten. Vi har dessutom schimsat pysventilerna för att få dessa att peka lite svagt nedåt.

We also did some other work; fitting of all the windows in the cab after a thorough cleaning and polishing, the lubrication pipes and other parts on the inside and outside of the cab. The bracket for the rear kerosene lantern was moved back to its original position.

The drain cocks on the right-hand cylinder have been refitted with thin brass shims to ensure the steam exhaust blows out slightly downwards.