Jobb i verkstaden 27 februari – 14 mars.

KM NELSSON

Just nu håller vi på att skära ut tuberna ur pannan. Detta visar sig dock vara svårare än väntat då småtuberna är aningen utvalsade på insidan av tubplåtden. Detta har lett till att vi får skära av tuberna inne i pannan och plocka ut dem genom hålen för stortuberna.
Nästa steg i projektet blir att lyfta ur pannan ur ramen för att fortsätta förberedelserna inför en noggrann inspektion och status bedömning av pannans skick.

MTR 1001

Jobben med att konvertera motortrallan från diesel till batteridrift går framåt. Det första batteripaketet håller på att byggas och ramverket har fått den gamla drivlinan bortplockad.

KLJ G38

Ramverket har förenats med sina axlar! Korgen som är till stor del färdig redan står i förråd och väntar på att vi ska färdigställa ramverket innan den kan ställas på plats. Därefter ska det byggas skjutdörrar och andra detaljer tillverkas och monteras.

JGJ 107

Nu är flaket i princip färdigt, stolpar är under tillverkning. Som en rolig detalj kommer denna vagn att prydas med ”permanent” installerad last.

VIRÅ

Som vi tidigare skrivit om så börjar Virås maskineri bli riktigt slitet. I väntan på tid att kunna lyfta och renovera hela maskineriet görs det mindre reparations och underhållsåtgärder varje år. Iår ska högra maskineriet få lite ompyssling och vi hoppas att Virå ska kunna göra ett par dagar i trafik kommande trafiksäsong.

Det nya motorloket

I väntan på beslut om namn och nummer kommer loket att benämnas som ”Det nya motorloket” här på bloggen.

För att anpassa loket till våra behov och vår standard ska en del mindre modifikationer göras. Vi har börjat med att skära bort urtaget i bakgaveln som gjorde intrång i hytten och återanvänt plåt för att göra hyttgolvet plant. Vi har även börjat se över hydrauliken och ersätta gamla rostiga rör med nya fräscha slangar.