Spårbyte Läggesta

ÖSlJ har under en längre tid haft svårt att hålla ett bra spårläge vid infarten till Läggesta Nedre från Mariefred. Rälerna var mycket slitna och och krokiga samt att sliprarna hade nått sin tekniska livslängd och var i behov av byte. Därför beslutade Banavdelningen att utföra ett komplett spårbyte och lägga bättre begagnade räler med More…

Slipersbyte i Marielund i april 2024

Ett försenat inlägg om det slipersbyte vi genomförde 17-18 april i huvudspåret (spår 2 ) i Marielund. Vi har en tid noterat ett kraftigt försämrat (rötskadat) slipersbestånd i huvudspåret i Marielund. Läget här komplicerar ett byte. Plattformen, uppfylld mark och anslutande spår på ena sidan och linorna till växelomläggningen på andra sidan gör att utdragning More…

Trädröjning i snön 13 januari 2024

Direkt öster om bergsskärningen genom Syltaberg, där läns- och kommungränsen till Stockholms län och Nykvarn går, finns ett instängt grunt vattenområde på södra sidan om järnvägen. När banan byggdes 1894 drog man här banan på en utfylld bank en bit ut i en grund vik av Mälaren så det bildades ett instängt vattenområde innanför. På More…

Adventståg i snö

Enligt traditionen kör vi tåg i samband med Mariefreds julmarknad 1:a advent. Då kommer även tomten till julmarknaden med tåget. I år blev denna finaldag för årets trafik en fin vinterdag med lagom mycket snö – tillräckligt för att ge fin adventsstämning men inte för mycket att röja undan inför trafiken. Dagen innan, den 2 More…

Renoveringen av KM Nelsson 2022-2023

Ångpannan KM Nelssons ångpanna ska snart skickas iväg på renovering och fyrboxbyte. Inför detta gör ÖSlJ själva en del förberedelser innan pannan skickas iväg till VEÅ. Vi plockar bland annat bort detaljer som ska bytas och borrar ur så många av de drygt 130 st. stagbultar som vi hinner innan pannan ska transporteras. Stagbultsborrningen visade More…

ÖSlJ brandskyddsåtgärder vid ånglokstrafik

(Uppdaterat 30 juni) Med hänsyn till den höga skogsbrandrisken vill vi informera om de brandförebyggande åtgärder som ÖSlJ vidtar: Vi har sedan många år utarbetade rutiner för hantering förhöjd brandrisk i markerna kring oss och den då ökade risken för antändning av gnistor från våra ånglok. Enligt dessa har vi, beroende på aktuell brandrisk, stegvis More…

Bygget av spår och vändskiva till nya vagnhallen i Läggesta

Under 2022 byggdes en ny fordonshall bredvid den tidigare vagnhallen i Läggesta nedre. Vi kommer redogöra för själva hallen i ett separat inlägg. Platsbrist och brist på lämpliga växlar gjorde att vi här valde en udda lösning för spåren till nya hallen. En lång vändskiva som vi hade i lager har försetts med två spårspann More…