Slipersbyte i Marielund i april 2024

Ett försenat inlägg om det slipersbyte vi genomförde 17-18 april i huvudspåret (spår 2 ) i Marielund.
Vi har en tid noterat ett kraftigt försämrat (rötskadat) slipersbestånd i huvudspåret i Marielund. Läget här komplicerar ett byte. Plattformen, uppfylld mark och anslutande spår på ena sidan och linorna till växelomläggningen på andra sidan gör att utdragning åt sidan med slipersbytaren inte fungerar. Här behöver alltså rälerna demonteras och bytet ske uppifrån. Vi genomförde alltså ett sådant byte i april i fyra rällängder. Eftersom själva arbetet är omfattande bytte vi samtliga sliprar, även om någon enstaka var i relativt gott skick.

Första rälspannet. Nya sliprar inlagda i justerade hål efter de gamla.
Spikning av första rälen med trycklufthammare
Nästa spårspann, de gamla sliprarna lyfts upp
En trevlig fikapaus hör till.
Stoppning med stoppmaskinen efter höjdjustering
Efter stoppningen jämnas ballastgruset till.

Därefter återstod avstädning med borttransport av de gamla sliprarna. Efter trafik med arbetståg och de första dagarnas trafiktåg med reducerad hastighet för att få spåret att sätta sig slutjusterades spåret tre veckor senare, varefter hastighetsnedsättningen kunde tas bort.