ÖSlJ brandskyddsåtgärder vid ånglokstrafik

(Uppdaterat 30 juni)

Med hänsyn till den höga skogsbrandrisken vill vi informera om de brandförebyggande åtgärder som ÖSlJ vidtar:

Vi har sedan många år utarbetade rutiner för hantering förhöjd brandrisk i markerna kring oss och den då ökade risken för antändning av gnistor från våra ånglok. Enligt dessa har vi, beroende på aktuell brandrisk, stegvis ökande åtgärder som vi vidtar för att minska risken för brand i skog eller mark när vi kör våra tåg.

Vi utvärderar kontinuerligt hur brandrisken utveckla och anpassar våra åtgärder efter det.

När det är mycket torrt i markerna runt oss kan detta innebära att då vi kör ånglok på linjen Läggesta – Taxinge kommer brandbevakning gå efter varje tåg – det innebär alltså att ett fordon kommer strax efter tåget – se alltså upp om ni ska gå över på en övergång efter tåget har passerat. Alternativt kommer tåg som går till Taxinge dras av motorlok. Vi kör även ett tåg med motorlok eller brandbevakning efter sista tåget Läggesta – Mariefred.

Vid ökande brandrisk kan vi med kort varsel behöva ersätta ångloken i tågen med motorlok.

Vårt mål som museijärnväg är att köra tågen med ånglok och vi beklagar att vi alltså kan se oss tvungna att ersätta ångloket med motorlok på en del av sträckan eller hela sträckan med hänsyn till brandrisken. Detta kan ske även om det har kommit en regnskur, vid längre torrperioder erfordras stora mängder regn för att sätta ner brandrisken.