Renoveringen av KM Nelsson 2022-2023

Ångpannan

KM Nelssons ångpanna ska snart skickas iväg på renovering och fyrboxbyte. Inför detta gör ÖSlJ själva en del förberedelser innan pannan skickas iväg till VEÅ.

Vi plockar bland annat bort detaljer som ska bytas och borrar ur så många av de drygt 130 st. stagbultar som vi hinner innan pannan ska transporteras. Stagbultsborrningen visade sig vara lite svårare än vi hoppats på. Eldstadens väggar är ej vinklade 90 grader mot stagbultarna, detta gör att vi får schimsa en balk till rätt vinkel innan vi kan borra. Tidskrävande med lärorikt arbete.

Precis innan industrisemestern skickades pannan till VEÅ som ska renovera den. Detta är ett stort steg i projektet och helt avgörande för att KM Nelsson ska komma igång igen. ÖSlJ ser mycket fram mot att arbeta tillsammans med VEÅ för att få pannan redo för minst 50 år tjänstgöring till.

Snart är ena sidan borrad. Foto: Ola Dahlström
Borrninng av stagbultar är ett tvåmansjobb, en som borrar och en som kyler. Foto: Anders Tholsson
Värme krävs för att de gamla skruvarna ska släppa. Foto: Ola Dahlström

Fjädersystemet

Vi har tidigare skrivit om det slitna fjädersystemet och våra planer om hur vi ska renovera det. Under vinter – våren 2022-2023 har vi arbetat mycket med fjäder systemet och är snart i mål med den delen av projektet. Samtliga utslitna delar har nytillverkats och sätthärdats. Nu återstår det lite injustering och sedan montage.

Eftersom KM Nelsson och JGJ 9 ”Nian” är syskonlok har vi passat på att tillverka dubletter av samtliga delar som ej behöver anpassas till lokets ram. Då finns det mesta när vi en dag behöver göra samma arbete på JGJ 9 ”Nian” redan i lager.

ÖSlJ riktar ett särskilt stort tack till Johan Kraft Mekaniska Verkstad AB för bra samarbete och mycket väl utfört arbete med de nytillverkade detaljerna till KM Nelsson!

Leverans av nya delar till fjädersystemet från Johan Kraft mekaniska verkstad AB.
Provmontage efter leverans. Foto: Ola Dahlström
Nya fjäderstöttor, alla individuellt dimensionerade för att kompensera för slitage i lagringarna. Foto: Ola Dahlström
Nya balanser levererade, grovskurna med vattenjet. Foto: Ola Dahlström
Från gammal utsliten balans till nytillverkad balans. Foto: Ola Dahlström
En ny balans med stroppar och låsbricka provisoriskt monterad. Allt passar perfekt. Foto: Ola Dahlström
Balansen utan låsbrickan. Låsbrickan kommer minska slitaget på balanserna i längden och förenkla underhållet på sikt. Foto: Ola Dahlström

Ramtanken

Arbetena i ramranken har fortsatt. Vår tidigare oro om att vi behöver byta hela botten har visat sig vara fel. Ramrankens botten är till stor del i gott skick. Dock kommer ändå delar av botten behöva bytas, ett inte helt icke komplicerat arbete där vi kommer behöva bocka plåt som måste passa perfekt mot den gamla.

Nitförband i mycket gott skick i botten av ramtanken.

Storlager

Då arbetena med fjädersystemet lider mot sitt slut, har vi börjat med storlager och hornblock. Vid noggrann inmätning kan vi konstatera att storlagerna ej är så slitna som vi befarade vid starten av projektet. Dock behöver lagerna få nya slitsulor mot hornblocken och gjutas om. Arbetena vi gjorde på Hamra för ett par år sedan har lärt oss mycket om hur vi ska tackla slitna hornblock och storlager i framtiden. En kunskap som vi nu måste säkra inom branschen då KM bara är ett i raden av ånglok som behöver denna typ av renovering. Arbetena med slitsulorna kommer att starta under året.

Nygjutet storlager innan gjutformen avlägsnats. Foto: Ola Dahlström
Tre omgjutna storlager. Foto: Ola Dahlström