Verkstadsrapport hösten och vintern 2020 och lite från banan.

Med över 500 m2 verkstadslokaler har ett fåtal medlemmar haft möjlighet att jobba i verkstaden, men vi har ändå lyckats få en hel del gjort.

A slightly decimated group of members have continued to work all trough autumn and winter in our workshop and on the railway line. With a more than 500 m2 large workshop there is ample space for everyone. Here is a long overdue resumé of the workshop and outdoor work season so far.

K.M. NELSSON.

Renoveringen av K.M. NELSSON. är igång och går sakta framåt. Sedan förra blogginlägget har hytten och tankarna lyfts av. Vi har även klätt av pannan och cylindrarna för inspektion.
Hittills kan vi konstatera att tankarna är i mycket dåligt skick och kommer kräva noggrann inspektion innan vi kan fatta beslut om åtgärd. Förhoppningsvis går tankarna att reparera, om inte ska vi börja fundera på hur dom kan nytillverkas.
Pannan och cylindrarna, främst sliderna kräver vidare inspektion innan vi vågar säga något om vad som ska göras innan loket kan tas i drift igen.

One of the reasons for the big effort last winter to overhaul and finish the work on locomotive Nian was to free space and manpower to focus on the next big project; No. 4, K.M. Nelsson. Here is the dismantling of the loco illustrated. We know that major work will be needed on the boiler and water tanks, but a detailed project plan can only be made after evaluation of the various parts.

En sista bild innan vi plockade av hytten och tankarna. Foto: Ola Dahlström

När K.M. levererades var pannan och cylindrarna klädda med blånerad plåt. Men då blånerad plåt är svårt att underhålla målades loket svart någon gång under sitt liv. När loket renoverades på 70-talet var blåneringen under färgen i dåligt skick och loket målades svart igen. Det går fortfarande att se spår av blåneringen under färgen på en del plåtar. Vi ska undersöka möjligheterna att återställa exteriören till hur loket såg ut vid leverans 1914.

Vill du hjälpa till att få K.M. körbar igen? Skänk då gärna en gåva.

ASPA

2018 havererade motorn i ASPA och loket ställdes åt sidan i väntan på beslut om åtgärd.
Sommaren 2020 lyckades föreningen komma över en begagnad motor av liknande typ som bedömdes kunna anpassas för att ersätta den trasiga motorn i ASPA.
Vi fick även en till liknande motor i donation som vi kunde plocka delar från för att kunna få en driftduglig motor.

The diesel engine of our medium size motor loco No. 16, Aspa suffered a major breakdown in 2018. The loco is built by Deutz in 1923 and had a four-cylinder Scania direct injection diesel installed in the early 1950-ties. In 2020 we managed to acquire two diesels of the same type. As these are well-used and 60-70 years old, none of them were readily suited to be used in the loco. But, by combining the best one with auxiliary parts from the other two, a working engine has been created and fitted back into the loco. Aspa has been successfully tested, but some minor details are still to be addressed before she is ready for service. The loco was fitted with a Twin-Disc hydraulic gearbox by ÖSlJ in 1984.

Foto: Ola Dahlström
Här provstartas motorn för första gången

EMSFORS

Emsfors tuber har suttit i loket sedan 70-talet och började bli ganska dåliga, därför fattades beslut om att inleda omtubning.

No. 8, Emsfors was the first loco to have its boiler retubed by our volunteer staff in our workshops in 1978. They have now been in service for 40 years and are due for replacement. The old tubes have been removed, new tubes delivered, and the boiler will be inspected by our boiler inspector before the new tubes are installed.

JGJ 9

Nian får stå tillbaka lite denna verkstadssäsong då det gjordes en omfattande renovering av det yttre då pannan kläddes av och tankar, pannklädsel och hytt blästrades och målades om med ny linjering så att loket ser ut som det gjorde när levererades till JGJ 1915.

Men det finns en del mindre jobb som har påbörjats, under säsongen har vi haft återkommande problem med pysventiler som inte stänger ordentligt – här har vänster cylindern klätts av och rören till pysventilerna blottlagts – dessa rör ska lossas och rengöras.

Only minor work on No 9, Nian this year. Cylinder drain cocks are serviced and the piping will be cleaned.

VAGNAR

Under hösten har den årliga översynen genomförts av samtliga personvagnar. Allt ska inspekteras och en del repareras för att våra fina personvagnar ska kunna vara med i trafiken nästa år.

After the end of the traffic season all passenger carriages have received their yearly cleaning, inspection, lubrication and adjustments plus attention to details as needed.

JGJ 106

Vi renoverar inte bara ”nya” vagnar utan även vagnar som redan rullat hos oss. Här byter vi virke i JGJ IKN 106.

With 35 goods wagons on the railway, and most of them exposed to the weather most of the year, refurbishing already overhauled wagons is an ever-ongoing task. Here a four-wheeled wagon from JGJ have all its wooden parts renewed.

JGJ 10

Nu håller vi på att göra dom sista detaljerna på den här tredjeklass personvagnen innan den kan tas i trafik.

Adding the last few details to the totally rebuilt JGJ 10 takes a lot of time and concentration.

Många detaljer är det på en personvagn, här justeras fönsterlås. Foto: Ola Dahlström

KLJ 126

Efter det att Kosta Lessebo Järnväg erhållit koncession för allmän trafik 1891 så behövde man utvidga sin fordonspark. Ångloket Lessebo levererades detta år och två år senare levererades en personvagn (BCo 103) samt en resgodsvagn från Dolbergs i Tyskland. Denna boggiresgodsvagn, KLJ 126 har gått som flakvagn hos oss under många år och varit flitigt använd vid arbeten på banan . Nu skall vagnen återställas till sitt ursprungliga utförande med återuppbyggd vagnskorg.

Kosta Lessebo Järnväg was the first 600 mm railway in Sweden and opened in 1889, but it acquired its formal status as public carrier in 1891. This year our loco Lessebo was delivered and in 1893 two more vehicles for the passenger trains were delivered; the combined 2/3rd class 103 that we have in service since the 60-ties and bogie luggage van 126. The frame of this van was overhauled as open wagon many years ago, but now the reconstruction of the van body has started.

JGJ 107

Vi har även börjat renovera boggiegodsvagnen JGJ 107, vagnen kommer först att renoveras som flakvagn men förberedas för att enkelt kunna bygga om den till en s.k. ”symaskinsvagn”, d.v.s. en sommarpersonvagn med halvt öppna sidor. Likadan som JGJ 41 som finns i vår samling av personvagnar. (De kallades för symaskinsvagnar eftersom de utanför sommaren användes för att frakta ut symaskiner från Husqvarnafabriken).

The goods stock of Jönköping Gripenbergs Järnväg (JGJ) was dominated by more than 60 open bogie wagons. We already have three of them overhauled and in service. Here one more of these is overhauled. To start with, it will be used as all open wagon, but in the future, it might receive a passenger body as No. 41 already has and once were so characteristic as excursion carriages on JGJ.

Foto: Ola Dahlström
Foto: Mats Furukrona

SIGNAL

Ett lindriv till Sjukhusvägens linbommar håller på att renoveras.

The more than 80 years old drive unit for the road barriers at Sjukusvägen receives a full overhul.

Semaforen från Hjorthagen är också inne för renovering inför att den ska placeras i Hedlandet.

The old semaphore previously used at the Hjorthagen halt is overhauled. When finished it will be erected at the Hedlandet station.

FLER NYHETER

Skottkärran vi använder när vi kolar har renoverats.

Many details needed for a complete railway. The wheel barrow used for coaling the locos receives a new coat of paint. A bench with the railway emblem in the cast ends receives new wood and paint. New stop blocks installed at our most easterly point in Taxinge.

Foto: Ola Dahlström

Våra fina bänkar behöver med jämna mellanrum få nytt virke. Här har vi bytt virke och gett bänken en välbehövd uppfräschning.

Foto: Ola Dahlström

Något som saknats i Taxinge sedan invigningen är stoppbock i änden på stationen. Detta har nu åtgärdats och banan har nu ett ”riktigt” slut i Taxinge.

Banan – slyröjning

En del av oss som brukar arbeta med spårunderhåll vår, sommar, höst får tid över för slyröjning på vintern. Efter nyår röjde vi en bit ut från Mariefred, mellan Sjukhusvägen och Finsta. Loket vi använder på bilderna är byggt 1935 av Slipmateriel i Västervik och har nyligen kommit ut från verkstanden efter en totalrenovering.

During the winter the weather is less suitable for track-work, but the ever lasting work of clearing the line-side growth can continue. When the first real cold days came we used the oppurtunity to work from the ice just east of Läggesta. Some days later we loaded the last cut trees and bushes. A heavy snowfall not exactly according to the forecast was not what we had planned, but the work could nevertheless be done as planned.

Foto: Hans Wicklund
Blick västerut, mot Finsta. Foto: Hans Wicklund
Blick mot Mariefred Foto: Hans Wicklund

När isen lagt sig i mitten på januari gav vi oss på att röja i strandkanten på Läggestasidan om Skallaholmsbron.

Röjningståget (vut) före avfärd från Mariefred, lok 20 Surahammar, kranvagn, och vår varma rastvagn ”Maltebo”. Foto: Hans Wicklund
Richard och Göran plockar det röjda till högar som kranvagnen kan ta. Foto: Hans Wicklund
Röjning från sjöisen. Foto: Hans Wicklund

Den 25 januari hämtade vi det sista av den sly och de träd som kapats en dryg vecka innan enligt ovan. Väderprognosen lovade en dag med försiktigt snöfall, ca 2 cm. Det blev ett intesivt snöfall som gav ca 10 cm under tiden vi var ute. Men vi fick gjort det vi planerat. Vi åkte ut med samma fordon som förra gången, med rastvagn för varm fikapaus. Den röjda vegatationen läggs i en hög i Läggesta för senare flisning.

Lastning av toppen av en gran vi avverkat. Foto: Hans Wicklund

 

Fika i värmen från fotogenkaminen. Foto: Hans Wicklund

 

Lossning till flisningshögen i Läggesta. Foto: Hans Wicklund

 

Återkomst till Mariefred, nu med några godsvagnar som blivit lastade innan i Läggesta med div. skänkt utrustning. Foto: Hans Wicklund

Ett svar på ”Verkstadsrapport hösten och vintern 2020 och lite från banan.”

Kommentarer är stängda.