Renoveringen av KM Nelsson, Vintern 2021-2022

Arbetena med KM har fått vila lite under vintern 2021-2022, trafikångloken Hamra och Nian behövde prioriteras. Arbetena har dock inte stått stilla, mycket tid har ägnats utanför verkstaden åt skapa underlag för tillverkning av nya detaljer till fjädersystemet.

During the passed winter season, the boiler work on No 8, the traffic locos Nos. 5 and 9 together with the diesel locos have had the highest priority in our workshop. But also the overhaul of No 4, KM Nelsson has progressed at a steady pace.

I början av december borrade vi upp styrningarna för balansbultarna till fjädersystemet. Nya bussningar ska tillverkas och sätthärdas innan montage.

Vi har kompletta uppsättningar med originalritningar för fjädersystemet, en del detaljer har dock ändrats under lokets liv. Vid nytillverkning vill vi göra konstruktionen enklare att underhålla och mer slitstark. Eftersom vi ska låta tillverka dessa externt vill vi även passa på att tillverka dessa detaljer och ha liggande till den dagen vi ska göra löpverksrevison på Nian då delarna är identiska på loken. Detta resulterar i att 188 delar ska serietillverkas.

Bilder nedan på de slitna delarna och datorbild på de som skall nytillverkas.

As shown before, the whole suspension system is heavily worn. New springs are on order, worn bushes pressed out, oval holes drilled circular, case hardening steel is bought for bushes and pins. The worn parts for the spring balance system are so numerous that we have made 3-D drawings for CNC-machining and will source them externally. They consist of 188 parts, as we include parts for the same coming job on sister loco No. 9.

Tvärstyckena och gejderna renoverades när loket gjordes i ordning på 70-talet.
80 000 km senare är delarna fortfarande i gott skick! Visst slitage kan vi se men det kommer troligen hålla i många år till, även utan någon större åtgärd. Det visar vad noggrant arbete kan spara tid längre fram!

Tvärstycke hänger på kolvstången, gejden är nerplockad. Foto: Ola Dahlström

Vänster gejd, vi kan mäta oss fram till att tjockleken är en aningen timglasformad (max 0,2 mm), dock inte tillräckligt för att en direkt åtgärd är aktuell. Slitage 0,5 hundradels mm per år i trafik. Foto Ola Dahlström, datorbild Dag Bonnedal

The slide bars for the crossheads have been measured. Slightly worn after nearly 40 years in service, but not enough to warrant rework at the moment. Can be done at another time in the future, without taking the loco apart. Seems to have worn max 5 micrometres per year in service.

Vi har börjat fundera på hur vi ska mäta hornblocken. Kunskapen vi byggt upp efter renoveringen av Hamras löpverk är ovärderlig nu!

Till skillnad från Hamra så verkar hornblocken vara ganska okej hittills. Vi ska tillverka oss en mätjigg som vi kan montera i ramen för att förenkla mätjobben. Detta arbete kommer att påbörjas ordentligt så fort vi säkrat tillverkningen av delarna till fjädersystemet.
Vi välkomnar intresserade att ansluta sig vid detta jobb! Att mäta och bearbeta hornblock och storlagerboxar är ett väldigt komplicerat jobb som flera av våra och säkert andras ånglok kommer behöva framöver!

Horn guides and their wedges are not much worn either, nothing like No. 5 Hamra that we did a few years back. The ordeal with her gave us much experience that comes in handy now. We should make some measurement jigs to let us take accurate measures on Nelsson nad other locos.

Ångbromscylindern på KM har läckt kraftigt under flera år. Innan vi började renoveringen av loket föreställde vi oss att kolv och cylinder skulle vara kraftigt slitna.
När vi väl kom till stadiet och plockade isär bromscylindern visade det sig att den är i mycket gott skick, både kolv och cylinder! Kolvringen lämnade däremot en del över att önska. Denna konstruktion är inte helt okomplicerad och kolvringen kommer även i gott skick ha mycket svårt att hålla tätt. Bromsen har trots läckage fungerat bra och vi riktar just nu in oss på att försöka byta kolvringen, byta en del bultar och sedan skruva ihop den igen.

Steam brake cylinder is also in better shape than expected. Needs a new piston ring and bolt though.

Snyftventilerna eller luftinsläppsventilerna som det egentligen heter, blev en nödvändighet på dessa överhettade lok med kolvslider. KM Nelsson har en enkel variant som endast kan suga luft. På större lok fanns det ibland avancerade typer av ventiler för att inte dra in kalluft medan man rullade.

KM:s ventiler började läcka ganska mycket det senaste året som KM gick. Men eftersom konstruktionen är förhållandevis enkel kunde vi skruva isär ventilerna och slipa ventilerna täta. Både käglan och sätet är i gjutjärn och hade en del porer från gjutning. Efter mycket slipande tror vi att ventilerna ska täta, det visar sig först om ett par år när vi kan elda på KM för provkörning.

Snifting (anti vacuum) valves were leaking. After much grinding they should now be steam tight.

Även ramverket gås igenom, i ramverksrenoveringen ingår det byte av botten i ramtanken. Tidigare skar vi upp ovansidan för att enklare kunna undersöka ramtankens skick. Vi håller på att ta fram en plan och samlar mod för att byta botten. Jobbet låter inte så komplicerat, men då vi tänker svetsa i en ny botten mot ett befintligt nitförband så vill det till att vi tänkt igenom allting först, så nitförbandet inte börjat läcka när plåten rör sig som följd av att den blir varm vid svetsning. Arbetet kompliceras dessutom av att tanken är en del av ramen. Den går alltså inte att ta loss för bearbetning.

The loco frame has taken a lot of work to clean and paint. There is one water tank built into the frame, complementing the two side tanks. This frame tank is corroded, and parts of the bottom has to be renewed. We have cut holes in the tank top to give access to the interior. These holes will be welded after the work is nearly finished.

Rostknackning av ramtanken, bullrigt och klart ansträngande i det trånga utrymmet. Foto Dag B
Ramverket sett ovanifrån, vi använder även ramverket som upplagsyta för delar vi jobbar med tillhörande KM. Foto: Ola Dahlström
Ramverket grundmålat. Det är först när färgen appliceras som det syns att det hänt något.. Foto: Ola Dahlström

Renoveringen av KM Nelsson är den största ångloksrenoveringarna som hittills inletts vid ÖSlJ. All samlad kunskap vi har inom föreningen kommer krävas för att vi ska få ihop vår slitvarg igen. Vi önskar även bli fler som kan hjälpa till och kanske lära sig om ångloksreno-vering och ångloksteknik genom arbetena med exempelvis KM eller underhåll av våra trafiklok. Majoriteten av jobben vi gör går bara att lära sig genom att delta praktiskt i arbetena. Är man intresserad av att börja engagera sig i ÖSlJ går det jättebra att kontakta oss via mejl som finns på hemsidan, facebook eller gå fram och fråga någon aktiv medlem på plats som kan vägleda er så ni hamnar i kontakt med rätt person!
Vill man hjälpa till och stödja vår verksamhet och renoveringen av KM Nelsson får man gärna överväga att ge en ekonomisk gåva. Lokrenoveringar av alla slag är inte bara tidskrävande utan även mycket kostsamma.
Med gemensamt engagemang kan vi få se KM rulla mellan Mariefred och Taxinge igen!