Arbeten med vagnar våren 2022

Våra team för personvagnar och godsvagnar arbetar flitigt under höst-vinter-vår med säkerhetsöversyn, löpande underhåll och renovering av våra vagnar. Här följer några exempel på detta: Our coach and wagon crew does a great job every autumn-winter-spring with safety checks, maintenance, and renovations. Here some examples of this work: Godsvagnen KLJ G 38 – eller Från More…

Banarbete 4 september 2019

Hösten är här och med den tid för mer banarbete.Denna onsdag blev tre arbeten utförda:– Justering av ett kärvande tungspetslås på infartsväxeln i Läggesta.– Ombaxning av infartskurvan till Läggesta från Mareifred till en mer flack kurva, vilket var andra delen på ett arbete som påbörjades i maj.– Lyft av en kort men djup svacka invid More…

Något från banavdelningen sommaren 2019

Under sommartid är vi alla mest upptagna av trafiken och det ges inte heller mycket tid mellan trafikdagarna för banarbete. Dock har några arbeten utförts. Mer i bildtexterna nedan. During summer time we are mostly busy with the traffic and there is not mauch time between the traffic days fort track work. Anyhow some work More…

Hedlandets stationshus upprustat

Under juli – augusti 2019 har det lilla stationshuset i Hedlandet fått en renovering.Huset, eller kuren, har en intressant historia. Det var först en rastkur vid Saltsjöbanan och stod vid Stadgårdstunnelns övre, östra mynning. 1959 fick ÖSlJ kuren och den blev då stationshus i Lina Bruk. När ÖSlJ tog över banan Mariefred – Läggesta 1965 More…

Onsdagsarbete i verkstaden (16 jan. 2019)

Varje onsdag med få undantag samlas ”onsdagsgänget” hos ÖSlJ i Mariefred, det är runt 10 st medlemmar mest pensionärer men emellanåt även några ungdomar som samlas för att även utanför arbetshelgerna uträtta vitt skilda saker för ÖSlJ. Höst och vår blir det en hel del utomhusarbete, bl.a. på banan, nu på vintern blir det mestadels More…

Verkstadsjobb, vecka 18-19

Arbetet på den nya, förbättrade pannvattenanläggningen går vidare. I slutet av april hade alla viktiga delar kommit på plats med avhärdningsfilter, kemtank, vattenmätare, doseringspump samt diskbänk för att kunna göra provanalyser på plats. I mitten av maj så var nästan allt rörkopplande färdigt så att vi kan planera för igångkörning. Vattenledning, avloppsrör samt elkabel för More…

Vardagsgänget v 6-7

På AOJ 24 har stolphylsorna nitats fast på bufferplanken. Snart kommer den att vändas och få hjulen på plats. Utbyggnaden av snickeriet rullar på. Det har blivit golv ovanpå det blivande måleriet. Utrymmet kommer att användas till att förvara våra gjutmodeller. Vi har börjat lägga furugolvet av plank som vi har hyvlat i egen verkstad.