Arbeten med vagnar våren 2022

Våra team för personvagnar och godsvagnar arbetar flitigt under höst-vinter-vår med säkerhetsöversyn, löpande underhåll och renovering av våra vagnar. Här följer några exempel på detta:

Our coach and wagon crew does a great job every autumn-winter-spring with safety checks, maintenance, and renovations. Here some examples of this work:

Godsvagnen KLJ G 38 – eller Från två vrak till skinande vagn

Kosta – Lessebo Järnväg byggde på egen verkstad om ett antal öppna flakvagnar till slutna godsvagnar littera G (s.k. ”godsfinkor”) för att frakta lådor med glasprodukter från glasbruket ut i landet via stora järnvägen i Lessebo. Vi har redan flera av dessa i renoverat skick.
2003 hittades ytterligare en vagnskorg till en sådan vagn ute i skogen i Kostatrakterna. Skrapande i färgresterna på virket och arkivforskning visade att detta var resterna av vagn nummer 38. Vagnskorgen var komplett så när som på ena dörren, men var i ett miserabelt skick. Vi tog ändå hand om den för att försöka återskapa originalvagnen. Ett underrede av rätt typ hade vi redan, men även detta var i miserabelt skick.
Nedan visar vi vad vårt vagnsfolk kan göra av två vrak.

The Kosta-Lessebo Railway (KLJ, 1888-1948) rebuilt some flat wagons with bodies to closed ones for the purpose of transport of boxes with glass ware from the glass works in Kosta. After the closure most of the bodies were used as different types of sheds when the frames were sold to industries for us as flat wagons again. During the years we have found a number of these bodies have restored them with the original (or a similar suitable) frame. Here the latest story of such a renovation. In 2003 the body of wagon No. 38 was found out in a wood in a very bad shape, we brought it to us but found that nearly all wood work had to be replaced. We had a suitable flat wagon of correct type from KLJ, but the shape was as bad as for the body. Here below you can see the start and finish of this work.

Vagnskorgen så som den återfanns som skogskoja 2003
Invändigt i skogen

Vagnskorgen befanns raskt vara i ett hopplöst skick för renovering, i princip allt trä behövde bytas ut, men dög som mall. Stålbeslagen kunde återanvändas.

Det här underredet var av rätt typ, men skicket…
… gjorde vagnmästaren bekymrad i maj 2020.
Ett knappt år senare, i mars 2021 var underredet renoverat.
Under våren 2022 närmar sig vagnskorgen färdigställandet i vårt snickeri.
Gaveln
Invändigt
Detalj
Leveransfoto utanför verkstaden 15 april 2022. Som märkningen visar väger vagnen 1,9 ton och lastar 4 ton.

Fler små timmervagnar

Kosta – Lessebo Järnväg hade ett stort antal små korta vagnar littera K. Dessa kunde användas både som allmänna öppna godsvagnar och som vagnar för långt timmer och virke, de hade nämligen fäste och rund krans för en svängbar lastbalk med stolpar, s.k. svängel. Kopplade i par kunde de då lasta långt gods. Vi har de senast åren hittat fler sådana vagnar på olika ställen. KLJ lades ner 1948 men vi har hittat vagnar som har använts som allt i från sågverksvagnar till båtslipvagnar. Här är bilder på två K-vagnar som nu renoverats i verkstaden.

A typical freight wagon at KLJ was the type K, a short flat car with pivot for timber bolster. We already have a number of these running, but now and then we still find some more still used in different ways, as in the last case in a boat slip. Below pictures from the renovation of two of these No. 5 built by Dacauville in France in 1888 and No. 20 built by Skede Workshops in Sweden 1892.

Här är ramverket till KLJ K nr 5 med utbytta rostiga delar och nymålat i augusti 2021. Vagnen byggdes av Decauville i Frankrike 1888.
I januari 2022 har vagnen fått sin märkning. Tillverkarens namn är gjutet på lagerboxarna.
Även den i princip likadana vagnen nr 20 är under arbete, som synes är den runda svängelkransen något annorlunda här. Denna vagn är byggd i Sverige av Skede Mekaniska Verkstad 1892. Som arbetsbänk tjänar en annan K-vagn som varit i bruk ett antal år hos oss. (Trädelarna upptill hör till ett annat projekt)

Nästa godsvagnsrevision – AOJ G 3

När KLJ G 38 kom ut ur snickeriet åkte i stället Anneberg – Ormaryds Järnvägs G-vagn nr 3 in för välbehövlig revision. Delar av trävirket i vagnskorgen är ruttet och behöver bytas ut. Tyvärr rötskadas våra godsvagnar eftersom de står utomhus större delen av året, den nya vagnhallen i Läggesta nedre skall råda bot på detta. Vagnen skall även få axellagren översedda.

Next project in our carpentry shop is right now the package van G no. 3 from Anneberg-Ormaryds Railway. Parts of the wood walls must be replaced.

Här står AOJ 3 i snickeriet, arbetet har börjat. Framför läggs golv på KLJ K 5 nämnd ovan.
En rutten del av väggen har demonterats för att ersättas. Även brädan märkt X skall bytas. Som syns blev vagnen reviderad förra gången 17 jan. 2000.

Arbeten på våra personvagnar

Alla våra trafikvagnar har förstås fått sin föreskrivna årliga större översyn med säkerhetskontroll och reparation av små och större fel. Några exempel på arbeten denna vinter:

Two examples of all the work at our coaches: Repainting of AOJ No. 1 (Decauville 1898) and repair of the 2nd Class sofas in Stafsjö Railway No. 2 (Vabis 1902).

3 klass personvagnen Anneberg – Ormaryds Järnväg nr 1 har blivit nymålad utvändigt. Vagnen är byggd av Decauville i Frankrike 1898.

AOJ Co nr 1 efter målning i januari 2022.

2 och 3 klass personvagnen Stafsjö Jernväg nr 2 har stoppade bänkar i 2 klasskupén, klädseln på dessa hade blivit allt för dålig och byttes ut. Vagnen är byggd 1902 av Vabis i Södertälje.

En arkivbild på Stafsjö Jernväg BCo nr. 2
Till sofforna behövdes nya gavellister för att spänna ner klädseln. Här tillverkas dessa som en limträkonstruktion.