Nya växlar i Läggesta nedre

När vi byggde linjen till Taxinge-Näsby från Läggesta 2009 anslöt vi linjen i Läggesta nedre till en befintlig växel till godsmagasin och vagnhall, denna var byggd av 17 kg/m räler och rätt sliten, den saknade även tungspetslås (en anordning som låser fast de rörliga växeltungorna i rätt läge). Vi har länge haft ett byte av denna växel i den långsiktiga planeringen. Nu behöver även ytterligare en växel läggas in här för ett spår till den nya vagnhallen, därför behövde bytet ske nu.

Vi hade en växel av samma grövre rälprofil som det anslutande spåret mot Hedlandet (profil EJ25 som väger 24,8 kg/m) i utmärkt skick i delar i förråd. Denna var dock byggd för 891 mm spårvidd, vilket innebär att växelkorsningen behöver byggas om för våra smalare flänsrännor och sedan hela växeln kortas av för att få rätt geometri för den mindre spårvidden, detta har vi behövt göra för alla nya växlar på senare år, så det är inget konstigt.

Växeln som byts, växel 13, flyttas ett antal meter utåt linjen för att få utrymme och rätt spårgeometri för den nu tillkommande växeln till nya vagnhallen, växel 15.

Som växel 15 återanvänds den växel som låg i Hjorthagen tidigare. Den gamla växel 13 kommer återanvändas i ett sidospår i Mariefred.

Arbetet beskrivs i bildtexterna nedan. Iläggningsarbetet tog några dagar, med ideellt arbete blir det inte arbete alla dagar och inte alltid hela dagar.

At Läggesta nedre station the outermost point in direction Taxinge-Näsby was old and quite worn. A change had been planned since long. Now we also needed to put in another point leading to the new carriage shed. As a new mainline point (No. 13) we had parts in good condition for a new point in storage, with rail weight 24,8 kg/m (the old one was with 17 kg/m rails). As this new poing had been used with 891 mm (3 sw ft) gauge the crossing and wing rail distances had to be rebuilt to our mor narrow distance, also the total length of the point had to be changed. The parts of the point were assembled during 2021 in and outside the workshop in Mariefred.
May 6 – 13th the new line point was put in place together with the overhauled siding point which will lead to the new shed later on.

I januari 2021 började arbetet med att växelkorsningen togs in i verkstaden. Här har alla skruvförband i växeln demonterats. Gjutjärnsklossarna mellan rälerna skall nu fräsas av så att vi får rätt bredd på flänsrännorna.
När flänsrännorna smalas in så måste även spetsen på korsningen flyttas i längsled. Därför behöver nya fästhål borras. Här borras hål i vår gamla trogna radialborrmaskin.
Under sommaren 2021 renoverades och förmonterades tungpartiet till växeln utanför verkstaden i Mariefred. Ett helt nytt tungpsetslås har även monterats.
Utfarten i Läggesta nedre före växelbytet, växel 13 som skall bytas är den i bakgrunden mittemot röda kuren.
Den 4 maj har arbetet börjat med att gamla växeln har lyfts bort liksom en bit av spåret mot Hedlandet.
6 maj. En ny bädd har grävts ut med minigrävare och tungpartiet har lagts på plats.
Det spårspann som lyfts ur utanför gamla växeln har flyttas och lagts in mot nästa växel i huvudspåret, växel 8.
Sliprar har lagts på plats och förbereds för växelkorsningen.
Växelkorsningen skruvas fast. I bakgrunden lyfts nya växel 15 i läge med lastmaskinen.
Nya växel 15 på plats, bortre änden skall baxas något åt höger i bild. Den hade renoverats tidigare.
Rälerna till det mellanliggande spåret lyfts på plats.
Växel 15 och spåret hitom i bild baxade i läge för varandra efter att spåret kapats Nu redo för att för att fästas med skarvjärnen som ligger klara.
7 maj. Rakspåret spikas i växeln. Skarvning pågår i bakgrunden. Kurvrälerna är ännu inte lagda korrekt.
10 maj. Arbeten med skarvjärn. Här borras hål för skarvjärnsbult.
Montering av övergångsskarvjärn när det börjat regna.
13 maj. Slutjustering, lyft och stoppning. Där det går stoppar vi med stoppmaskinen.
Där det är trångt stoppar vi med tryckluftspett.
Arbetet klart.