Ångans dag 1 juni 2019

Sex ånglok i drift under ångans dag. Nian och Emsfors gömmer sig inne i lokstallet under klargöringen.

Noah och Tomas studerar smörjkortet för JGJ 9 – det är många smörjställen att hålla reda på
Även Hamra har några smörjpunkter att hålla reda på
Även fönstren ska putsas
Virå redo för Ångans dag.
Lok 1 ”Lotta” och lok 10 ”Avesta” putsas och klargörs för dagens insats
Godsvagnarna ska också göras klara för dagen, olja fyllas på i lagerboxarna där det behövs
JGJ 9 med godståg i Marielund
Senare på dagen är det Avesta och Lotta som får dra godståget
Det var gott om folk på perrongen framför stationshuset
Hamra avgår mot Läggesta nedre, JGJ 9 väntar på nästa avgång
Emsfors kommer in till Marielunds station
JGJ 9 och Ståfsjö 2 Virå har kommit till Mariefred som koppellok med ett långt tågsätt
Hamra under växling i Mariefred

Banarbete 13 och 15 maj 2019

Onsdagen den 15 maj hade vi planerat att justera en växel på vagnhallsbangården i Läggesta, växeln hade sjunkit. Vi justerade även höjden på det anslutande spåret till vagnhallsbangården. Detta arbete gick snabbt så vi fortsatte med baxa två sidolägesfel på spåren strax öster om Läggesta nedre station. Slutligen gav vi oss spå att räta upp infartsspåret till Läggesta från Mariefred. Detta hade sedan bangården byggdes om hösten 2015 haft en dålig geometri med en S-kurva och en knix i en skarv. Vi hann alltså även med detta så det blev en mycket produktiv dag. Bilder från arbetet nedan.

Below some pictures from track work May 15. First a point and the adjoining track to the wagon shed in Läggesta was adjusted in height. Then the curve towards Läggesta was adjusted to correct curvature. Finally, and originally unplanned, we got time to adjust the entrance track into Läggesta from Mareifred.
First two pictures from a part of the weed cutting work done by a team we hired for this work. The transport of the cut weed we have to do ourselves.

Först två bilder från slyröjning. Vi har under våren några dagar haft ett par man inhyrda för att röja sly på flera ställen utmed banan. Den 13 maj var de i gång igen. Som synes blir det mycket fällt som vi nu skall frakta till ett upplag i Läggesta, detta flisas längre fram när det torkat en tid.

Bilder från banarbetet 15 maj:

Växeln och anslutande spår har lyfts. Grus måste på plats och i växeln stoppas för hand.
Justering av växelställssliprarna.
Intill växeln går det att stoppa (packa grus under sliprarna) med stoppmaskinen.
Lyft av en svacka i spåret in till godsmagasin och vagnhall.
Baxning av sidolägesfel i kurvan mot Läggesta från Marielund.
Infartsspåret till Läggesta från Marielund justeras. Spåret flyttas ca 20 cm i sidled.
Eftersom kurvan flyttas in måste en skarv öppnas, rälerna läggas omlott och sedan kapas.
Rälerna har kapats. Då behöver nya hål göras för skarvbultarna. Vi gör det med skärbrännare.
Efter avslutat arbete.
Inifrån stationen.

Verkstadsarbeten 13 april – 5 maj

One week remains until we start the traffic season on 11th May which also is our 60th anniversary. This means that the work is quite intense to get our locomotives ready.

Lotta will of course be in the focus since it was our first locomotive in 1959 at the Lina brick works just outside of Södertälje. The fusible plug in the firebox roof has been recast with new tin.

Work on Hamra has progressed well, a trial run has been performed with the side rods between the axles fitted . Work is continuing with assembling and adjusting the valve gear which takes a lot of time. The locomotive will hopefully come into service later in the season.

No 2 Virå and No 9 JGJ 9 are ready for the traffic season, JGJ 9 was fired to a low head of steam to check out that valves and fittings are in working order after assembly

The track department has also been busy during the winter, a major renovation of the level crossing gates at ”Sjukhusvägen” has been done (”Hospital road” – due to that the buildings along the road once upon a time was a red cross hospital unit)

The restoration of the bogie wagon JGJ 42 has progressed with laying of a new wooden floor and welding together new mounts for the sidewalls. During the spring all our goods wagons have had their yearly service check-up.

Nr 1 Lotta

Omgjutning av smältplugg till fyrboxen, ett borrat hål fylls med rent tenn – meningen är att om fyrboxtaket överhettas så ska tennet smälta ur.

Lotta under ånga, pluggarna till slidskåpet är urtagna för att blåsa ur kondensvatten
Provkörning av Lotta – frånsett en läckande lucka till ramtanken har provkörningen gått bra
Lotta rullar för egen maskin (med lite hjälp från Virå i början) för första gången på 29 år

Nr 2 Virå

Efter jobbet med att reparera Virås gnistsläckare så var rökskåpet samt rökskåpsluckan i behov av ommålning. Ett problem som vi ofta stöter på idag är att när vi skall måla våra fordon så är det svårt att få tag på en färg som har bra hållbarhet och rätt glans. Det finns en hel del färg som har rätt hållbarhet men då brukar dessvärre glansen vara låg och den flyter inte ut så bra och lämnar penselränder.
Men efter mycket letande så tror vi att vi nu hittat ett färg som har rätt glans och hållbarhet.

Trafikstarten närmar sig med stormsteg och det betyder att Virå ska iordningställas för att kunna gå i trafik i sommar. I det så ingår det bland annat att kontrollera skicket på diverse packningar. För att enklast se vad som är tätt och inte så kopplar vi tryckluft till pannan och penslar sedan lite ”såpavatten” på alla ställen där läckage kan uppstå och ser om det börjar skumma. börjar det skumma så pyser det förbi luft och då måste det åtgärdas. Oftast räcker det med att dra åt bussningen men ibland så måste en packning bytas.

Virå drogs ut i det fina vårvädret under påskhelgen och eldades på för provkörning efter vinterns jobb. Provet gick bra men det visade att en del finjustering är är nödvändig innan trafikstarten.

Nr 5 Hamra

På Hamra fortsätter arbetet med att skava in det nygjutna koppelstångslagret

Ett tunt lager färg stryks på lagergången
Koppelstången monteras på lagergången med de nygjutna lagerhalvorna, sedan vickas stången så att färgen nöts bort – de ställena skavs sedan ner
Linjemålningen är klar på Hamras vattentankar
Hamra dras i koppel med Virå för rullprov med uppkopplade koppelstänger, syftet är att se så inget av koppelstångslagren går varmt – inga av dom hade förhöjd gångvärme så nu fortsätter arbetet med att koppla upp resten av maskineriet.
Hamra kommer tillbaka till Mariefred efter ett framgångsrikt rullprov
Alla fyra vevstakarna är uppkopplade. Längden på excenterstången mäts in och justeras genom att lägga shims (mellanlägg) ovanför den undre övre lagerhalvan.
Sista slidstångslänken i de vänstra maskinerierna skruvas upp.

Nr 9 JGJ 9 Nian

Under de senaste veckorna fokus hamnat på att få Nian klar för årets trafiksäsong när löpaxelboggin är monterad. Armaturer ska gås igenom, rengöras och packas om med nya glanderflätor.

Främre löpaxelboggin monterad på plats
En av provkranarna till vattenståndsglasen demonterad inför ompackning med nya glanderflätor
Några av de ompackade armaturerna

På Nian har nu alla armaturer monterats så loket börjar bli klart inför trafikstarten, här håller loket på att eldas på för att få upp trycket i pannan.

Vatten håller på att fyllas på i tankarna, loket eldas med ved för att värma pannan långsamt då den är kall

Banavdelningen har också varit flitig under vinteruppehållet, ett stort jobb har varit att renovera bomanläggningen vid sjukhusvägen, en lindriven anläggning.

Ena bomspiran på vägövergången vid sjukhusvägen har kommit på plats
Renoveringen av godsvagnen JGJ 42 fortsätter med att montera brädgolvet, beslag för sidolämmar har också tillverkats. Under våren har också översyn gjorts av alla våra godsvagnar inför årets trafik.

Verkstadsarbete 27 mars – 10 april

Spurten pågår för att få allt färdigt innan trafiksäsongen tar över.

The traffic season is closing in and many of the ongoing jobs must be finished.

1 Lotta

Den första riktigt sköna vårdagen i slutet av mars hade vi besök av ångpanneinspektören som gjorde det formella tryckprovet av Lottas panna samt besiktigade våra pannor invändigt. Kunde konstatera att vår nya pannvattenbehandlingsanläggning gör nytta.

Vänster: Ojdå, det blev vist ett par pumptag för mycket. Men pannan tålde det också
Höger: Injustering av vevstakslager.

Mycket funderande och mätande när maskineriet kopplas upp, foto Mats F.
Högersidan klar, antalet återstående punkter på listan på hyttsidan minskar stadigt, foto Dag B.

The first warm and nice day of spring we had the boiler inspector visiting. Pressure test of Lotta and internal inspection of all the boilers. No problems.
Right hand side connecting and excentric rods are fitted.

2 Virå

Virås rökskåpslucka våtslipad inför en (förhoppningsvis) sista strykning. Med dagens färger så är det betydligt svårare att få en perfekt finish, men det går om man är riktigt noggrann.

9 Nian

Nysvarvad hjulaxel och den färdiga boggiramen, foto Mats F.
Nians framboggi färdigrenoverad och klar att sättas in under loket. Nu försedd med fettsmörjning av rullarnas lager, foto Dag B.

Boggin monterad i ramen mellan cylindrarna med det kvadratiska fångjärnet som lyfter med boggin om hela loket lyfts från spåret. Foto Hanna

The overhauled bogie is ready and finally fitted under the front of Nian.

8 Emsfors

Emsfors proveldas för att kolla att allt blir tätt. Några småsaker att åtgärda. Bara att lyfta lokets framända ett par dm räcker för att få tillräckligt med självdrag genom den kalla panna så att brasan tar sig.
En kort videofilm på provkörningen när trycket är uppe, årets första ånglokskörning.

First steam this year, a short test run for the brigadelok Emsfors.

5 Hamra

Vänster: Injustering av lagerlägen i koppelstången. Prova med olika shims (tunna mellanlägg) och kontrollera när och var det spänner och fastnar. Prova med shims av annan tjocklek, om och om igen…
Höger: Första koppelstången på plats på Hamra. När shimsen är rätt går koppelstången att röra i sidled men glappar inte i längsled. Foto Hanna resp. Dag B.

Vevstakarnas tvärstyckslager (lilländar) behövde borras ur för att få acceptabla lagerytor och rätt lagerspel. Det går knappt att se det tunna borrstålet virvla runt under borrhuvudet.
Även tvärstycksbultarna är slitna, men om de slipas om så måste det till helt nya lager, så det får vänta. I stället skaver vi in lagerytorna med skavstål och märkfärg så att det blir god passning.

Ändlägena för kolv och tvärstycke markeras med små ritsar och blå streck. Detta för att när vevstakarna sätts upp så måste lagerlägena justeras in så att kolven inte riskerar att komma för nära cylinderlocken.

The small end bearings of the connecting rods are bored in the mill.
A good fit to the crosshead bolts is achieved by scraping the bearing surfaces.
The end postions for the pistons are marked on the slide bar, critical for the adjustment of big end bearing position..
Below, new wedge bolt for one of the side rods

Ny bult för en koppelstångskil under tillverkning.

Ett av koppelstångslagren visade sig ha en lagerhalva som spruckit rakt av (längst till vänster). Skadan är gammal men hade nu blivit akut. Efter visst letande så hittade vi en låda på vinden med gamla lager till Hamra, och där låg en helt oanvänd lagerhalva sannolikt tillverkad tillsammans med fler lager ca. 1970 (mitten i v. bilden). Efter en del justerande så passade den precis i koppelstången. Men efter inpassning på plats mot vevtappen så visade sig att ingjutningen av babbitts (vitmetall) inte stämde riktigt med den andra lagerhalvan, vilken ändå hade några mindre skador.

Alltså vidtog omgjutning av lagret. Först ursmältning av gammal babbitts, sedan flussning av bronsytorna, förtenning, montering i gjutform, förvärmning samt slutligen gjutningen av den nya babbittsen.

One of the side rod bearings had a broken bronze half. We found a never used spare bronze made around 1970, when the machinery was partly overhauled. The bronze fitted exactly after minor adjustments, but the white metalling did not match its companion. They were now remetalled.

Surahammar

Renoveringen av Surahammar går framåt. Loket har fått buffert och koppel monterat både fram och bak, motorrummet har blivit målat och ett kylarsystem för motorn och växellådan har konstruerats och monterats.

Även hytten börjar ta form, just nu så funderar vi på hur vi ska konstruera förarstolen. Surahammar har en mycket låg hytt vilken innebär att det ej går att stå i loket, därför så ska det byggas en höj och sänkbar förarstol så att lokförare av olika längder kan köra loket utan att slå huvudet i taket eller ha skymd sikt.

Det ska byggas ett tunt trägolv över golvplåten. Notera den roliga konstruktionen med dörrhandtag på hyttväggen och inte på dörren.

Foto: Jimmy Gustafsson & Ola Dahlström

The light diesel Surahammar has had its engine room painted and a cooling system for the engine and gearbox built. The cab is taking shape, right now we are designing the driver’s seat. The cab has a very low ceiling, thus the chair must have adjustable height.

Verkstadsarbeten V9 & V10

Ånglok Nr 5, Hamra

Den här helgen hade arbetena på Hamra kommit så långt att det var dags att sänka ner loket på sina hjulaxlar, loket har stått uppallat sedan hösten 2014.

Now the work with our Mallet locomotive Hamra (O&K 1902) had come so far that it was time to put down the locomotive on its axles. Hamra has been lifted since autumn 2014 for a complete overhaul of the axle boxes, the horn guides, new horn guide wedges as well as on many other thing as the brake “meccano”. The lowering of the locomotive was quite tricky as it was a lot of guidances, now with tighter tolerances, to fit at the same time. But all went well and all the new parts did fit smoothly.

Först måste axelboxarna monteras på hjulaxlarna med nya smörjdynor och nya vekar sättas in i smörjrören i överboxen.

Axelboxarna provmonterade i lokramen
Allt är klart för att sänka ner loket på hjulaxlarna
Smörjvekar, dvs vekegarn på tvinnade koppartrådar, görs i ordning
Lagerbox och delar. Från höger en lagerbox med lagerskål, mellan den och hjulet en underbox som är en oljebehållare nederst i lagerboxen. Till vänster en lagerskål av brons, själva lagerytan samt en underbox med smörjdyna, en vävd tygdyna som stryker på olja på axeltappens undersida.
Axelboxar monteras på axlarna. Här på axel 2. Här syns att axel 1 och 2 är innerlagrade, dvs lagren är innanför hjulen. På axel 3 och 4 i bakgrunden är lagren utanför hjulen.
Här har loket lyfts och pallningen avlägsnats. Lyftet är så högt att axlarna kan rullas in under lyftbalkarna.
Axlarna i position, klart att börja sänka.

Nedan finns 3 timelapse-videos från sänkningen av Hamra ner på hjulaxlarna

Hamras sänkning på hjulaxlarna sett framifrån
Hamras sänkning ner på sina hjulaxlar – första sänkningen mot axlarna
Hamras sänkning ner på sina hjulaxlar – sista sänkningen när axelboxarna ska äntra hornblocken

Övrigt

Motorloket Surahammar ”Sura” under arbete.
Regulatorn från Lotta har tagits isär och än en gång har vi nytta av att ha digitala kopior på ritningar på denna lilla O&K maskin


Verkstadsarbeten februari 2019

Några bilder från arbeten under helgerna 2-3, 9-10 samt 16-17 februari.
Klicka på bilderna för förstoring.

Short summaries in English. Click on the pictures to enlarge them.

Kraftigt snöfall natten till den 3 februari. Dagen fick inledas med snöskottning, både manuellt och med maskin.

Nr. 5 Hamra – fortsatt arbete med lagerboxar.

Axelboxarnas övre del är utformade som oljebehållare för smörjning av hjulaxellagren. De gamla locken till Hamra var sneda och vinda, nytillverkade skurna med laser sluter till mycket bättre och förhindrar att smuts kommer in i oljebehållarna.

New laser cut lids for the oil reservoirs in the axleboxes for No. 5 Hamra will keep dirt out much better than the old ones.

Nr 9, Nian

Fortsatt arbete med löpaxelboggien till ångloket JGJ 9. Se tidigare inlägg.

Löpbanan för återställningsrullarna på främre löpaxelboggin till JGJ 9 är sliten och ska påläggssvetsas och fräsas till den W-form som mallen i övre vänstra bilden visar.

Skänkeln på kronan som står på återställningsrullarna är hårt sliten, ska påläggssvetsas och fräsas. Mallen i övre vänstra bilden visar hur det ska se ut när det är klart

The front bogie parts on JGJ 9 are heavily worn and material will be added with arc welding and milled to the correct form as shown with the templates. These were made from digital copies of the original drawings made by Motala verkstad in 1915.

Lifting hooks have been welded together for our large TU-4 diesel loco so that it can be hoisted with our set of hydraulic jacks.

Surahammar

Skärning av hål för buffertstampen på Surahammar

Holes for the buffer stem are cut in the front plate of locomotor Surahammar also the steel floor has been installed.

Nu ligger plåtgolvet på plats, när det är klart så kommer ett golv av trä att läggas ovanpå.

Nr 2, Virå

Virå har fått bottnen av sin rökskåpslucka påläggsvetsad samt så har deflektorplåten byggts om med en ”böj” nederst.

No 2 Virå – the lower rim of the smoke box door has had material added with arc welding and filed so that has a snug fit to the smoke box flange. The deflector plate has been redone with a lip at the bottom so that the soot will fall inside the flange of the smoke box

Nr 1, Lotta

Eftersom föreningen fyller sextio år i år så vill vi undersöka möjligheten att driftsätta föreningens första körbara ånglok, Lotta.
Loket har inte varit i drift sedan 1990 och stod under flera år utställd på Tekniska museet i Stockholm. Först nu efter 29 år så hällde vi vatten i pannan och gjorde en fyr. Detta för att värma upp pannan till ca 50 grader celsius för att inte ge onödig påfrestningar på materialet när vi kalltrycker. Kalltryckningen gav goda resultat och hoppet om att vi ska få igång Lotta igen är starkt!

Our first running steam locomotive Lotta is slowly being put back into running service. This past weekend the first fire was lit in the firebox for 29 years to heat the boiler for a hydraulic test. The test gave good results and the work to put her back into running order will continue.

småpinnar tänds för att sedan placeras i fyrboxen.
Första gången det brinner här inne på över trettio år.
Nu stiger röken.

JGJ 10

Linjering på vagnen JGJ 10. Mycket arbete är det!

On the rebuilt passenger car JGJ 10 the first set of decor lines has been painted, more will be painted on the surfaces between the windows.

Onsdagsarbete i verkstaden 13 feb.

Lite fler intryck från en onsdag i ÖSlJ verkstad.

Some more impressions from a Wednesday work:
Axle boxes for a freight wagon being fitted with new felt seals.
The overhaul of the freight wagon NAÄJ No. 70  goes on.
Road barrier parts being repaired and painted.
Test mounting of axle boxes for measurements on steam locomotive Hamra.

Vagnmästaren arbetar med lagerboxarna till boggiegodsvagnen JGJ 42. Här anpassas tätningar av filt.
Arbetet med revisionen av denna godsvagn går vidare. Nu dags för vård av skyltaran. Här ser vi att det är Nättraby- Alnaryd – Eringsboda – Älmeboda Järnvägs vagn nr. 70.
Dessa skyltar till vagnen avslöjar något om dess historia. Det var ursprungligen en flakvagn med stolpar littera NN (byggd i Landskrona 1912). När NAÄJ lagt ner den allmänna trafiken 1939 fick man ett sista uppdrag att frakta grus från sin grusgrop till Nättrabyhamn för befästningsbyggena utanför Karlskrona. För detta byggdes ett antal vagnar om med låga väggar genom att de fick delar av de höga väggarna från träkolsvagnar. Så också med denna vagn som då blev littera I. (Det är nu alltså tredje gången vi byter virke i dessa väggar.)
Bomfästena till Sjukhusvägen har fått nya rördelar isvetsade och blev målade under dagen.
Ånglokmästaren provmonterar lagerboxar på ångloket Hamra för kontrollmätning.
Svarvning av bult för fjädrar till boggiegodsvagnen JGJ nr. 42.

Banavdelningen fäller träd 2. februari

Lördagen den 2 februari var det dags att fortsätta förra vinterns trädröjning i banvallsslänten mot sjön strax väster om länsgränsen (knappt 2 km väster om Taxinge-Näsby). De aspar vi vill fälla här lutar mest ut mot sjön och fälls bäst när det är bärig is att fälla dem på. Alltså ett arbete att utföra så här års.
Vi började med att dagen innan ploga banan och framför allt hacka och skotta plankorsningarna. Vi hade tur med snön då det bara var ca. 15 cm då, på söndagen kom det ytterligare ca. 20 cm.

Saturday the 2. February the conditions were good to continue the work from the last winter with cutting the trees where our embankment runs directly along the lake about 2 km west of Taxinge. Most of the trees are best cut towards the lake, so this work must be done when it is ice thick enough to work on.
We started the day before with clearing the line from snow. We were lucky as it then was only about 15 cm, on the Sunday it came another 20 cm.

We loaded the trees with and on our hydraulic crane wagon. We also brought our rest carriage in which we had a well-earned ”fika”.

Fredag 1 feb.

Den precis nymålade snöplogen tas ut ur verkstaden (HW)
Infarten till Läggesta nedre (HW)
Vid Hedlandet (HW)

Lördag 2 feb.

Första träden har fällts och kvistats. (HW)
Stammarna börjar lastas. En man står beredd att börja kapa till lagom längder för vagnen. (HW)
Nerifrån isen. Till höger om flakvagnarna syns rastvagnen ”Maltebo” (Siw)
Efter lunch i Taxinge-Näsby passeras skärningen genom Syltaberg vid länsgränsen. (HW)
Mer lastning (HW)
Trivselfika i ”Maltebo” (Siw)
Sista trädgruppen för dagen fälld. Även dessa lastades, men då blev det för mörkt att fotografera. (Siw)

Foto: Hans Wicklund (HW) och Simon Winnfors (Siw)

Verkstadsjobb vintern 2018

En sammanfattning av något av det som hänt i verkstaden fram till och med trettonhelgen. Vad som skett därefter kommer vi försöka rapportera mer regelbundet framöver.
Klicka på bilderna för att se en förstoring.

A picture summary of some of the work done in the workshop from December until 6 January. More reports will hopefully come more frequently.
– Steam locomotive No. 2 Virå: Work on the very typical swedish spark arrester and on machinery, new cross head sliding faces and new oilers.
– Diesel locomotive ”Surahammar” during fitting work.

– More work on Mallet locomotive No. 5 Hamra.
– Steam locomotive No. 9: Full overhaul of the front Bissel bogie.

– One side of the passenger coach Stafsjö No. 3 is completely repainted.
– Full rebuild of coach Jönköping Gripenberg No. 10 continues

Ånglok nr. 2 Virå:

Virå har fått sin gnistsläckare översedd. Gnistsläckaren består av ett antal stillstående vingar – ledskenor – anordande så de liknar en turbin, de tvingar röken i rotation utåt mot gnistsläckarens yttervägg varvid gnistor effektivt slås sönder och släcks. Ledskeneanordningen som är i gjutjärn var rejält rostig på några ställen, när den värsta rosten var bortslipad så lödde vi i lagningar. Foto Ola Dahlström

Under tiden som skorstenen var avplockad så passade vi även på att staga upp en gammal spricka som finns i skorstensfoten. Eftersom att skorstensfoten är gjord i gjutjärn så ville vi inte svetsa i den utan valde att göra ett ”ankare” som skall hindra skorstensfoten från att dela på sig mer.

Skorstenen med gnistsläckaren åter på plats.  

Den torra sommaren satte verkligen gamla Virå på prov, Virås maskineri börjar efter 50 år i drift hos ÖSlJ visa en del slitage.
Det mest kritiska just nu var hur glappa tvärstyckena började bli och skicket på slitsulorna. Vid närmare inspektion så kunde vi konstatera att en av slitsulorna på vänster sida av loket var utsliten och behövde bytas. Vi lade även shims på höger sida för att kompensera för slitage. Foto Hanna Bonnedal & Ola Dahlström

Under vintern så passar vi även på att byta smörjkoppar / smörjlock i maskineriet. Smörjkopparna som suttit fram till nu är från tiden då loket var i Norge. Modellen är onödigt stor och klumpig, mer avsedd för stationära, långsamgående ångmaskiner. Kopparna har ett lock som hålls stängt av en fjäder, går fjädern av så öppnas locket under gång och går av. För att slippa sönderslagna lock så återgår vi till en design mer lik originalutförandet. Foton Dag Bonnedal & Ola Dahlström

Tillverkning av de nya smörjlocken.

Motorloket Surahammar:

Projektet Surahammar går framåt, hytten har börjat ta form och man kan börja ana hur det kommer se ut när det är klart. Mätare, pådrag, växelspak samt bromsspak är monterade. Foto Ola Dahlström & Hanna Bonnedal


Lok 5, Hamra

För främsta axeln så blev axelboxarnas bredd lite för liten efter alla justeringar, dessutom var styrytorna klart slitna. På baksidan, mot ställkilen gjorde vi helt nya slitsulor i brons denna gång. De gamla i stål var gjorda i delar, plan botten med L-formade kanter, ett imponerande hantverksjobb som sannolikt gjordes på SJ verkstad i Liljeholmen 1929. Foton Hanna & Dag Bonnedal

Sista momentet för att få axelboxarna att passa blir att justera avståndet mellan vänster och höger sida så att axeln inte glappar i längsled. Brickor i brons svarvas av olika tjocklek och fästs på lagerskålarnas insidor. Foton Hanna Bonnedal

Ämnen till två brickor kapas från ett ämnesrör.
Två brickor färdiga är uppträdda på de axelstumpar som vi använt för att mäta in axlarnas lägen i lagren. Brickorna kapas sedan på mitten och ”halvmånarna” fästs på varsitt lager.

Hamra har fått nya delar till bromssystemet.
Foton Hanna & Dag Bonnedal

Hyttak

Axellager

Ångloket JGJ nr. 9 ”Nian”

Främre löpaxelboggiens återställningsanordning består av två rullar som överför fjäderns kraft mot svagt V-formade plan. På detta lok har smörjningen av dessa rullars lager fortfarande varit i originalutförande med bara enkla oljehål, på våra övriga lok med samma konstruktion har smörjning med fettkoppar monterats. Nu hade det visat sig att denna smörjning har varit otillräcklig och rullarna har fastnat och släpat mot rullplanen, därmed har de slitits kraftig och fått platta ytor.
Nu renoveras denna anordning.

Vagnar

På den solutsatta sydsidan av personvagn Stafsjö nr. 3 hade färgen flagat loss från plåten, medan färgen på den skuggiga norrsidan hade klarat sig alldeles utmärkt. All färg på sydsidan slipades ned och hela sidan målades om. Avslutningsvis återställdes märkningen med skuggningar och allt. Foton Hanna & Dag Bonnedal

Onsdagsarbete 23 jan. 2019

Mer bilder från en onsdag i och kring verkstaden i Mariefred.
Det var dags för viss omflyttning av fordon mellan verkstad och vagnhall.

More pictures from a Wednesday in and outside the workshop in Mariefred:
– The carriage Stafsjö Rly No. 3 was taken out to the wagon shed efter finished painting.
– The hydraulic crane wagon was shortly in the workshop for the scheduled overhaul and safety inspection.
– The carriage Jönköping – Gripenbergs Rly No. 10 is beeing painted.
– Work with the axle bearings for the Mallet-locomotive No. 5 HAMRA
– The snow plow came in to get the scheduled overhaul and inspection.

Personvagnen Stafsjö Järnväg nr 3 flyttas ut från verkstaden till vagnhallen efter avslutad målning.
”Leveransbild” av vagnen efter målningen.
Närbild
Kranvagnen får ett snabbt besök i verkstaden för planenlig översyn.
Personvagnen JGJ Nr. 10 (byggd 1900) målas. Vagnen är i slutfasen av en total rekonstruktion från hoprasade spillror.
Arbete med lagerskålar till axellagren till ångloket HAMRA. De får anpassade sidodistanser, de halvcirkelformiga bronsdelarnas till vänster.
Putsning av lagerytor på axlarna till HAMRA.
Planfräsning av nytt lagerboxlock till godsvagn.
Snöplogen kom in för planenlig översyn.