Jobb i verkstaden 1-7 februari.

När det är kallt ute är den varma verkstaden extra inbjudande. Denna vecka har det jobbats vidare med bl.a. KM NELSSON, EMSFORS, KLJ-godsvagnarna och JGJ 107. Även signalavdelningen har fått en del gjort med lindrivet till sjukhusvägen.

This week we continued the dismantling of loco No 4, KM NELSSON, and inspecting every single part. Right now, focus is getting inside the boiler for a thorough inspection of its condition.
Loco No 8, EMSFORS is also being prepared for a thorough inspection of the boiler. Both locomotives have had their tubes in since the late 70s.
We have also been working on KLJ luggage van G 38, we repaired the frame this past summer and are now preparing the axleboxes to be refitted on the axles.

Foto: Ola Dahlström

EMSFORS

Jobbet med Emsfors panna har gått framåt, i veckan har domkåpan plockats bort och domlocket lossats för att sedan kunna lyftas av när pannan ska inspekteras invändigt.

Emsfors domlock är en gedigen pjäs. Foto: Ola Dahlström

KM NELSSON

Just nu håller vi på att jobba oss in i pannan, domlocket har plockats bort och regulatorstången lossats för att vi sedan ska kunna plocka ur regulatorn. Efter det ska tuberna plockas ur och pannan rengöras invändigt inför en noggrann inspektion av pannans skick, så vi kan arbeta fram en plan för vilka jobb som kommer behöva göras med pannan.

KLJ G 38


Godsfinkan KLJ G 38 fick i somras sitt ramverk reparerat och nu håller vi på att återställa träbalkarna i ramen, delar av originalvirket kunde återanvändas för detta. Snart kommer ramen kunna föras samman med axlarna efter vi renoverat alla lagerboxar.

JGJ 107

Flaket är snart färdigt och jobbet med lämmarna har påbörjats.

JGJ 107. Foto: Ola Dahlström

Motortralla 1001

Motortrallan håller på att konverteras från diesel- till eldrift. I somras plockade vi fram den ur förråd och började mäta och rita på hur batterilådorna ska konstrueras. Många dagars klurande och ritande senare kan vi nu börja tillverka batterilådorna. Detta projekt saknar tidplan och vi jobbar med det när vi finner tid och lust, vill du hjälpa till med detta spännande jobb? Hör då av dig till oss.

Batterilåda under tillverkning. Foto: Ola Dahlström

New battery box for the inspection trolley being converted from diesel to battery-electric.

Signal

Lindrivet till Sjukhusvägens bommar är snart redo för att monteras tillbaka efter en omfattande renovering.

Foto: Ola Dahlström

The finished drive unit for the road barriers at Sjukhusvägen.

Vintrigt spårunderhåll

Som nämnt i förra blogginlägget ägnar några av oss som under de varmare årstiderna arbetar med spårunderhåll vintern åt att avverka träd och sly utmed banan.
Nu under januari – februari har vi börjat avverka där banvallen har direkt sjökontakt så det går enklare att arbete från isen.

Den sista veckan i januari kom det en hel del snö så vi började den 31 januari med att ploga hela banan för att kunna ta oss fram under veckan efter till nästa ställe för avverkning strax före Taxinge-Näsby.

The work with cutting trees and brushwood continues in the winter. Now as the lake has frozen we have started to cut at the places directly on the lake shore where it is suitable to work from the ice. Some of these places are near the line end in Taxinge-Näsby and as between 20 and 30 cm snow fell last week in January we decided to first clean the line with the snow plow 31 January, the weather has kept well below zero so it is still soft powder snow. 3. February we started the cutting work ca 1,3 km west of Taxinge-Näsby, then it had came about 10 cm more snow, but that we could manage without the snow plow. Lunch break and unloading in Taxinge-Näsby. It was late when we finished so on the trip back to Mareifred it was getting dark.

Plogning ut från Läggesta nedre mot Taxinge-Näsby.
Plogning in mot Taxinge-Näsby
Två spår i Taxinge-Näsby plogade.
Återfärd, Gripsholms slott på andra sidan sjön.

Den 3 februari röjde vi träd och sly på banvallskanten mot sjön direkt öster om skärningen genom Syltaberg en dryg km väster om Taxinge-Näsby.

Här har röjningen just påbörjats.
Matrast i stationshuset i Taxinge-Näsby, utsikt från verandan mot vårt arbetståg.
Lossning av ett lass sly vid spårslutet i Taxinge-Näsby. Foto: Richard Porteus
Röjningen nästan klar för dagen.
Röjningen och körningen av två lass med det röjda till upplag i Taxinge-Näsby tog sin tid så det blev mörkt innan hemfärd. Här närmar vi oss Läggesta nedre station.

Det blir fortsättning kommande onsdagar.

Foton och video där inte annat anges: Hans Wicklund

Verkstadsrapport hösten och vintern 2020 och lite från banan.

Med över 500 m2 verkstadslokaler har ett fåtal medlemmar haft möjlighet att jobba i verkstaden, men vi har ändå lyckats få en hel del gjort.

A slightly decimated group of members have continued to work all trough autumn and winter in our workshop and on the railway line. With a more than 500 m2 large workshop there is ample space for everyone. Here is a long overdue resumé of the workshop and outdoor work season so far.

K.M. NELSSON.

Renoveringen av K.M. NELSSON. är igång och går sakta framåt. Sedan förra blogginlägget har hytten och tankarna lyfts av. Vi har även klätt av pannan och cylindrarna för inspektion.
Hittills kan vi konstatera att tankarna är i mycket dåligt skick och kommer kräva noggrann inspektion innan vi kan fatta beslut om åtgärd. Förhoppningsvis går tankarna att reparera, om inte ska vi börja fundera på hur dom kan nytillverkas.
Pannan och cylindrarna, främst sliderna kräver vidare inspektion innan vi vågar säga något om vad som ska göras innan loket kan tas i drift igen.

One of the reasons for the big effort last winter to overhaul and finish the work on locomotive Nian was to free space and manpower to focus on the next big project; No. 4, K.M. Nelsson. Here is the dismantling of the loco illustrated. We know that major work will be needed on the boiler and water tanks, but a detailed project plan can only be made after evaluation of the various parts.

En sista bild innan vi plockade av hytten och tankarna. Foto: Ola Dahlström

När K.M. levererades var pannan och cylindrarna klädda med blånerad plåt. Men då blånerad plåt är svårt att underhålla målades loket svart någon gång under sitt liv. När loket renoverades på 70-talet var blåneringen under färgen i dåligt skick och loket målades svart igen. Det går fortfarande att se spår av blåneringen under färgen på en del plåtar. Vi ska undersöka möjligheterna att återställa exteriören till hur loket såg ut vid leverans 1914.

Vill du hjälpa till att få K.M. körbar igen? Skänk då gärna en gåva.

ASPA

2018 havererade motorn i ASPA och loket ställdes åt sidan i väntan på beslut om åtgärd.
Sommaren 2020 lyckades föreningen komma över en begagnad motor av liknande typ som bedömdes kunna anpassas för att ersätta den trasiga motorn i ASPA.
Vi fick även en till liknande motor i donation som vi kunde plocka delar från för att kunna få en driftduglig motor.

The diesel engine of our medium size motor loco No. 16, Aspa suffered a major breakdown in 2018. The loco is built by Deutz in 1923 and had a four-cylinder Scania direct injection diesel installed in the early 1950-ties. In 2020 we managed to acquire two diesels of the same type. As these are well-used and 60-70 years old, none of them were readily suited to be used in the loco. But, by combining the best one with auxiliary parts from the other two, a working engine has been created and fitted back into the loco. Aspa has been successfully tested, but some minor details are still to be addressed before she is ready for service. The loco was fitted with a Twin-Disc hydraulic gearbox by ÖSlJ in 1984.

Foto: Ola Dahlström
Här provstartas motorn för första gången

EMSFORS

Emsfors tuber har suttit i loket sedan 70-talet och började bli ganska dåliga, därför fattades beslut om att inleda omtubning.

No. 8, Emsfors was the first loco to have its boiler retubed by our volunteer staff in our workshops in 1978. They have now been in service for 40 years and are due for replacement. The old tubes have been removed, new tubes delivered, and the boiler will be inspected by our boiler inspector before the new tubes are installed.

JGJ 9

Nian får stå tillbaka lite denna verkstadssäsong då det gjordes en omfattande renovering av det yttre då pannan kläddes av och tankar, pannklädsel och hytt blästrades och målades om med ny linjering så att loket ser ut som det gjorde när levererades till JGJ 1915.

Men det finns en del mindre jobb som har påbörjats, under säsongen har vi haft återkommande problem med pysventiler som inte stänger ordentligt – här har vänster cylindern klätts av och rören till pysventilerna blottlagts – dessa rör ska lossas och rengöras.

Only minor work on No 9, Nian this year. Cylinder drain cocks are serviced and the piping will be cleaned.

VAGNAR

Under hösten har den årliga översynen genomförts av samtliga personvagnar. Allt ska inspekteras och en del repareras för att våra fina personvagnar ska kunna vara med i trafiken nästa år.

After the end of the traffic season all passenger carriages have received their yearly cleaning, inspection, lubrication and adjustments plus attention to details as needed.

JGJ 106

Vi renoverar inte bara ”nya” vagnar utan även vagnar som redan rullat hos oss. Här byter vi virke i JGJ IKN 106.

With 35 goods wagons on the railway, and most of them exposed to the weather most of the year, refurbishing already overhauled wagons is an ever-ongoing task. Here a four-wheeled wagon from JGJ have all its wooden parts renewed.

JGJ 10

Nu håller vi på att göra dom sista detaljerna på den här tredjeklass personvagnen innan den kan tas i trafik.

Adding the last few details to the totally rebuilt JGJ 10 takes a lot of time and concentration.

Många detaljer är det på en personvagn, här justeras fönsterlås. Foto: Ola Dahlström

KLJ 126

Efter det att Kosta Lessebo Järnväg erhållit koncession för allmän trafik 1891 så behövde man utvidga sin fordonspark. Ångloket Lessebo levererades detta år och två år senare levererades en personvagn (BCo 103) samt en resgodsvagn från Dolbergs i Tyskland. Denna boggiresgodsvagn, KLJ 126 har gått som flakvagn hos oss under många år och varit flitigt använd vid arbeten på banan . Nu skall vagnen återställas till sitt ursprungliga utförande med återuppbyggd vagnskorg.

Kosta Lessebo Järnväg was the first 600 mm railway in Sweden and opened in 1889, but it acquired its formal status as public carrier in 1891. This year our loco Lessebo was delivered and in 1893 two more vehicles for the passenger trains were delivered; the combined 2/3rd class 103 that we have in service since the 60-ties and bogie luggage van 126. The frame of this van was overhauled as open wagon many years ago, but now the reconstruction of the van body has started.

JGJ 107

Vi har även börjat renovera boggiegodsvagnen JGJ 107, vagnen kommer först att renoveras som flakvagn men förberedas för att enkelt kunna bygga om den till en s.k. ”symaskinsvagn”, d.v.s. en sommarpersonvagn med halvt öppna sidor. Likadan som JGJ 41 som finns i vår samling av personvagnar. (De kallades för symaskinsvagnar eftersom de utanför sommaren användes för att frakta ut symaskiner från Husqvarnafabriken).

The goods stock of Jönköping Gripenbergs Järnväg (JGJ) was dominated by more than 60 open bogie wagons. We already have three of them overhauled and in service. Here one more of these is overhauled. To start with, it will be used as all open wagon, but in the future, it might receive a passenger body as No. 41 already has and once were so characteristic as excursion carriages on JGJ.

Foto: Ola Dahlström
Foto: Mats Furukrona

SIGNAL

Ett lindriv till Sjukhusvägens linbommar håller på att renoveras.

The more than 80 years old drive unit for the road barriers at Sjukusvägen receives a full overhul.

Semaforen från Hjorthagen är också inne för renovering inför att den ska placeras i Hedlandet.

The old semaphore previously used at the Hjorthagen halt is overhauled. When finished it will be erected at the Hedlandet station.

FLER NYHETER

Skottkärran vi använder när vi kolar har renoverats.

Many details needed for a complete railway. The wheel barrow used for coaling the locos receives a new coat of paint. A bench with the railway emblem in the cast ends receives new wood and paint. New stop blocks installed at our most easterly point in Taxinge.

Foto: Ola Dahlström

Våra fina bänkar behöver med jämna mellanrum få nytt virke. Här har vi bytt virke och gett bänken en välbehövd uppfräschning.

Foto: Ola Dahlström

Något som saknats i Taxinge sedan invigningen är stoppbock i änden på stationen. Detta har nu åtgärdats och banan har nu ett ”riktigt” slut i Taxinge.

Banan – slyröjning

En del av oss som brukar arbeta med spårunderhåll vår, sommar, höst får tid över för slyröjning på vintern. Efter nyår röjde vi en bit ut från Mariefred, mellan Sjukhusvägen och Finsta. Loket vi använder på bilderna är byggt 1935 av Slipmateriel i Västervik och har nyligen kommit ut från verkstanden efter en totalrenovering.

During the winter the weather is less suitable for track-work, but the ever lasting work of clearing the line-side growth can continue. When the first real cold days came we used the oppurtunity to work from the ice just east of Läggesta. Some days later we loaded the last cut trees and bushes. A heavy snowfall not exactly according to the forecast was not what we had planned, but the work could nevertheless be done as planned.

Foto: Hans Wicklund
Blick västerut, mot Finsta. Foto: Hans Wicklund
Blick mot Mariefred Foto: Hans Wicklund

När isen lagt sig i mitten på januari gav vi oss på att röja i strandkanten på Läggestasidan om Skallaholmsbron.

Röjningståget (vut) före avfärd från Mariefred, lok 20 Surahammar, kranvagn, och vår varma rastvagn ”Maltebo”. Foto: Hans Wicklund
Richard och Göran plockar det röjda till högar som kranvagnen kan ta. Foto: Hans Wicklund
Röjning från sjöisen. Foto: Hans Wicklund

Den 25 januari hämtade vi det sista av den sly och de träd som kapats en dryg vecka innan enligt ovan. Väderprognosen lovade en dag med försiktigt snöfall, ca 2 cm. Det blev ett intesivt snöfall som gav ca 10 cm under tiden vi var ute. Men vi fick gjort det vi planerat. Vi åkte ut med samma fordon som förra gången, med rastvagn för varm fikapaus. Den röjda vegatationen läggs i en hög i Läggesta för senare flisning.

Lastning av toppen av en gran vi avverkat. Foto: Hans Wicklund

 

Fika i värmen från fotogenkaminen. Foto: Hans Wicklund

 

Lossning till flisningshögen i Läggesta. Foto: Hans Wicklund

 

Återkomst till Mariefred, nu med några godsvagnar som blivit lastade innan i Läggesta med div. skänkt utrustning. Foto: Hans Wicklund

K.M. NELSSON.

Foto: Dag Bonnedal, 2005

K.M. NELSSON från NAÄJ till ÖSlJ

K.M. NELSSON tillverkades 1914 av Motala Verkstad med tillverkningsnummer 520 för Nättraby-Alnaryd-Älmeboda Järnväg. Loket fick nummer 4 och döptes till K.M. NELSSON efter bolagets mångårige ordförande Karl-Manfred Nelsson. Loket var det första moderna överhettarloket på så här smalt spår i norra halvan av Europa.
K.M. NELSSON gjorde god tjänst på Nättrabybanan och blev det sista loket som rullade på banan innan nedläggningen då loket såldes till Aspa bruk 1946. Det sägs att K.M. NELSSON var mycket älskad av personalen vid Nättrabybanan och fick mycket kärlek och omvårdnad in i det sista. Loket såldes i juli 1946 till Aspa bruk där det kom att användas på deras skogsbana. K.M NELSSON användes fram till 1952 då det ställdes av och lagrades i en lada tillsammans med sitt ett år yngre syskon JGJ 9.

K.M NELSSON skänkes sedan till Nässjö Hembygdsförening varifrån det genom ett byte överläts till oss på ÖSlJ. Loket anlände till Mariefred i november 1967. Frakten från Läggesta Östra till Mariefred gjordes genom att man körde lok 12 GREFVEN och lok 13 MUNKEN i koppel för att orka dra det stora och tunga ångloket. Färden gick bra fram till Hjorthagsbacken, där det blev problem eftersom GREFVEN och MUNKEN inte samspelade speciellt bra i vare sig koppel eller hastighet och gjorde att man fastnade i backen och fick backa tillbaka ner och börja om flera gånger. I efterhand sade man att det hade varit enklare att elda på lok 1 Lotta för att bogsera hem K.M. NELSSON. Väl i Mariefred ställdes loket i förvar i väntan på att tid och resurser till att renovera loket. Förfrågan skickades till tillverkaren om de kunde göra hela eller delar av renoveringen, men de avböjde.

The locomotive K.M. Nelsson was built by Motala Verkstad in 1914 for the longest (49 km) of the Swedish 600 mm railways; Nättraby Alnaryd Älmeboda Järnväg in the south-east corner of the country. The design was the first modern, superheated locomotive on 600 mm/2 ft railways in the northern part of Europe and the final stage of Motala’s development of 13 locomotives for the Swedish 600 mm railways. It served its home line very well until its final closure and dismantling in 1946, when it was sold the forest line at the Aspa Bruk pulp mill. When the forest line closed in 1952 the loco was put in storage together with its sibling JGJ 9. After a period in the 60-ties when it was plinthed in a park, ÖSlJ managed to acquire it in 1967.

K.M. NELSSON renoveras vid ÖSlJ

1971 påbörjades en flerårig renovering av K.M. NELSSON. Denna renovering gav inte bara ÖSlJ vårt absolut bästa lok, såväl tekniskt som trafikmässigt, det gav oss också mycket självförtroende inför framtida projekt i verkstaden. Nu kunde ÖSlJ göra seriösa storrevisioner av lok i egen regi. Med detta självförtroende kunde t.ex. lok 5 Hamra renoveras några år senare.
Det tummades inte på kvalitet och än idag kan vi se att mycket av det som renoverades på loket under denna tid fortfarande är i bra skick.
1975 kunde K.M. NELSSON efter 23 års vila äntligen provköras och ÖSlJ hade ännu ett körbart ånglok, denna gång ett stort och starkt lok. Efter lite justeringar av vissa saker kunde det sättas i trafik.

During the period 1971-75 the locomotive was dismantled and overhauled in the ÖSlJ workshops. This was a very important step for the railway, as it was far more complete and advanced than the jobs done up to then.

Under åren lopp har den långsiktiga upprustningen av loket fortsatt tillsammans med fortlöpande underhåll. När loket hade linjerats togs det ett välförtjänt leveransfoto. Det finns inget leveransfoto på K.M. NELSSON från varken Motala Verkstad eller NAÄJ.

During the following four decades K.M. Nelsson has been the flagship and stalwart of ÖSlJ. In spite of improvements and maintenance over the years, after 80 000 km (two laps around the earth) on ÖSlJ tracks, time has now come for a new general overhaul. The loco was set aside in 2016 as the old tubes were due for replacement.

Foto: Dag Bonnedal

Andra revisionen är nu påbörjad.

Efter 41 år i trogen tjänst och över 80 000km (motsvarande 2 varv runt jorden) körda hos oss på ÖSlJ är K.M. NELSSON, vår älskade slitvarg mogen för ännu en renovering. Loket gjorde sin senaste tjänstgöringsdag på Museibanans dag 2016 och fick ställas efter halva dagen till följd av flera tubläckor, därefter ställdes K.M. i lokstallet som reservlok i väntan på att vi skulle få tid att börja renovera loket. Förra vinterns jobb med systerloket JGJ 9 ”Nian” gav mersmak och beslut togs att tiden är mogen för att börja det stora jobbet med renoveringen av K.M. NELSSON.

Detta kommer bli den största revisionen av ett ånglok som gjorts på ÖSlJ sedan Hamra revideras i början på 80-talet. I dagsläget vet vi att mycket är slitet och kommer behöva omvårdnad, men vi vet också att mycket av det som gjordes vid första revisionen av K.M. på 70-talet ännu är i bra skick och kommer kräva mycket lite eller ingen åtgärd alls. Första steget blir att systematiskt plocka isär loket och rengöra samt inspektera varje del för sig och arbeta fram en plan för revisionen. Jobb i denna storlek tar flera år och vi kommer att slita hårt för att vårt älskade lok K.M. NELSSON snart ska kunna gå för egen maskin igen!

Klockan 10:15 den 14 november år 2020 påbörjades renoveringen.

Now in November 2020 we launch the overhaul of our beloved K.M. Nelsson. It will take several years and require many man hours as well as considerable costs. Full assessment of work required can only be done after dismantling.

Vattentankarna är ett av de största jobben vi själva kommer behöva tackla. Vi kan se att tankarna är i dåligt skick men det är svårt att bedöma hur dåligt skick. Bilderna nedan är tagna ur öppningen ovanpå den vänstra vattentanken. När tankarna är avplockade ska de rengöras ordentligt och skäras upp på liknande sätt som vi gjorde med Nians förra året, för inspektion och beslut om åtgärd.

Om några månader kommer det bli svårt att känna igen loket. Foto: Ola Dahlström

Hjälp oss renovera KM NELSSON

Förutom mycket eget arbete under flera års tid så kommer renoveringen av KM att dra avsevärda kostnader, vilket föreningen, speciellt efter ett år som detta, inte har egna resurser till.
Vill du hjälpa till att renovera K.M. NELSSON men saknar möjlighet att bistå med engagemang på plats, tar vi gärna emot en ekonomisk gåva via t.ex. Swish.

Spöktåget 24 oktober

Här kommer bilder från vårt spöktåg som vi körde 24 oktober 2020. Vi vill börja med att tacka alla som kom och besökte oss, både spöken och ”spökdiggare”.
Vi hade inte räknat med så stort intresse för denna dag och vill be om ursäkt till er som inte lyckades få biljett. Vanligtvis är det inte ett problem med att få biljetter till våra tåg, men med hänsyn till pandemin var vi tvungna att ha begränsat antalet biljetter till varje avgång för att undvika trängsel i vagnarna.
Till nästa år ska vi undersöka möjligheten att förhandsboka biljetter via internet till denna dag.

Kön till biljettkassan var lång, nu är det ca 15 minuter till avgång för första tåget och bägge de första avgångarna är slutsålda – kassan öppnade 15.30 och 15.00 gick kön hela plattformen till vägen vid grilkiosken.
Vagnarna dekorerades både invändigt och utvändigt helgen före samt växlades ihop i tågsätt
Många timmars jobb lades på att dekorera vagnarna. Foto: Ola Dahlström
I HRRJ 7 hade en zombie tagit hunden, Max plats i hundburen
Det var något annorlunda med bromsare Ing-Marie denna dag.. Foto: Ola Dahlström
Även lokförare Mats såg lite annorlunda ut.. Vanligtvis brukar vår personal se lite mer ”levande” ut.. Foto: Ola Dahlström
På vår fikabord brukar vanligtvis räkmackor, bullar och kaffe intages. Denna dag såg maten annorlunda ut.. Även personalen som stirrade avundsjukt på borden såg lite annorlunda ut från vad vi normalt är vana vid. Foto: Ola Dahlström
Stinsen Micke sägs bo uppe på vinden i stationshuset och kommer bara fram runt denna tid på året. Foto: Ola Dahlström
När mörkret hade lagt sig såg även loket ganska läskigt ut! Foto: Ola Dahlström
I hytten syns ljuset från fyren som eldaren förbereder för resa mot Läggesta Nedre. Foto: Ola Dahlström
Även i vagnarna blev stämningen betydligt kusligare när mörkret hade lagt sig. Foto: Ola Dahlström
I väntsalen i Mariefred vakade denna varelse över alla resenärer. Foto: Ola Dahlström
Foto: Ola Dahlström
Det började dugga lätt inför sista avgången från Läggesta nedre
Ankommna till Mariefred med sista tåget, eldare Simon tittar ut

Denna dag avslutar även vår trafik för år 2020. Nu blickar vi mot nästa år och hoppas på att se er igen.

Sista ordinarie trafikdagen 2020

Lördagen den 26:e september körde vi vår sista ordinarie trafikdag för år 2020.

Med hänsyn till rådande pandemi kunde vi inte arrangera vår årliga Museibanans dag, istället körde utökad trafik med fem ånglok och tre motorlok i drift, samt 40 personer i tjänst. Vi hoppas att till nästa år kunna köra Ångans dag och Museibanans dag precis som vanligt.

ÖSlJ vill tacka alla som kommit och besökt oss under sommaren eller stöttat vår verksamhet på annat sätt.
Nu börjar en vinter med med underhåll samt administrativt arbete och vi blickar mot nästa sommar.

Due to the pandemic we could not run the traditional end of season gala this year. But we ran a day with enhanced traffic instead. Five steam locos, two diesels and the battery electric. Around forty members on duty, running trains for a full 12 hours. Everything worked as planned, and it was a most enjoyable day.
Find below some pictures including the preparations the day before and cleaning out the steam locos for the winter the day after.

Nian eldas på och smörjs ut på fredagseftermiddagen ut av Jimmy och Mats inför den omfattande växlingen av morgondagens tågsätt.
JGJ 9 glänser i solskenet.
Även Bjurströmslokomotorn Surahammar får hjälpa till med växlingen.
Nian kommer tillbaka till lokstallet efter väl förrättad växling. Hamra och Virå eldas på och putsas.
Stafsjö 2 Virå och JGJ 9 glänser i kvällssolens sista strålar på fredagkvällen
Lotta och Avesta eldas på och smörjs ut på lördagsmorgonen.
Kraftfull avgång av Lotta och Avesta med godståg i duggregnet.
Dagens längsta tåg redo för avgång från Taxinge …
… och får ”Avgång” av Josef (sannolikt Sveriges för närvarande yngste tågklarerare).
Lokförare Gunnar på Lotta i samspråk med passagerare …
… medan Avesta, med nygjutna namnskyltar, avvaktar nästa uppdrag.

Det var slutet på en lång dag för de som var på lok men dagen efter skulle ångloken ställas av för vintern.

Lotta och Avesta får sina ångpannor ordentligt rengjorda. Den gamla tunga industridammsugaren har varit med länge. Att den håller för jobb som detta visar på god kvalité.
Avställning, tömning av kolboxen och dragning av tuberna på Virå.
De flesta av loken hade fortfarande lite tryck kvar i ångpannorna så det är hett vatten som strömmar ut genom bottenblåsningsventilerna. Hamras bottenventil fullt öppen medan Tomas skruvar ur Nians spolpluggar.
Sotskåpet ska rengöras ordentligt från sot och en del går ”all-in” för jobbet.

Motorlok

Det nya loket


Loket är byggt av Klöckner-Humboldt-Deutz år 1959 och är ett av fyra lok i sitt slag som köptes till Halmstad Järnverk från Dortmund Cement i slutet av 60-talet.
När smalspårsnätet vid Halmstad Järnverk sedan avvecklades runt 1990 såldes två lok till Ohsabanan ( https://www.ohsabanan.com/sv/lok30.php ) och ett lok till Västerlid – Åkerslunds Järnväg som kom att användas för timmertransporter.

För ca 10 år sedan avstannade verksamheten vid Västerlid – Åkerslunds Järnväg och loket ställdes i förvaring.
ÖSlJ är nu glada över att få överta detta lok som är ett välkommet tillskott till vår park med arbetslok.

Foto: Jimmy Gustafsson. Loket innan det hämtades från Västerlid – Åkerslunds Järnväg till ÖSlJ

Det första vi gjorde efter ankomsten var att tvätta rent loket in och utvändigt.

Efter en grundlig genomgång av loket vågade vi provstarta och motorn startade på första försöket. Efter lite justering och mer genomgång prövade vi om loket kunde förflytta sig för egen maskin. Videon nedan talar för sig själv.

Vi skall fortsätta gå igenom maskinen och sedan börja arbeta fram en plan för loket.

Bojopeden

Bojopeden har sedan den havererade för ett antal år sedan stått och väntat på att vi skall få tid att reparera den. Idag är drivs Bojopeden med Hydrualik men vi ska konvertera den till el-drift. Detta projekt har planerats bakom kulisserna i ett tag och vi har börjat lokalisera delar som vi kan använda till detta projekt. Projektledaren efterlyser dock någon/några som är intresserade av att hjälpa till med detta! Kontakta oss på mail eller via facebook om du skulle vara intresserad.

Foto: Ola Dahlström

Surahammar

Surahammars ramverk blästrades 2008 och sedan har renoveringen av loket jobbats med till och från. De senaste åren har det dock jobbats hårt med loket och förra året fick vi igång loket och kunde börja provköra för att lokalisera detaljer som behövde justering. Nu ett år senare bedömde vi att loket var redo för att målas. På bilderna är delar som fönster, motorluckor och andra detaljer bortplockade för målning. Den 26e september kommer Surahammar att visas för allmänheten i sitt nya utseende.

Avesta börjar bli klar

No 10 Avesta is nearing completion, the connecting rods has been fitted and the bearings has been shimmed to the right clearance – a simple rolling test was performed and as you can see it does not take much effort to get the loco in motion. All running gear has now been fitted and the locomotive is ready for a steam trial.

Rörelsen har börjat kopplas upp, koppelstängerna är på plats
Injustering av koppelstångslager
Rullprov, som synes rullar det lätt
Montering av vevstaken

Avesta närmar sig provkörning

There has also been some progress with No 10 Avesta, she has been lowered on her axles recently – new lubricating pads (wowen in our own workshop on the special loom we have for this purpose) have been installed in the axle boxes. It remains to fit the coupling rods, side rods and the valve gear before the engine can be taken out fora test run. We hope that have her running on ”museibanans dag” in september

Lok 10 Avesta har sänkts ner på sina hjulaxlar, nya smörjdynor i axelboxarna – hjulen är sedan tidigare svarvade – nu återstår att koppla upp maskineriet så loket blir klart för provkörning – förhoppningsvis kan loket gå på museibanans dag senare i år.
Ingen gjuten lokskylt har monterats på denna sida av hytten ännu

JGJ 9, Nian provkörd

Nian kunde den 28/6-2020 provköras en tur till Läggesta Nedre med gott resultat!
Nu återstår det inte mycket innan vi beräknar att loket kan börja rulla i trafiken igen.
Nedan syns bilder från provkörningen.

First test run on the line to Läggesta and back, 28th June of Nian after the overhaul.
Overall positive result, only a few minor details to fix before she is ready for service.
Great result of a big job on a very tight time plan. Eight months and about 3000 hours of volunteer work, a fantastic achievement by everyone involved! An overhaul of this size usually takes more than one winter.

Växling i Mariefred
Nian blåser för lystringstavlan innan Hjorthagens hållplats

Väl i Läggesta Nedre växlade vi lite för att hämta hem lite kol till de andra loken som skall ställas på senare.

Vi gjorde även en provkörning med Nian den 5/7 efter att ha gjort de sista finputsningarna och gjort en säkerhetsbesiktning av loket, här följer några bilder tagna på den korta turen Mariefred – Läggesta nedre

Nian står över graven för mätning av hjulprofiler

Next test run one week later, 5th July. Now it is close…
Sister loco K.M.Nelsson is shunted into the workshop. She will be the prime focus the coming winter. Start of an overhaul that will take a few years.

Nian växlas in i lokstallet för att eldas på inför provkörningen, med systerloket KM Nelsson framför – som vi planerar en större revision av de kommande åren.
Senare på dagen under de kraftiga regnskurarna växlade vi med loket, ångan syns tydligt i den fuktiga luften.
Det regnade ganska kraftigt emellanåt
Spegeln kommer till nytta – manometrarna syns tydligt under backgång

New mirror glas in the original frame. Practical for the driver to see the gauges when backward running.

Till slut sprack skyarna upp och vi fick solsken under växlingen
Vi åkte till Läggesta för att hämta personvagnen KLJ 102 ”Lövgrodan” som ska användas under ungdomslägret v28
På väg mot Hjorthagens hållplats på linjen mot Mariefred, snyggt och rent inne i hytten
Spegeln är blankputsad
På väg mot infarten till Mariefred
Solens sista strålar lyser upp manometerstället