Spårlöst i Hedlandet

Foto; Christer Malm

Spårrivningen är nu klar fram till hållplatsen Sjöbygget samt påbörjad i Taxinge-änden där man hunnit ungefär 500m. Sliprarna är upptagna på halva sträckan mellan Läggesta och Hedlandet och ligger upplagda i Läggesta nedre i väntan på transport.

Prova-på-dagar den 1-2/11

Den 1-2 november arrangeras prova-på-dagar då tillfälle kommer att ges för så väl nya som vill komma med som aktiva i verksamheten som gamla som vill komma åter att se hur det fungerar bakom kulisserna i trafiken, i verkstaden och i övriga avdelningar efter önskemål. Både killar och tjejjer är välkomna. Lördagskvällen avslutas med samkväm och möjlighet till överliggning finns för den som så önskar.

Om du är intresserad av att deltaga, skicka e-post till maskin@oslj.nu eller ring till ÖSlJ Järnvägsbyrå på tel. 0159-210 00. Telefontid Må – Fr kl 10-12.