Vardagsgänget v 42

Det var personvagnsunderhåll och lite annat pyssel samt att vi byggde en hyllsektion till på hyllan utanför snickeriet i vagnhallen.

20151014_180808

 

Torsdagen ägnades åt att knyta ihop spåren i Läggesta där alla växlar i infarten fått nya lägen så att tågen från Taxinge Näsby kan nå alla spåren.

20151015_125327

20151015_163753

Vändskivor svävar i luften i Taxinge

Vändskivor svävar i luften i Taxinge

Den 17 december genomförde vi ett vändskivebyte med Jädraås – Tallås Järnväg. Vi fick en vändskiva med 7,2 m längd som legat framför det s.k. gjuteristallet i Jädraås, den kommer ursprungligen från Hargshamn. JTJ fick i stället vändskivan från Byvalla – Långshyttans Järnväg i Byvalla med 12,5 m  längd. Fortsätt läsa ”Vändskivor svävar i luften i Taxinge”

Växel 2 på plats i Taxinge-Näsby

Efter trafiksäsongen fortsatte arbetena i Taxinge-Näsby med att lägga i växel 2 som ska förbinda spår 1 och 2 så att det blir möjligt att göra rundgång från spår 1. Nästa säsong kan alltså tågen komma in på spår 1 närmast stationen och loket göra rundgång på spår 2.

Foto U Cordts

Växeln som har körts ut på flakvagnar tidigare lyfts nu med domkrafter och pallas upp så att vagnarna kan dras bort.

Foto: U Cordts

Vagnarna har dragits undan och växeln ligger på uppallningen

Foto: U Cordts

Växeln på plats, nu kommer ögonmåttet till pass när växeln ska baxas tillrätta, containern bredvid spåret ska flyttas under vintern.

Foto: U Cordts

När vi ändå var på plats baxades växel 3 mellan spår 1 och 2  på infarten i ett bättre läge.

Växelbyte i Hedlandet

När Taxingebanan byggdes 2011  lades det i en infartsväxel i Hedlandets östra ända som inte var riktigt bra, b la saknade den klyklås men det var den som fanns tillgänglig – under vintern/våren 2011 byggdes en växel ihop i verkstaden i Mariefred som skulle ersätta Hedlandetväxeln – det knepiga var bara att växelbytet måste klaras av på de 2 dagar då det inte är någon trafik på Taxinge-Näsby under högsäsong – efter att trafiken avslutats en onsdag i juni började arbetet på torsdag morgonen – växeln hade transporterats ut på onsdagkvällen efter trafikens slut – nu gällde det att få allt klart till trafikens början på lördagen.

Växeln ligger på flakvagnar och ska lyftas av med hjullastaren

Växeln har lyfts, och flakvagnarna har körts undan –  växeln ligger alltså ovanpå spår 1 – växeln den ska ersätta ligger fortfarande i spåret bakom  sista vagnen,  en av oss fick ta upp bevakning på stationen vilket är nödvändigt (då det samtidigt var trafik på sträckan Mariefred – Läggesta nedre)  så allt är reglementsenligt och han bär också rött band i mössan.

Jobbet med att lossa skarvjärnen till växeln börjar

Växeln är lossad och med ett par rejäla stroppar är det klart att lyfta växeln

Växeln lyfts upp på flakvagnarna, den ska köras till Taxinge-Näsby där den ska läggas i och binda ihop spår 1 och 2

Ruggigt väder men det lättade tills det var dags att ta fram grillen och börja grilla korvar och hamburgare som hade en strykande åtgång under lunchpausen

Efter lunchuppehållet körde Värtan iväg med flakvagnarna med växeln mot Taxinge-Näsby och hjullastaren fick lyfta och dra växeln på plats.

För några år sedan fick vi en gåva från en museibaneförening i Rheinsberg. Mariefreds vänort, en bensindriven rälskap som vi har haft stor nytta av – här kapas det så att växeln passar in

Växeln synas om den behöver baxas innan det är dags att grusa och stoppa

Lite mer baxning behövs för att få till en snygg växelkurva

Sen var det dags att börja packa ihop och ta sig tillbaks till Mariefred, sista tåget för dagen har gått på sträckan Mariefred – Läggesta nedre och vi har fått klart för att ta oss hem som en vut, vår lokale tkl i Hedlandet har tagit ner bevakningen och det röda bandet på mössan. Nu återstår en arbetsdag för att göra resten klart innan trafiken till Taxinge på Lördag.

På fredagen skulle det sista momentet – att sätta dit skarvjärn mellan växelns östra ände och spåret mot Taxinge – det krävde viss handpåläggning då växeln inte hade samma rälsvikt som övriga spåret så skarvjärnen måste svetsas ihop och det kunde inte göras förrän skarvjärnen hade provats på plats för att se hur de skulle svetsas ihop

Skarvjärnen när de väl hade kapats efter att ha mallats skulle tas  med bil in till verkstaden i Mariefred för att svetsas ihop, de punktas bara ihop här

Under tiden närmar sig tåget som har varit i Taxinge och hämtat grus, den lokale Tkl i Hedlandet ger framåt till gruståget

Grustratten ska användas för att grusa det sista i växeln, bakom Pyret ligget den upplockade växeln som senare ska läggas i mellan spår 1 och 2 i Taxinge-Näsby.

Solen gassar  och det är varmt men här punktas det sista skarvjärnet ihop

Växelklot monteras medan solen är på väg ner och börjar kasta långa skuggor

Det färdiga skarvjärnet har kommit från Mariefred och monteras

Klocka är nu 20:30 och en sista stoppning och justering av växelns läge görs innan vi packar ihop och börjar återfärden till Mariefred –  nu är allt klart för den ordinarie trafiken till Taxinge-Näsby i morgon.

 

 

 

Kunglig invigning av Taxingebanan

Den 25 maj invigdes banan Läggesta nedre – Taxinge-Näsby av Hans Majestät Konungen, Carl XVI Gustaf.

I Läggesta nedre lägger kommunalrådet Jens Persson från Strängnäs  om växeln till Taxinge för invigningståget(samtliga bilder är klickbara för större storlek).

Kungen och Drottningen ledsagas av Björn von Sydow till tåget vid Hedlandets station

Kungen iförd rock, lokförarmössa och handskar är redo att ta plats i förarhytten på JGJ 9

På förarens plats i hytten på JGJ 9

I Taxinge-Näsby väntar åskådare, press och fotografer väntar på att tåget med Kungen ska anlända.

Ett uppbåd av journalister och fotografer väntar och försöker hitta en bra bildvinkel innan tåget kommer.

Invigningståget draget av JGJ nr 9 ”Nian” och NAEJ 4 ”KM Nelsson” anländer till Taxinge-Näsby, Nykvarns musikkår spelar upp i ”musikvagnen”. Kungavagnen därefter men hans majestät befann sig i hytten på JGJ 9 under färden från Hedlandet till Taxinge-Näsby.

Kungen håller ett kort spontant tal om b la konsten och samspelet i att framföra ett ånglok.

Kungen har invigt den nya banan genom att ställa semaforen till kör och tåget kör in på stationen med lokens ångvisslor tjutande som svar.

Kungen och Drottningen lämnar Taxinge-Näsby station för att att inta lunch på Taxinge Slott, skolbarnen och deras föräldrar fick sedan åka en tur från Taxinge till Läggesta nedre och tillbaks.

Det finns även några filmer på youtube från invigningen:

Kunglig invigning av Taxingebanan

Invigningståget anländer till Taxinge-Näsby

Konungens invigningstal i Taxinge-Näsby

Första smalspårståget avgår från Taxnge Näsby den 25 maj 2011

 

 

 

 

 

 

 

Slutspurten på Taxingelinjen

Sista helgen 21 – 22 maj och vardagarna framtill invigningen den 25 maj gjordes en kraftsamling för att bli klar med de sista arbetena som att sätta ut och fylla brandtunnor, sätta upp signaltavlor längs linjen.

Här är några bilder från de arbetena

Justering av dragstång och växelklot till växel 1 och 3 i Taxinge-Näsby (alla bilder är klickbara för större storlek)

Aspa med tankvagnen i Taxinge

Tankvagnen är fylld med vatten som ska fyllas i brandtunnorna längs linjen.

Plattformen i Hedlandet

Det återstår att snygga till grusytan inför invigningen.

Arbetståg i Taxinge

Aspa med gruståg står på spår 3,  ångloket nr 8 Emsfors står på spår 2 med några godsvagnar efter en provtur på linjen.

Emsfors

Solen är på väg att gå ner, dags att börja färden tillbaks till Mariefred.

Solnedgång vid Sjöbyggets hållplats
Solen går ner med Mariefred i fonden

Solnedgång vid Balders Brygga med Mariefred och Gripsholms på andra sidan Gripsholmsviken, dit är vi på väg.

 

Perrong i Taxinge

Nu börjar de sista bitarna falla på plats, i onsdags byggdes det perronger och plattformar av trä i Hedlandet och Taxinge(bilden klickbar för större storlek).

Det återstår att plana av grusytan vid plattformskanten, till höger om spåret ligger rester av den gamla plattformskanten av betong.

Vattentunnor längs linjen

Helgen 14-15 maj jobbades det på 2 fronter, dels monterades växelställ med klot till växlarna i Taxinge-Näsby, dels var ett gäng ute och grusade och ballastplogade på några ställen på banan där det behövdes kompletteringsgrusas.

Motorloket Pyret användes för grusningen och ballastplogningen, Värtan som stod i Taxinge användes där och Nian som drog tåget med de  vattentunnor som ska placeras ut längs linjen och fyllas med vatten, därför skulle tankvagnen som rymmer 6 kbm vatten användas men först måste den göras ren invändigt – den har stått tom några år.

Det var bara att kliva ner med en vattenslang och en skrapa och göra rent så gott det går

Fortsätt läsa ”Vattentunnor längs linjen”

Plankorsningarna nu färdiga

Nu i slutspurten har snickarmäster med medhjälpare på vardagar jobbat med att fästa plank i plankorsningaran för alla vägar, totalt 9 st mellan Läggesta och Taxinge-Näsby.

Bilderna visar arbete med Solviksvägen, den första plankorsningen från Läggesta (som var nr 6 att bli klar).

Spikning av distansplattor
Borrning av hål
Nästan färdig, notera de vackert försänkta skruven. Uppgrusning återstår.

Växelarbete i Mariefred

Växeln som håller på att bli klar i Mariefred kommer när den är klar ersätta växeln som nu ligger i Taxingeändan av Hedlandets bangård, den växeln ska i sin tur ligga i Taxinge-Näsby där den ska binda ihop spår 1 och 2.