Verkstaden 24 januari, Lessebo, Nian mm

Arbetsdag i verkstaden.

Malletloket KLJ nr. 2 Lessebo har stått still några år efter problem med det övre domlocket med rostiga tätningsytor och en spricka. Nu har vi fått en förfrågan från Järnvägsmuseet om att de vill ha loket uppvisat där vid museets 100-årsjubileum den 23 maj. Vi har därför påbörjat ett arbete med att åter få loket under ånga.

Som ersättning för det dåliga domlocket har en av våra medlemmar tillverkat ett nytt i en NC-fleroperationsmaskin efter att ha ritat av det gamla i 3D-CAD. (Bilderna nedan från den 10 jan)

Det gamla och det nya domlocket.
Det gamla och det nya domlocket.
Provmontering av det nya övre domlocket på det undre samt av säkerhetsventilerna.
Provmontering av det nya övre domlocket på det undre samt av säkerhetsventilerna.

Nu har även den främre buffertbalken (av ek) bättringsmålats. Dessutom har vi förberett för tillverkning av några nya länkar till slidstyrningen som skall kompensera för slitage.

Ny färg på främre buffertbalken på Lessebo.
Ny färg på främre buffertbalken på Lessebo.

På lok JGJ nr. 9 pågår arbeten för att successivt förbättra dess utseende. Buffertbalken skall få ny färg och som nämnts tidigare skall den buckliga rökskåpsluckan bytas till en ny.

Färgborttagning på Nians buffertbalk.
Färgborttagning på Nians buffertbalk.
Plansvarvning av tätningskanten på Nians nya rökskåpslucka.
Plansvarvning av tätningskanten på Nians nya rökskåpslucka.

På Hamra pågick ett intensivt mätande för att klarlägga hur hjulaxlarnas lager är slitna och för att kunna bestämma reparationsåtgärder.

Axelboxarna med lager till fyra av Hamras totalt åtta hjulaxellager.
Axelboxarna med lager till fyra av Hamras totalt åtta hjulaxellager.