Pysselhelg i förråden 28/2-2/3

I helgen städades det i järnvägens förråd.  Signalavdelningen fortsatte arbetet med att samla ihop och sortera signalmateriel för kommande bruk och lägga upp den  i det nya signalförrådet. Den utrustning som fortfarande låg på lastkajen i  Läggesta har nu helt och hållet lyfts undan så att kajen är fri.
En tvåvevars ställbock läggs i förrådet

En tvåvevars ställbock läggs i förrådet

Ställverk på plats i förrådet

Ställverk på plats i förrådet

Det nya signalförrådet tar form

Det nya signalförrådet tar form

Under helgen har även slyröjning utförts vid Ekudden och vissa förberedelser har gjorts inför nedmonteringen av den gamla NKlJ-bron. På lördagskvällen värmde sig arbetslaget med gemensam middag i form av köttgryta och ris.

Måndagen ägnade Teleavdelningen åt att städa i det så kallade ”tekniska rummet” i Mariefred där en ny telefonväxel förbereds för montering.