Arbetshelg Tele och Signal

Det här var den andra introduktionshelgen i november och fokus låg denna gång på signal och teleanläggningarna. Ett gäng åkte ut med Aspa och NAEJ 3 och 4 samt godsvagnar, det andra med Hamra, en godsfinka, den hydrauliska kranvagnen och banavdelningens verkstadsvagn ”Bananen”. Nättrabyvagnarna har kaminer i kupen så man kan elda och ha det varmt.

Blanktrådsgänget var först ute. Här står arbetståget straxt nedanför Finsta där blanktråden börjar, vi ska hänga om trådarna så att de hänger i de översta reglarna och sätta upp spännreglar på spännstolparna där tråden ska spännas.

Under tiden gör sig signalarbetsgänget klara för att åka iväg.

I Hjorthagen möttes arbetslagen och signalgänget tog hand om flakvagnen med grillen och en passagerarvagn och fortsatte till Läggesta för att sortera i förrådet av signalmateriel.

 

Blanktrådsgänget jobbar vidare. Trådarna lossas från isolatorerna och lyfts upp och en ståltråd najas runt toppen på isolatorn, blanktråden ligger i en skåra i isolatorn och kan löpa under najtråden

Strängnäs tidning var på plats och gjorde ett reportage och tog några bilder (artikeln finns i måndagens tidning, både pappers- och nät upplagan).

Under tiden börjar signalgänget att plocka i högen med signalmateriel som låg på lastkajen i Läggesta.

Prylarna körs fram till plattformen där grovsortering kan ske innan dom läggs i det nya signalförrådet. Under tiden brinner en laddning ved ner till glöd i grillen.

På signalgängets lott ligger även grillningen.

Arbetslagen möttes igen till lunchen som signalgänget serverade på plattformen mellan spår 2 och 3 i Läggesta nedre. Korv och hamburgare med tillbehör stod på menyn.

Efter lunchen fortsatte arbetet och kvällen avslutades med en extratågskörning med ånglok och  sprakande kaminer och flämtande fotogenljus i vagnarna för en delegation tyska journalister.

Dagen efter fortsatte både tele- och signalarbetet.

Det är skönt med en uppvärmd personvagn när det blåser snålt ute.

Signalgänget gör sig klara för avfärd på Söndagen. Blanktrådsgänget är redan ute och klänger i stolparna.

Håll utkik på hemsidan om du vill vara med vid nästa tele- och signalhelg, än finns det mycket kvar att göra innan all signalmaterielen är sorterad och alla telefontrådarna är uppspända!