Vändskivor svävar i luften i Taxinge

Vändskivor svävar i luften i Taxinge

Den 17 december genomförde vi ett vändskivebyte med Jädraås – Tallås Järnväg. Vi fick en vändskiva med 7,2 m längd som legat framför det s.k. gjuteristallet i Jädraås, den kommer ursprungligen från Hargshamn. JTJ fick i stället vändskivan från Byvalla – Långshyttans Järnväg i Byvalla med 12,5 m  längd.

Vi tog hem skivan från Byvalla för ett antal år sedan, men kom senare till insikt om att den är för stor för oss. Hargshamnskivan är däremot perfekt i storlek. Båda skivorna byttes kompletta med pivå och ringräler.

Hargshamnsvändskivan skall placeras i Taxinge-Näsby. Den är nu upplastad på en boggeiflakvagn som står kvar i Taxinge-Näsby då vi inte hunnit ploga linjen dit. Vi räknar med att ploga linjen och köra vändskivan till Mariefred under början av januari. Den skall då kunna tas in i verkstaden för att renoveras och modiferas för 600 mm spårvidd.

 

20121217_1

Vändskivan från Jädraås (Hargshamn) lyfts från bilen.

 20121217_2

Lastad på JGJ No 42

  20121217_3

Byvallaskivan lyft och klar att läggas på släpet.

20121217_4

Pä släpet för transport till JTJ

Samtidigt passade vi på att flytta den stora förrådscontainer som stått kvar i Taxinge-Näsby sedan spårbygget dit. Den skall fortsättningsvis stå i Läggesta nedre.

20121217_5

Containern klar för lyft

20121217_6

 

(Mobiltelefonbilder)