Arbetshelgen 8 – 9 december

Vi har ju en längre tid funderat på hur vi ska angripa problemet att få isär den brustna koppelaxeln till JGJ 9 så att vi kan tillverka en ny axel och montera hjul och vevar på den.  Vi började med att skicka iväg den till duroc i Luleå men där lyckades man inte med att pressa isär den – till saken hör att både hjul och vev är pressade på axeln men sitter med olika kilar.Vi tog hem axeln igen och började med att försöka med att borra och svarva ur så mycket som möjligt av den brustna axelstumpen samt att värma rörstumpen för att den att deformeras, vi gjorde ett försök att pressa ur den i vår 60-tons press men det gick inte (se ……)

Då var det bara att till det stora artilleriet – vår stora press som vi normalt använder till att pressa hjulaxlar som kan pressa med upp till 200 ton.

IMG_2660

Det första hjulet (det vänstra) gick ganska lätt – axelstumpen släppte med en smäll – sen var det bara att pressa ur axelstumpen ur hjul och vev

IMG_2649

Axelstumpen på väg ut ur hjulet, brottytan till vänster – kilspåret för veven i axeln sticker fram ur hjulnavet.

Det högra hjulet  bjöd mera motstånd, axelstumpen hade svarvats ur på samma sätt – den dorn som användes till vänstra hjulet kröktes av belastningen (60 mm diameter) så en ny dorn med 80 mm diameter svarvades men det hände absolut ingenting trots full kraft från pressen.

IMG_2671

Vi provade med att värma inne i axeln men det hände fortfarande ingenting,  lösningen blev att tillverka nya balkar som mothåll bakom veven så att hjul och axel kunde pressas genom veven. En sådan balk ligger framför hjulet – den måste minskas i höjd på sidorna för att få plats i livet på de stora balkarna i pressen när den ligger på lager bakom veven.

Då gick det, med en kraftig smäll släppte veven från axeln

IMG_2644

Sen gick det lätt att pressa ur axeln genom hjulet

IMG_2673

Som vanligt hittar man märkning på alla delar,  t o m kilen som satt mellan hjul och axel är märkt med ”9”

IMG_2664

Det hade snöat ordentligt i veckan innan arbetshelgen och det gick åt några timmar att skotta på bangården så att vi kunde växla, snön fortsatte att falla under dagen då KM fick stå ute några timmar då vattnet tömdes ur panna och tankar

IMG_2641

I bakgrunden står spårriktaren

IMG_2651

På Virå monterades den nya manhålsluckan