Ny stoppmaskin på plats och provkörd

Vi har inköpt en nytillverkad stoppmaskin från det franska företaget Constructions Ferroviaires Giragr. En stoppmaskin är en maskin som med vibrerande armar går ner under slipraran och packar in ballastmaterialet (gruset) under sliprarna. Vi har sedan tidigare en maskin för detta ändamål som dock är dels mycket sliten och otillförlitlig och dels för tung och ohanterlig för många arbeten.

Den ankom till oss den 26 augusti och den 29 augusti öppnade vi lådorna samt monterade och provkörde den. Efter dagens lilla prov verkar funktionerna helt motsvara förväntningarna. Att vi nu får en ny fräsch osliten maskin kommer avsevärt förenkla banarbetet.

Den är finansierad delvis med ett bidrag från Riksantikvarieämebetets medel till arbetslivsmuseeer och delvis med en privat donation.

9519_55295_raa_logo_farg2

WP_20130829_010 WP_20130829_013 WP_20130829_015