Besök från Gotlandståget

Helgen den 24 – 25 november hade vi besök av Föreningen Gotlandståget

Gotlands Hesselby Järnväg som var och hämtade 500 skarvbult till sin banförlängning från Munkebos över åkrarna till Tule. De genomför nu ett projekt av samma kaliber som vi gjorde med banförlängningen till Taxinge-Näsby.

Foto från föreningen Gotlandståget