Banavdelningen, röjning träd över spåret 21 jan 2018

Årets första dag i fält för banavdelningen. Kallt men vackert väder.
Kontroll av banan, rensning av vägövergångar och omhändertagande av två blockerande träd som familjen Bäver vid Syltaberget (mellan Hedlandet och Taxinge) lagt över spåret. Eftersom vi planerat skogsröjning mm längre fram under vintern, behövde vi ha banan framkomlig. Det största trädet var 40 cm i diameter. Efter itusågning drog vi undan delarna med hjälp av Aspa.
Nu är det åter möjligt att köra ända fram till Taxinge.

Mellan Hjorthagen och Marielund
Rensning av plankorsning Hedlanda Gård
Spår i spår
Första trädet, det mindre, väster om Syltaberg (skärningen vid länsgränsen)
Andra trädet direkt öster om skärningen vid länsgränsen.

Kapning påbörjas

Drygt 40 cm grovt!
Återfärden påbörjas, här mellan länsgränsen och Hedlanda Gård
Vi passade även på att återmontera en nymålad hastighetstavla.
Eftermiddagsljus vid Skallaholmsbron.

(Foton Göran Wallmark)