Y7 1163 lämnar ÖSlJ

Den 9 oktober lämnade Y7 1163 ÖSlJ. Nedan  finns bilder och kommentarer från den bitvis dramatiska händelsen.

Y7:an startas och varmkörs. Det blev även en kort sista vut förbi lastplatsen Oljeberget och tillbaka.

Tartons trailer har kommit till spårslutet och Y7:an körs fram. På det här spåret bortom plattformen har ingen spårfordonsrörelse skett sedan Y7:an senast kom till oss för 8 år sedan. Spåret är uppfyllt med grus här sedan den gången.

Rampen monteras.

Rampen klar och Y7:an kör de sista metrarna för egen maskin hos ÖSlJ.

Försiktig dragning med vinsch ombord på trailern. Dragbilden har nu kört runt trailern och står nu med vinschen inne i ”svanhalsen” vid trailerns bakände. Sven övervakar plogens frigång.

Buss möter rälsbuss.

När Y7 har kommit på plats på trailern och har spänts fast skall dragbilen runt trailern och åter koppla fast ”svanhalsen” i trailerns framände. En intrikat rangering för att komma exakt på rätt plats

Hoppsan! Under manövern kom ett framhjul snett mot rälen och gled ner i lös mark utanför slipersändarna. Allt regnande hade gjort marken lös. Där stod dragbilen fast. Vad göra? Ring de lokala näringsidkarna som vi har goda kontakter med

Taxinge Gods kom med sin stora traktor och drog lätt upp dragbilen. Tack!

Björnbergs Grus & Åkeri likaså i Taxinge kom med ett lass bärlagergrus. Tack!

Nu kan dragbilen tryggt köra intill och koppla.

 Ekipaget backar ut.

Eftersom ekipaget kom ut på landsvägen åt fel håll åker man först upp till slottet och vänder på besöksparkeringen. (Var det någon som ville ha tåg ända fram till slottet?)

Åter vid spårslutet och klar för avfärd.


Hej då! Vi ses på NBVJ i Nora någon gång! En epok i ÖSlJ historia är slut.