Verkstadsarbeten 13 april – 5 maj

One week remains until we start the traffic season on 11th May which also is our 60th anniversary. This means that the work is quite intense to get our locomotives ready.

Lotta will of course be in the focus since it was our first locomotive in 1959 at the Lina brick works just outside of Södertälje. The fusible plug in the firebox roof has been recast with new tin.

Work on Hamra has progressed well, a trial run has been performed with the side rods between the axles fitted . Work is continuing with assembling and adjusting the valve gear which takes a lot of time. The locomotive will hopefully come into service later in the season.

No 2 Virå and No 9 JGJ 9 are ready for the traffic season, JGJ 9 was fired to a low head of steam to check out that valves and fittings are in working order after assembly

The track department has also been busy during the winter, a major renovation of the level crossing gates at ”Sjukhusvägen” has been done (”Hospital road” – due to that the buildings along the road once upon a time was a red cross hospital unit)

The restoration of the bogie wagon JGJ 42 has progressed with laying of a new wooden floor and welding together new mounts for the sidewalls. During the spring all our goods wagons have had their yearly service check-up.

Nr 1 Lotta

Omgjutning av smältplugg till fyrboxen, ett borrat hål fylls med rent tenn – meningen är att om fyrboxtaket överhettas så ska tennet smälta ur.

Lotta under ånga, pluggarna till slidskåpet är urtagna för att blåsa ur kondensvatten
Provkörning av Lotta – frånsett en läckande lucka till ramtanken har provkörningen gått bra
Lotta rullar för egen maskin (med lite hjälp från Virå i början) för första gången på 29 år

Nr 2 Virå

Efter jobbet med att reparera Virås gnistsläckare så var rökskåpet samt rökskåpsluckan i behov av ommålning. Ett problem som vi ofta stöter på idag är att när vi skall måla våra fordon så är det svårt att få tag på en färg som har bra hållbarhet och rätt glans. Det finns en hel del färg som har rätt hållbarhet men då brukar dessvärre glansen vara låg och den flyter inte ut så bra och lämnar penselränder.
Men efter mycket letande så tror vi att vi nu hittat ett färg som har rätt glans och hållbarhet.

Trafikstarten närmar sig med stormsteg och det betyder att Virå ska iordningställas för att kunna gå i trafik i sommar. I det så ingår det bland annat att kontrollera skicket på diverse packningar. För att enklast se vad som är tätt och inte så kopplar vi tryckluft till pannan och penslar sedan lite ”såpavatten” på alla ställen där läckage kan uppstå och ser om det börjar skumma. börjar det skumma så pyser det förbi luft och då måste det åtgärdas. Oftast räcker det med att dra åt bussningen men ibland så måste en packning bytas.

Virå drogs ut i det fina vårvädret under påskhelgen och eldades på för provkörning efter vinterns jobb. Provet gick bra men det visade att en del finjustering är är nödvändig innan trafikstarten.

Nr 5 Hamra

På Hamra fortsätter arbetet med att skava in det nygjutna koppelstångslagret

Ett tunt lager färg stryks på lagergången
Koppelstången monteras på lagergången med de nygjutna lagerhalvorna, sedan vickas stången så att färgen nöts bort – de ställena skavs sedan ner
Linjemålningen är klar på Hamras vattentankar
Hamra dras i koppel med Virå för rullprov med uppkopplade koppelstänger, syftet är att se så inget av koppelstångslagren går varmt – inga av dom hade förhöjd gångvärme så nu fortsätter arbetet med att koppla upp resten av maskineriet.
Hamra kommer tillbaka till Mariefred efter ett framgångsrikt rullprov
Alla fyra vevstakarna är uppkopplade. Längden på excenterstången mäts in och justeras genom att lägga shims (mellanlägg) ovanför den undre övre lagerhalvan.
Sista slidstångslänken i de vänstra maskinerierna skruvas upp.

Nr 9 JGJ 9 Nian

Under de senaste veckorna fokus hamnat på att få Nian klar för årets trafiksäsong när löpaxelboggin är monterad. Armaturer ska gås igenom, rengöras och packas om med nya glanderflätor.

Främre löpaxelboggin monterad på plats
En av provkranarna till vattenståndsglasen demonterad inför ompackning med nya glanderflätor
Några av de ompackade armaturerna

På Nian har nu alla armaturer monterats så loket börjar bli klart inför trafikstarten, här håller loket på att eldas på för att få upp trycket i pannan.

Vatten håller på att fyllas på i tankarna, loket eldas med ved för att värma pannan långsamt då den är kall

Banavdelningen har också varit flitig under vinteruppehållet, ett stort jobb har varit att renovera bomanläggningen vid sjukhusvägen, en lindriven anläggning.

Ena bomspiran på vägövergången vid sjukhusvägen har kommit på plats
Renoveringen av godsvagnen JGJ 42 fortsätter med att montera brädgolvet, beslag för sidolämmar har också tillverkats. Under våren har också översyn gjorts av alla våra godsvagnar inför årets trafik.