JGJ 9: Dags att börja göra nya tuber

För att pressa de nya tuberna kommer ÖSlJ:s stora hydrauliska pressvagn användas, som normalt används för att pressa hjulaxlar. Senast det gjordes var på ångloket nr 3 Dylta, då tillverkade man en jigg för att hålla tubämnena på plats under pressningen.

Men tuberna är längre på Nian än på Dylta så jiggen måste förlängas, något man tänkte på när den byggdes då ändarna hålls ihop av 4 kraftiga plattjärn.

På bilden har jiggen skruvats isär och den främre delen där tuben konas ner är inte med.

Så den måste förlängas med 950 mm och då krävs även nya stöd för tuben så att den inte knäcks vid pressningen.