JGJ 9:Gasskärning av småtuberna

Här står jag själv och håller på att skära av tubändarna i fyrboxen, i och med att fyrboxen är av koppar så leds värmen bort så det är ganska lätt att skära utan vara rädd för att skada tubplåten. Några av tuberna är redan kapade, änden som hänger ner syns genom hålen i tubplåten där tubändarna har plockats ut.

JGJ 9:Tubdragning och pannspolning

Tuberna håller på att dras på JGJ 9 och pannan ska spolas för att få ur all rost som ligger i bottenringen på fyrboxen. Det är förberedelse för att börja fylla pannan med vatten för att se om det finns några tubläckor

Och det fanns en hel del tubläckor som man ser på den här bilden som är tagen i fyrboxänden, sammanlagt visade det sig att det var 6 småtuber som läckte.

Det är punkthål i tuberna orsakade av sotet som har bundit fukt. Konsekvensen av detta blir att samtliga småtuber i loket ska bytas ut, 45 stycken. Detta beslut har tagits i samråd med Hembygdsföreningen i Skärstad.

JGJ 9:Första genomgången av "Nian"

JGJ 9 eller som loket kallas internt, ”nian”, står utanför nya verkstaden. Man håller på att försöka blåsa rent i stortuberna som det ligger mycket sot i, därför ”ryker” det ut skorstenen på loket. Bredvid rökskåpsluckan ligger en tubviska som har använts för att dra småtuberna. Under helgen monterades vevstakarna bort att loket kunde förflyttas utan att kolvar och slider rör sig. Det verkar som att efter sin sista tjänstgöring på Aspa bruk så ställde man inte av loket ordentligt, det fanns slagg och kolrester i fyrboxen och asklådan Småtuberna hade heller inte blivit dragna. Fortsätt läsa ”JGJ 9:Första genomgången av "Nian"”

Lessebo: Ultraljudsmätning

Lessebo har flyttats till gamla verkstaden och pannklädselnhar tagits bort för att göra det möjligt att ultraljudsmäta pannan för ta reda på hur tjock plåten är i pannan

Göthe Schnell mäter plåttjockleken på Lessebos panna med ultraljud. Undersökningen gav ett mycket gott resultat, inga fel eller nämnvärda avrostningar kunde hittas. Både pannans originaldelar och senare utförda reparationer tyder på ett gott hantverk. Härnäst kommer pannan att undersökas av ångpanneinspektören samt dess konstruktion att verifieras genom beräkningar enligt ångpannenormen.

Lessebo: Avklädning av pannan

Under verkstadshelgerna i november-december 2005 började förberedelsearbetena för att frilägga pannan på Lessebo. Vattentankarna måste lyftas ner för att komma åt att ta bort pannklädseln.

På detta lok är det lite mer komplicerat eftersom många delar på loket är fästa i tankarna som t ex omkastarbom, pyslänkage m m. Till detta tillkommer naturligtvis de fästen som förbinder tanken med ramen. Som är ganska vanligt med äldre delar så sitter muttrar och skruvar hårt fast, de besvärligaste fästen var de in mot pannan som krävde att en person fick ta sig in i tanken för ordna ett mothåll på skruvarna.

Fortsätt läsa ”Lessebo: Avklädning av pannan”

Lessebo:Ny provtryckning

Dags för en ny provtryckning med vatten av pannan till Lessebo, läckagen vid förra provtryckningen har åtgärdats genom att armaturerna har tagits bort och riktiga tätningar har monterats, när loket gjordes iordning för att ställas ut på järnvägsmuseum tog man bort armaturerna och målade panngaveln och återmonterade sedan armaturerna. Flänsen till höger matarvattenventil har tätats om, bägge armaturerna till vattenståndsglaset, regulatorglandern och tvättluckan på pannans vänstra sida (ej i bild).

Fortsätt läsa ”Lessebo:Ny provtryckning”