Nians renoverade axel på plats

Efter många turer har nu den renoverade koppelaxeln till ångloket JGJ 9 kommit till Mariefred,  den nya axeln började som ett ämne som grovsvarvades av Lucchini i Surahammar. Den grovsvarvade axeln skickades sedan till Pelgeanders i örebro tillsammans med hjul och vevar – dock kunde de inte slipa in vevtapparna då diametern var för stor för deras svarv så vevarna hamnade istället hos Walléns i Göteborg som slipade vevtapparna.  Axeln svarvades till rätt diameter av Pelgeanders men en annan firma, kuggteknik i Örebro fräste kilspåren i axeln för hjul och vevar. Alla delar kördes sedan på en släpvagn (det var just då den korta transportstrejken var men vi ville spara tid)  till tunnelbanetekniks verkstad i Hammarby där vevar, hjul och axel monterades ihop. Därifrån  hämtades axeln torsdagen den 2 maj och på lördagen den 4 maj började arbetet med att göra allt klart för att sänka ner loket på sina axlar igen.

Men under tiden axel, hjul och vevar åkte land och rike runt jobbades det med Nian i verkstaden i Mariefred, fjädringsrörelsen var väldigt sliten med stora glapp och fjädrarna var också hårt slitna så  vi satte igång att åtgärda dessa när det fanns möjlighet med loket uppallat

IMG_3012

Fjädringsbalanser med nya sprintar och stroppar, de små sprintarna är nya – de stora har påläggssvetsats och svarvats – bussningar har svarvats och svetsat i balanserna.  Fjädrarna har skickats till Rånäs för renovering så nu är samtliga fjädrar på loket iordninggjorda.

IMG_3021

Koppelstångslagren till den främsta koppelaxeln var så dåliga att ny babbits har gjutits i lagerhalvorna, det återstår att grovsvarva och skava in halvorna.

IMG_3023

Den reparerade koppelaxeln, den målades och en del grader på lagergångarna putsades bort som hade uppstått vid tidigare misslyckade försök av en annan verkstad att pressa isär hjul och vevar (det arbetet fick vi till slut göra själva i vår egen verkstad)

IMG_3028

De hydrauliska lyftarna är på plats med de tunga lyftbalkarna (som inte var lätta att få på plats) – loket har lättat från sin pallning där det har stått sedan hösten förra året.

IMG_3032

Axelboxarna passas in på axlarna, det är tunga saker att hantera och när underboxarna passas in ska ju smörjdynan hamra rätt också

IMG_3033

Axlarna med axelboxar är klara att rullas in under loket, längst bak står den mindre löpaxeln som ska längst in – till vänster står den främre löpaxeln som har fått hjulen svarvade. Pallningen har tagits bort och lastats på en tralla för kort transport till sliperstraven.

IMG_3035Axlarna på plats under loket – nu gällde att hålla koll så att axelboxarna hamnade rätt i hornblocken när loket börjar sänkas ner.

IMG_3039

Axelboxarna har äntrat i hornblocken för den första koppelaxeln, framför syns hjulet på den främre löpaxeln – även på den gällde att passa in så att lagerskålar hamnade på rätt plats när loket sänktes centimeter för centimeter.

IMG_3041

Nu är det inte mycket kvar tills loket står på sina egna axlar, men det gäller att hålla koll på att det inte kärvar och nyper någonstans under sänkningen så vi valde att avbryta vid denna punkt och fortsätta kommande arbetshelger.