Museibanans dag i bilder.

Avesta och Lotta lämnar Mariefred. Foto: Ola Dahlström
Rundgång i Läggesta Foto: Kent Eriksson
Lotta och Avesta vid Jagbacken. Foto: Kent Eriksson
Nian lämnar Mariefred. Foto: Kent Eriksson
Virå Ankommer till Marielund. Foto: Kent Eriksson
Hamra och Virå i Läggesta. Foto: Kent Eriksson
Det är kul att köra Ånglok. Foto: Kent Eriksson
Hamra lämnar Läggesta. Foto: Kent Eriksson
Avesta ankommer till Läggesta. Foto: Kent Eriksson
Virå Lämnar Läggesta. Foto: Kent Eriksson
HFJ bussen ankommer till Marielund. Foto: Kent Eriksson
Tågklareraren väntar. Foto: Kent Eriksson
Avesta och Lotta väntar på avgång. Foto: Kent Eriksson
HFJ bussen möter Virå i Hedlandet. Foto: Ola Dahlström
Virå har rast på spår 4 i Läggesta. Foto: Ola Dahlström
trafiksäsongens sista tåg väntar på avgång från Mariefred. Foto: Ola Dahlström
Klargörning i lokstallet tidigt på morgonen – solen är på väg upp Foto: Mats Furukrona
Solen på väg upp utanför lokstallet Foto Mats Furukrona
Nian är snart klar för dagens första växlingstjänst på morgonen Foto: Mats Furukrona
På väg mot Hedlandet i skymningen Foto: Mats Furukrona
Åter på väg mot Taxinge – mörkret faller snabbt när vi passerar Skallaholmsbron Foto:Mats Furukrona
Väntar på ett mötande tåg i Hedlandet foto: Mats Furukrona
I Hedlandet där vi väntar på att gå som kvällens sista tåg mot Läggesta nedre foto Mats Furukrona