Lessebo:Ny provtryckning

Dags för en ny provtryckning med vatten av pannan till Lessebo, läckagen vid förra provtryckningen har åtgärdats genom att armaturerna har tagits bort och riktiga tätningar har monterats, när loket gjordes iordning för att ställas ut på järnvägsmuseum tog man bort armaturerna och målade panngaveln och återmonterade sedan armaturerna. Flänsen till höger matarvattenventil har tätats om, bägge armaturerna till vattenståndsglaset, regulatorglandern och tvättluckan på pannans vänstra sida (ej i bild).

Vatten håller på att fyllas på i pannan, den här gången togs trycket upp till ca 6 kg och inga läckage kunde konstateras från panna eller fyrbox.