Lessebo: Ultraljudsmätning

Lessebo har flyttats till gamla verkstaden och pannklädselnhar tagits bort för att göra det möjligt att ultraljudsmäta pannan för ta reda på hur tjock plåten är i pannan

Göthe Schnell mäter plåttjockleken på Lessebos panna med ultraljud. Undersökningen gav ett mycket gott resultat, inga fel eller nämnvärda avrostningar kunde hittas. Både pannans originaldelar och senare utförda reparationer tyder på ett gott hantverk. Härnäst kommer pannan att undersökas av ångpanneinspektören samt dess konstruktion att verifieras genom beräkningar enligt ångpannenormen.