Lessebo: Kalltryckning

Lessebo inne i gamla verkstaden där allt är klart för provtryckning med vatten. Meningen med provet är främst att se om det finns några problem med pannan.Trycket kan som mest motsvara det tryck som finns i vattenledningen. Denna gång togs inte trycket upp fullt då det var en del flänsar på panngaveln inne i hytten som inte höll tätt.

Lessebo har dragits ut ur gamla verkstaden och vattnet töms ur pannan, även om inte trycket var särskilt högt vid provtryckningen kunde inga läckor konstateras på pannan.