Lessebo: Avklädning av pannan

Under verkstadshelgerna i november-december 2005 började förberedelsearbetena för att frilägga pannan på Lessebo. Vattentankarna måste lyftas ner för att komma åt att ta bort pannklädseln.

På detta lok är det lite mer komplicerat eftersom många delar på loket är fästa i tankarna som t ex omkastarbom, pyslänkage m m. Till detta tillkommer naturligtvis de fästen som förbinder tanken med ramen. Som är ganska vanligt med äldre delar så sitter muttrar och skruvar hårt fast, de besvärligaste fästen var de in mot pannan som krävde att en person fick ta sig in i tanken för ordna ett mothåll på skruvarna.

Här har högra vattentanken lyfts ner och taket samt fronten på hytten har skruvats loss.

Skorstenen har också tagits bort för att kunna ta bort plåtarna som utgör pannklädseln

Hyttsidorna med tillhörande kolboxar har skruvats loss, har lyfts ner på en lastpall för att kunna flyttas undan.