JGJ 9:Sotskåp och bakre löpaxel

Då beslutet är taget att småtuberna ska tas ur är det en hel del arbete med att frilägga tubplåtarna, överhettarelementen ska tas ur – ångrör och blästerrör ska tas ur.

Asklådan under fyrboxen måste tas bort så att rosterstavarna i fyrboxen kan tas ur så man kommer att arbeta inne i fyrboxen.

Ett av överhettarelementen på väg ut, de satt hårt då det fortfarande fanns sot i stortuberna som packades ihop och låste fast elementen i stortuben när det drogs ut. De översta gick att dra ut med handkraft men det var mycket sot packat i stortuberna som syns på Jimmy och Rickard. De nedre satt så hårt att ett spel fick användas för att få ut dom.

3 av de 6 överhettarelementen har dragits ut.

Samtliga överhettarelement har tagits ut.

För att ta ner asklådan måste först bakre löpaxeln tas bort, den sitter kopplad med en sprint i en tvärbalk under lokramen straxt framför asklådan – man lossar de 4 bultar som håller tvärbalken så kan man rulla ut trillan bakåt. Men först måste man ta bort fjädern till löpaxeln som sitter under hyttdurken på den s k kronan. Kronan står på ett par rullar på ett återställningsplan på själva trillan.

Återställningsrullarna var kraftigt nedslitna, även återställningsplanet på trillan är skadat och måste påläggssvetsas och fräsas till rätt form. Det förstärker det allmänna intrycket att Nian fick slita hårt under tiden på Aspa bruk och kanske inte fick så mycket underhåll – det fanns dock inga staufferkoppar för smörjning av rullarna som det sitter på systerloket K M Nelsson.

Nya återställningsrullar har svarvats av Jimmy samt hål borrats och gängats för staufferkoppar som är monterade