Brandövning vid ÖSlJ

Måndagen 1 december lånade deltidsbrandkåren i Mariefred våra verkstadslokaler för övning. Förutsättningarna var att en eldhärd fanns i nya verkstaden och att två personer fattades. De befarades vara fastklämda. Klockan 18 gick det simulerade larmet och några minuter senare anlände styrkan till vägövergången vid Slottsvägen. Sjutton brandmän fick i olika omgångar öva att två och två i rökdykarutrustning gå in i den rökfyllda lokalen och bekämpa elden (i form av brandgul markeringlampa nära måleriet) och att rädda två dockor fastklämda under Garpen, respektive Lessebo. Samtliga gastuber släpades också ut även om gamla verkstaden inte var rökbelagd och inte ingick i övningen (för att inte riskera att någon hamnade i gropen). Övningarna leddes av två chefer. Den ena av dem hade under eftermiddagen organiserat övningen på plats. Då placerades också de två dockorna på plats genom att loken lyftes med domkraft och sänktes ner över dockbenen så att dockorna verkligen blev fastklämda. Övningen pågick i ungefär en och en halv timme. Därefter visades alla runt i verkstäder (efter utvädring av röken) snickeri, lokstall och vagnhall. Lokalerna och mängden rullande material tycktes imponera stort på dem.

Övningen har sannolikt ett stort värde för ÖSlJ. Mariefreds brandmän har nu en god lokalkännedom, de vet värdet på innehållet i de olika lokalerna och de är sannolikt mycket positivt inställda till vår verksamhet.

Från ÖSlJs sida deltog Jonas Andersson, Ragnar Hellborg och Johan Victorin.