Lessebo: Avklädning av pannan

Under verkstadshelgerna i november-december 2005 började förberedelsearbetena för att frilägga pannan på Lessebo. Vattentankarna måste lyftas ner för att komma åt att ta bort pannklädseln.

På detta lok är det lite mer komplicerat eftersom många delar på loket är fästa i tankarna som t ex omkastarbom, pyslänkage m m. Till detta tillkommer naturligtvis de fästen som förbinder tanken med ramen. Som är ganska vanligt med äldre delar så sitter muttrar och skruvar hårt fast, de besvärligaste fästen var de in mot pannan som krävde att en person fick ta sig in i tanken för ordna ett mothåll på skruvarna.

Fortsätt läsa ”Lessebo: Avklädning av pannan”

Lessebo:Ny provtryckning

Dags för en ny provtryckning med vatten av pannan till Lessebo, läckagen vid förra provtryckningen har åtgärdats genom att armaturerna har tagits bort och riktiga tätningar har monterats, när loket gjordes iordning för att ställas ut på järnvägsmuseum tog man bort armaturerna och målade panngaveln och återmonterade sedan armaturerna. Flänsen till höger matarvattenventil har tätats om, bägge armaturerna till vattenståndsglaset, regulatorglandern och tvättluckan på pannans vänstra sida (ej i bild).

Fortsätt läsa ”Lessebo:Ny provtryckning”