Emsfors: Missljud från axel 1

På våren upptäcktes att axel 1 på lok 8 Emsfors inte var riktigt bra, låsskruvarna till en invändig distansring i axeln som håller återställningsfjädern spänd hade försvunnit. Det innebar att krafterna på distansringen som är gängad i axeln blev för stora så distansringen släppte helt (den är svarvad av lagerbrons).

För att åtgärda det måste maskineriet kopplas ner, loket lyftas och axeln tas ur och sedan tas isär.

Emsfors på den hydrauliska lyften i nya verkstaden

JGJ 9: Svarvning av löpaxelns hjul

Dubbelflänsen syns tydligt på bilden, i och med att fjädern till löpaxeln var brusten (alla blad utom 2) så har belastningen på axeln varit hög. (Dubbellfläns – det har blivit ett djupt spår i löpbanan som normalt är helt slät)

Svarvning av hjulen till bakre löpaxeln, hjulen hade en kraftig ”dubbelfläns” och hjulflänsen stämde heller inte med ÖSlJ:S hjulprofil

JGJ9: Kontrollmätning av tubhål

Hålen i tubplåtarna ska även kontrollmätas, här har det gjorts ordning en trevlig arbetsplats i sotskåpet på Nian så man kan ligga raklång och mäta diametern med hålmikrometer. Det är 45 hål som ska mätas i varje tubplåt, för att mäta hålen i fyrboxen måste dock loket stå över grav

JGJ 9: Tubpressjiggen klar

Förlängningen av tubpressjiggen är klar, nästa steg är att tilverka två stöd för tuberna så att de inte knäcks vid pressningen. Stöden kan ses i den bortre delen och har ett c/c avstånd på 500 mm. Det har även tillverkats ett pressdon till tuberna.

JGJ 9: Pressvagnen

Den nymålade hydraulpressvagnen ÖSlJ 910 som ska användas för att pressa tuberna, tubpressjiggen monteras på ett mothåll som sitter framför cylindern som finns under det lilla ”huset” på vagnen

JGJ 9: Alla tuber ute

De sista tuberna har tagits ur pannan, avloppsrören från slidskåpen fick tas bort då de är i vägen när tuberna ska dras ut. De tuber som var hopslagna i ändarna fick knackas in och tas ut genom det nedersta tubhålet som är större. Rundpannan har spolats för att få ut rost och annat skräp (biljetter, godispapper, plastmuggar och en boll). I samband med provtryckningen av Lessebos ångpanna så passade även inspektören från ångpanneföreningen på att göra en inre inspektion av pannan på nian. Då pannan ser bra ut invändigt, inga stora frätor så kommer arbetet gå vidare med att sätta in nya småtuber i pannan. Det innebär en hel del arbete b la med att förlänga pressjiggen för tuberna och förstås att kapa ämnesrören i rätt längd och sedan pressa tubändarna. Dessutom måste diametern på tubhålen kontrolleras i bägge ändar på pannan.