Ångloken, mars – april 2022

En liten uppdatering om vad som hänt med våra ånglok verkstaden de senaste månaderna. Virå kommer att ha hand om trafiken till Läggesta under maj månad. Hamra och Nian beräknas komma i trafik till Ångans Dag den 4 juni.
En uppdatering om det pågående jobbet på K.M. Nelsson kommer i ett eget blogginlägg.

A brief update on the work on our steam locos over the last few months.
The main work has been focused on our locos 4 K.M. Nelsson (separate blog update soon), 5 Hamra, 8 Emsfors and 9 Nian.
No. 2, Virå has only received her annual check-up with new water level glass tube and new packings.
No. 5, Hamra had a leaking staybolt in her welded boiler at the end of season last year. The old staybolt was drilled out, it was not broken but corroded. A new has been made of an improved model and welded in place. At the same time the right-hand water tank has been rust protected and painted inside.
No. 8 Emsfors had her more than 40 years old boiler tubes removed a year ago. It was then found that a limited area of the front tube plate in the smoke box is corroded and in need of repair. This winter most of loco above the frames was taken apart to give access to the boiler. The boiler has now been sent away to a Swedish boiler company for repair and is expected back after the summer.

On JGJ No 9 work has continued on the new lower guide for the firebox doors – a lot of milling and turning of new parts, the old guide was so worn down that it was beyond repair.

Virå

Virå har denna vinter fått stå tillbaka för de mer omfattande arbetena med de övriga trafikloken (nr. 4, 5, 8 och 9). Men sedvanlig till- och översyn har gjorts. Den 23 april så kunde provkörning göras inför den kommande trafikstarten den 1 maj. Se vidare nedan under Emsfors.

Byte av packningsflätor runt slid- och kolvstänger.

Hamra

Det omfattande arbetet med att byta den läckande stagbulten i ångpannan har slutförts. Den demonterade vattentanken har under tiden rostsanerats invändigt och målats med rostskyddsfärg och flera lager täckfärg.

Emsfors

Nian

Som vi har visat tidigare var den nedre gejden till eldstadsluckorna på ångloket JGJ 9 så sliten att vi började tillverka en ny – längden gjorde att vi fick använda den större Värnamofräsen för att fräsa ett spår för eldstadsluckorna.