JGJ 9:Första genomgången av "Nian"

JGJ 9 eller som loket kallas internt, ”nian”, står utanför nya verkstaden. Man håller på att försöka blåsa rent i stortuberna som det ligger mycket sot i, därför ”ryker” det ut skorstenen på loket. Bredvid rökskåpsluckan ligger en tubviska som har använts för att dra småtuberna. Under helgen monterades vevstakarna bort att loket kunde förflyttas utan att kolvar och slider rör sig. Det verkar som att efter sin sista tjänstgöring på Aspa bruk så ställde man inte av loket ordentligt, det fanns slagg och kolrester i fyrboxen och asklådan Småtuberna hade heller inte blivit dragna.

Det syns särskilt på denna bild tagen inifrån fyrboxen mot tubplåten, man ser att småtuberna inte är dragna och att det ligger mycket sot i stortuberna där man ser ändarna på överhettarelementen.

Manometerstället på JGJ 9, än dröjer det ett tag innan nålarna börjar röra sig och visa att det finns tryck i pannan.