118-åring på rull

Sistlidna helg var det arbetshelg i Mariefred (liksom alla helger i slutet av jämna veckor.)

lessebo_provrullning

Efter en del jobb att rensa översmörjningens oljebehållare i storlagren och sätta i nya vekar samt fylla på olja så fick gamla Lessebo (född 1891 i Eskilstuna) komma ut och röra på sig för första gången på ÖSlJ. Vi sköt Lessebo framför vårt stora diesellok Aspa till Läggesta med täta varmgångskontroller. Det var rätt kylslaget för projektledare Wicklund att åka ”i” den än så länge rätt luftiga ”hytten”. Desto varmare och behagligare för undertecknad i Aspas hyttvärme.

Allt skötte sig som det skulle, så även efter hemresans non-stopkörning i god linjefart.
Detta görs för att kunna få loket under ånga och provköra samt därefter upprätta en långtidsplan för den fortsatta (förhoppningsvis successiva) renoveringen. Så småningom skall loket lyftas från hjulaxlarna men det behövs alltså inte just nu. Vid målnings-”revisionen” i Östersund 1967-68 så lyfte man tydligen loket för att komma åt att måla hjul och ramverk. Det verkar alltså som att man då även kostade på sig att lägga i nya smörjdynor i storlagren, tack för det!

Sedan har hyttsidorna monterats och nästa steg blir att montera framvägg och tak. Därefter kan arbetet gå vidare med att montera pannarmatur. Detta ur många synvinklar mycket ålderdomliga lok saknar normalt armaturställ. Alla anslutingar till pannan skruvas fast i sina egna hål och förskruvningar utspridda över eldstaden där det råkade passa.

Inför ÖSlJ 50-årsjubileum under detta år finns det en mängd intressanta lokjobb i verkstaden i Mariefred. Fler är välkomna, skicka ett mail.

Dag B
lokmästare