Verkstaden 7 – 8 februari

Det var en intensiv helg i Mariefred 7 – 8 februari, förutom direktionsmöte,utbildningsmöte för att planera vårens utbildningar av nya aktiva samt verkstadsarbete så skulle även linjen från Mariefred till Taxinge plogas för att komma åt att röja träd vid länsgränsen när isen ligger. Det var planerat att plogningen skulle ta ca 3 timmar men det blev drygt 4 timmar då en del vägövergångar var lite mer svårforcerade.

 

Personalparkeringen var välfylld denna helg
Personalparkeringen var välfylld denna helg

För att kunna ploga till Taxinge-Näsby måste snöplogen ÖSlJ 907 vändas i Läggesta nedre.

Snöplogen på vändskivan i Läggesta nedre
Snöplogen på vändskivan i Läggesta nedre
Plog-vut med besättning vid uppehåll strax öster om hpl Sjöbygget.
Plog-vut med besättning vid uppehåll strax öster om hpl Sjöbygget.
Framför plogen.
Framför plogen.

 

Blick bakåt från återgående plog i skärningen vid länsgränsen.
Blick bakåt från återgående plog i skärningen vid länsgränsen.

Snöplogen uppställd på bangården i Mariefred efter att plogningen är avklarad, det hade inte gått om inte vagnhallsgänget så förtjänstfullt hade röjt bangården i Mariefred i veckan samt att bangården i Läggesta hade blivit skottad i veckan.

Snöplogen
Snöplogen
Ett växelklot inklämt i snövallen mellan spåren
Ett växelklot inklämt i snövallen mellan spåren
Aspa med kranvagn som används vid sly- och trädröjning kom på besök från Läggesta efter att banan plogats.
Aspa med kranvagn som används vid sly- och trädröjning kom på besök från Läggesta efter att banan plogats.
Vedboden är välfylld inför säsongens ånglokstrafik
Vedboden är välfylld inför säsongens ånglokstrafik, och det är dagsmeja så snön håller på att rasa ner

Men inne i verkstaden var det som vanligt full aktivitet

DSC_0847
Nya växlarstänger med svarvade knoppar till lok 21 Gaivoron under tillverkning

På ångloket Hamra pågår ett större arbete med att mäta in axelboxarnas läge i hornblocken för att bestämma hur de ska justeras för att loket ska bra, det har varit ett återkommande problem med att i vissa lägen har det slagit i axelboxarna – något som är kopplat till slidstyrningen. När loket nu är lyft ska dessa fel åtgärdas så att lokets maskineri går bra.

Hamra är uppallad och inmätning pågår för att ta reda på hur läget för hjulaxlarna ska korrigeras för att loket ska gå bra
Hamra är uppallad och inmätning pågår för att ta reda på hur läget för hjulaxlarna ska korrigeras för att loket ska gå bra
DSC_0855
Ett nytt förbindelserör har tillverkats (men krökarna i ändarna har återanvänts), en av våra nya yngre aktiva har målat röret med rostskyddsfärg.

Ångloket KLJ 2 ”Lessebo” från 1891 ska visas upp i maj på Järnvägsmuseum i Gävle, vi har tillverkat ett nytt domlock i en CNC fräs efter uppmätning av det gamla locket

DSC_0851

Det locket är i sin tur monterat på ett större domlock (se verkstadsarbeten 24 januari för bilder) , för detta provar vi nu en ny tätning i form av ett självhäftande vävt band av grafit.

Domlock med nytt tätningsband
Domlock med nytt tätningsband
Kontroll av domlocksskruvar i hål.
Kontroll av domlocksskruvar i hål.

Nedan står alla skruvarna till det stora domlocket uppradade på vattentanken till ”Lessebo”. När allt är monterat ska pannan provtryckas med vatten.

DSC_0850

Pannan till ångloket ”Avesta” har ju tubats om under vintern, nu ska ett nytt sotskåp monteras och här jobbas det med att passa in flänsen i framändan.

DSC_0852

Det gamla pannstödet var gjort av hopsvetsade plåtbitar och inte särskilt snyggt – vi kom på att det fanns ett gjutet pannstöd på en gammal utdömd panna från ett SJ BYCf lok som har använts som värmepanna en gång i tiden – nu passade det att plocka det pannstödet – radien är inte riktigt densamma men det går att ordna. Det rullade plattjärnet i sotskåpet ska svetsas dit istället för den bortrostade biten.

Ett snyggare gjutet pannstöd istället för det gamla svetsade
Ett snyggare gjutet pannstöd istället för det gamla svetsade

På ångloket JGJ 9 (”Nian”) har gångjärnen punktats fast på den nya luckan, den ska passas in och hål borras för nitarna – när hålen är borrade slipas svetsarna bort och gångjärnen nitas på plats – därefter ska kanten slipas till så det blir tätt mot sotskåpet. Buffertbalken har fått en första strykning med grundfärg – schabloner till nya siffror  har tagits fram för att prova. De gamla ”niorna” hade en rak rygg – de nya kommer få mer ”krökt rygg” som siffran till höger på buffertbalken.

Buffertbalken på Nian har fått en strykning med grundfärg - bara det ser mycket bättre ut.
Buffertbalken på Nian har fått en strykning med grundfärg – bara det ser mycket bättre ut.

För att undvika att damm fastnar i färgen gjordes ett provisoriskt tält av en presenning som spändes mellan Emsfors och Nian som ska skydda

DSC_0849

På ångloket Emsfors upptäcktes under sommaren 2014 en läcka längst ner i fyrboxen i pannan. Det var en rostfräta invid bottenringen. När panninspektören undersökte skadan och området runt denna visade det sig att skadan var helt lokal och inspektören godkända att vi reparerade hålet med svets. Detta skedde under veckan innan denna arbetshelg och panninspektören har nu även undersökt svetsen och gett den betyget MVG. Pannan ska nu provtryckas senare i vår och förhoppningen är att vi kan få ta upp panntrycket till 15 kp/cm2 om allt går bra.

IMG_8134b
Rosthålet före åtgärd
Skanda rensad och uppslipad. Vitt sprickindikeringsmedel från inspektörens undersökning.
Skadan rensad och uppslipad. Vitt sprickindikeringsmedel från inspektörens undersökning.
Svetsreparationen.
Svetsreparationen.

På Emsfors pågick även arbeten med pannans inspektions-/tvättluckor, vars tätningsytor behöver slipas till. Från att vi räknat med att Emsfors skulle förbli avställt några år p.g.a. läckan så blir loket nu åter ett av driftloken under året, så en del andra mindre åtgärder som vi avvaktat med behöver nu åtgärdas.

Vid den nya fräsen pågick sortering av alla de fräsverktyg som medföljde.

Sortering av fräsar.
Sortering av fräsar.

Renovering av en skivsignal pågår. Den kommer från Askersund där den var infartssignal, nu skall den bli ny signal i Mariefred vid infarten från Ångbåtsstationen. Först måste dock den rostanfrätta signalskivan bytas.

Den "något lätt rostanfrätta" signalskivan.
Den ”något lätt rostanfrätta” signalskivan.