Växelbyte i Hedlandet

När Taxingebanan byggdes 2011  lades det i en infartsväxel i Hedlandets östra ända som inte var riktigt bra, b la saknade den klyklås men det var den som fanns tillgänglig – under vintern/våren 2011 byggdes en växel ihop i verkstaden i Mariefred som skulle ersätta Hedlandetväxeln – det knepiga var bara att växelbytet måste klaras av på de 2 dagar då det inte är någon trafik på Taxinge-Näsby under högsäsong – efter att trafiken avslutats en onsdag i juni började arbetet på torsdag morgonen – växeln hade transporterats ut på onsdagkvällen efter trafikens slut – nu gällde det att få allt klart till trafikens början på lördagen.

Växeln ligger på flakvagnar och ska lyftas av med hjullastaren

Växeln har lyfts, och flakvagnarna har körts undan –  växeln ligger alltså ovanpå spår 1 – växeln den ska ersätta ligger fortfarande i spåret bakom  sista vagnen,  en av oss fick ta upp bevakning på stationen vilket är nödvändigt (då det samtidigt var trafik på sträckan Mariefred – Läggesta nedre)  så allt är reglementsenligt och han bär också rött band i mössan.

Jobbet med att lossa skarvjärnen till växeln börjar

Växeln är lossad och med ett par rejäla stroppar är det klart att lyfta växeln

Växeln lyfts upp på flakvagnarna, den ska köras till Taxinge-Näsby där den ska läggas i och binda ihop spår 1 och 2

Ruggigt väder men det lättade tills det var dags att ta fram grillen och börja grilla korvar och hamburgare som hade en strykande åtgång under lunchpausen

Efter lunchuppehållet körde Värtan iväg med flakvagnarna med växeln mot Taxinge-Näsby och hjullastaren fick lyfta och dra växeln på plats.

För några år sedan fick vi en gåva från en museibaneförening i Rheinsberg. Mariefreds vänort, en bensindriven rälskap som vi har haft stor nytta av – här kapas det så att växeln passar in

Växeln synas om den behöver baxas innan det är dags att grusa och stoppa

Lite mer baxning behövs för att få till en snygg växelkurva

Sen var det dags att börja packa ihop och ta sig tillbaks till Mariefred, sista tåget för dagen har gått på sträckan Mariefred – Läggesta nedre och vi har fått klart för att ta oss hem som en vut, vår lokale tkl i Hedlandet har tagit ner bevakningen och det röda bandet på mössan. Nu återstår en arbetsdag för att göra resten klart innan trafiken till Taxinge på Lördag.

På fredagen skulle det sista momentet – att sätta dit skarvjärn mellan växelns östra ände och spåret mot Taxinge – det krävde viss handpåläggning då växeln inte hade samma rälsvikt som övriga spåret så skarvjärnen måste svetsas ihop och det kunde inte göras förrän skarvjärnen hade provats på plats för att se hur de skulle svetsas ihop

Skarvjärnen när de väl hade kapats efter att ha mallats skulle tas  med bil in till verkstaden i Mariefred för att svetsas ihop, de punktas bara ihop här

Under tiden närmar sig tåget som har varit i Taxinge och hämtat grus, den lokale Tkl i Hedlandet ger framåt till gruståget

Grustratten ska användas för att grusa det sista i växeln, bakom Pyret ligget den upplockade växeln som senare ska läggas i mellan spår 1 och 2 i Taxinge-Näsby.

Solen gassar  och det är varmt men här punktas det sista skarvjärnet ihop

Växelklot monteras medan solen är på väg ner och börjar kasta långa skuggor

Det färdiga skarvjärnet har kommit från Mariefred och monteras

Klocka är nu 20:30 och en sista stoppning och justering av växelns läge görs innan vi packar ihop och börjar återfärden till Mariefred –  nu är allt klart för den ordinarie trafiken till Taxinge-Näsby i morgon.