Växelarbete i Mariefred

Växeln som håller på att bli klar i Mariefred kommer när den är klar ersätta växeln som nu ligger i Taxingeändan av Hedlandets bangård, den växeln ska i sin tur ligga i Taxinge-Näsby där den ska binda ihop spår 1 och 2.